Bibliotēkas vadītāja p. i.

Līva Bērzkalne-Bērziņa
+371 636 27361
liva.berzkalne-berzina@ventspils.lv

 

 

 

Bibliotēkas vadītāja

Inga Bindre
+371 636 27361
inga.bindre@ventspils.lv

 

 

 

Bibliotekāre

Inese Ozola
+371 636 27361
inese.ozola@ventspils.lv

 

 

 

Bibliotekāre

Vita Folkmane
+371 636 27361
vita.folkmane@ventspils.lv

 

 

 

Rekvizīti

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”
Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr.90001156891,
tālrunis 63623598, fakss 63637005,  e-pasts biblioteka@ventspils.lv