Datu aizsardzības regulas pirmais piemērošanas gads 73 % eiropiešu ir dzirdējuši par vismaz vienu no savām tiesībām

13. jūnijā saistībā ar izvērtēšanas pasākumu, kas tiek rīkots, lai atzīmētu ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas pirmo piemērošanas gadu, Eiropas Komisija publicējusi Eirobarometra speciālaptaujas par datu aizsardzību rezultātus. Rezultāti liecina, ka eiropieši ir salīdzinoši labi informēti par jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem, savām tiesībām un valsts datu aizsardzības iestāžu pastāvēšanu, pie kurām viņi var vērsties pēc palīdzības, ja tiek pārkāptas viņu tiesības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: “Iepriecina tas, ka Eiropas iedzīvotāji ir labāk informēti par savām digitālajām tiesībām. Tomēr tikai trīs no katriem desmit eiropiešiem ir dzirdējuši par visām savām jaunajām tiesībām datu aizsardzības jomā. Klientu uzticēšanās ir uzņēmumu pamatkapitāls, un šī uzticēšanās sākas ar klientu izpratni par privātuma iestatījumiem un uzticēšanos tiem. Informētība ir priekšnoteikums tam, lai varētu izmantot savas tiesības. Abas puses var tikai iegūt no skaidrākas un vienkāršākas datu aizsardzības noteikumu piemērošanas.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova piebilda: “Palīdzēt eiropiešiem atgūt kontroli pār saviem personas datiem ir viena no mūsu lielākajām prioritātēm. Tomēr no 60 % eiropiešu, kuri ir lasījuši savus paziņojumus par privātumu, tikai 13 % ir tos izlasījuši pilnībā. Tas ir tāpēc, ka paziņojumi ir pārāk gari vai pārāk grūti saprotami. Vēlreiz aicinu visus tiešsaistes uzņēmumus sniegt paziņojumus par privātumu, kuri ir kodolīgi, pārredzami un viegli saprotami visiem lietotājiem. Es arī aicinu visus eiropiešus izmantot savas tiesības datu aizsardzības jomā un optimizēt savus privātuma iestatījumus.”

Pamatojoties uz 27 000 eiropiešu viedokli, Eirobarometra aptaujas rezultāti liecina, ka 73 % respondentu ir dzirdējuši par vismaz vienu no sešām pārbaudītajām tiesībām, kas garantētas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Vislabāk iedzīvotāji ir informēti par tiesībām piekļūt saviem datiem (65 %), tiesībām labot datus, ja tie ir nepareizi (61 %), tiesībām iebilst pret tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanu (59 %) un tiesībām uz savu datu dzēšanu (57 %).

Turklāt 67 % respondentu zina par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un 57 % respondentu zina par savas valsts datu aizsardzības iestādēm. Rezultāti liecina arī, ka datu aizsardzība rada bažas, jo 62 % respondentu ir nobažījušies, ka viņiem nav pilnīgas kontroles pār tiešsaistē sniegtajiem personas datiem.

Eiropas Komisija 13. jūnijā organizēja arī pasākumu, kurā piedalījās valstu un ES iestādes un uzņēmumi, lai atzīmētu ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas pirmo īstenošanas gadu, pasākumā klātesot komisārei V. Jourovai.

Turpmākā darbība

Komisija 13. jūnijā sāk izpratnes veidošanas kampaņu, kuras mērķis ir mudināt iedzīvotājus izlasīt paziņojumus par privātumu un optimizēt savus privātuma iestatījumus tā, lai viņi kopīgotu tikai tos datus, kurus vēlas kopīgot.

Komisija ziņos par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu arī 2020. gadā.

Konteksts

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir vienots noteikumu kopums ar kopēju ES pieeju personas datu aizsardzībai, ko tieši piemēro dalībvalstīs. Tā stiprina uzticēšanos, palīdzot personām kontrolēt savus personas datus, un vienlaikus garantē personas datu brīvu plūsmu starp ES dalībvalstīm. Personas datu aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības pamattiesībām.

VDAR ir piemērojama no 2018. gada 25. maija. Kopš tā laika gandrīz visas dalībvalstis ir pielāgojušas savus tiesību aktus, ņemot vērā Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Valstu datu aizsardzības iestādes ir atbildīgas par jauno noteikumu īstenošanu un var labāk koordinēt savas darbības, pateicoties jaunajiem sadarbības mehānismiem un Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai. Tās izdod pamatnostādnes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas galvenajiem aspektiem, lai atbalstītu jauno noteikumu īstenošanu.

 

Vairāk informācijas - http://ejuz.lv/pmd

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook