PNAS 

 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) ir viens no pasaulē pazīstamākiem daudznozaru zinātniskiem žurnāliem. Kopš tā dibināšanas 1914. gadā, tas publicē pētījumu ziņojumus, komentārus, pārskatus u.c. materiālus. PNAS aptver tādas zinātnes nozares kā astronomija, matemātika, lietišķā matemātika,  fizika, sociālās zinātnes, datorzinātnes.

Izmēģinājums pieejams  Galvenajā, Bērnu, Pārventas, Gāliņciema un Augstskolas bibliotēkā līdz 12.11.2017.

MIT Press

Izdevniecība “MIT Press” piedāvā piekļuvi vairāk nekā 30 žurnāliem dažādās nozarēs: mākslā un humanitārajās zinātnēs (African Arts, Computer Music Journal, PAJ: A Journal of Performance and Art u.c.), ekonomikā (American Journal of Health Economics, Education Finance and Policy u.c.), vēsturē un politikas zinātnē (Journal of Cold War Studies, Global Environmental Politics u.c.), zinātnē un tehnoloģijā (Artificial Life, Linguistic Inquiry, Neural Computation).

Izmēģinājums pieejams  Galvenajā, Bērnu, Pārventas, Gāliņciema un Augstskolas bibliotēkā līdz 11.11.2017.