BĒRNU LASĪTĀJU KARTES JAUNĀ DIZAINA KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA