Bibliotēku nedēļas pasākumi Ventspils bibliotēkā

No 23.aprīļa līdz 29.aprīlim Latvijā norisinās Bibliotēku nedēļa, kuras laikā aicina iedzīvotājus apmeklēt bibliotēkas, iepazīt un novērtēt to darbu un piedāvātos pakalpojumus. Šogad Bibliotēku nedēļas tēma ir “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”.

Līdzās dažādām aktivitātēm Ventspils bibliotēka sveiks savus lasītājus- čaklākos apmeklētājus un grāmatu lasītājus 2017.gadā, pateiksies sadarbības partneriem par palīdzību un atbalstu ieceru un kopīgu ideju īstenošanā, mudinājumu neapstāties pie sasniegtā.

Šajā nedēļā, apmeklējot Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēto projektu “Lasīšanas laboratorija” un “Rakstītājs- Lasītājs” pasākumus, mūsu apmeklētāji varēs tikties ar rakstniekiem P.Bankovski un A.Jundzi. Savukārt Eiropas Komisijas atbalstītā projekta “EDIC Ventspils” ietvaros norisināsies pasākumi “2018.gads- Eiropas kultūras mantojuma gads”, kuros uzzināsiet gan par nozīmīgāko Ventspils kultūras mantojumu, gan ES Kultūras mantojuma digitālo platformu Europeana. Tos, kuri vēlas iesaistīties Vikipēdijas papildināšanā, aicinām apmeklēt praktisku nodarbību tās satura veidošanā.

Liela daļa pasākumu adresēti bibliotēkas jaunajiem lasītājiem. Pārventas un Gāliņciema bibliotēkās notiks pasākumi grāmatu iepazīšanai pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, bet kopā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja speciālistiem, bērni Pārventas bibliotēkā “Drāmas darbnīcā” iejutīsies K.Skalbes un V.Plūdoņa darbu tēlos. Bērnu bibliotēka norisināsies fotoakcija “BookFace: Tava grāmata-tava seja”- foto spēlē, kurā, novietojot grāmatas vāciņu sejas priekšā, fotogrāfijā tiek atklāts vai papildināts attēls uz grāmatas vāka.

Pārventas bibliotēka pirmsskolas vecuma bērnus kopā ar vecākiem aicina apmeklēt Mūzikas skolas Stīgu orķestra (dir. V.Krūmiņa) un PII “Varavīksne” audzēkņu veidotu muzikālu uzvedumu “Nāc un spēlē orķestrī”.

Gāliņciema bibliotēka gan savās telpās uzņems Sociālā aprūpes nama “Selga” iemītniekus, pie kuriem visa gada garumā ar grāmatām reizi mēnesī ierodas bibliotekāres, gan paciemosies pie mazajiem Cerību grupiņas audzēkņiem PII “Eglīte”.

Pārventas stāstnieki, UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībnieki šoreiz Pārventas bibliotēkā uzņems viesus no Piltenes.

Bibliotēku nedēlās laikā norisināsies radošas darbnīcas bērniem, tostarp arī jaunums- 3D pildspalvu darbnīca, bet Galvenajā bibliotēkā varēs izspēlēt bibliotēkas izveidotās spēles – lielformāta spēli “Eiropas riču račs” un galda spēli “Ventiņu domino”.

Ventspils bibliotēkas lasītājiem un visiem iedzīvotājiem piedāvājam apmeklēt dziesminieka Kārļa Kazāka muzikālo programmu “Starp lappusēm…”.

Lai uzzinātu mūsu apmeklētāju vērtējumu par bibliotēku, uzklausītu priekšlikumus un ierosinājumus, šajā nedēļā tiks aizsākta un līdz 26.maijam turpināsies sadarbībā ar BaltiDati organizētā aptauja par bibliotēkas pakalpojumiem un to kvalitāti.

Tiekamies bibliotēkā! Atgādinām, ka laikā no 23.-28.aprīlim lasītāji var nodot laikā neatdotās bibliotēkas grāmatas un citus materiālus, nemaksājot kavējuma naudu.

Bibliotēku nedēļas programmu skatīt šeit

Astra Pumpura
Ventspils bibliotēkas direktore
astra.pumpura@ventspils.lv
tālr. 63623598

Nav neviena komentāra, esi pirmais!

Komentēšana slēgta.