STĀSTĪJUMS PAR LATVIJAS VALSTS VEIDOŠANOS UN RADOŠĀ DARBNĪCA