Ziņas

01. 07 Vācija – Eiropas Savienības prezidentūras vadītāja no 1.jūlija

Ar š.g. 1. jūliju Vācija no Horvātijas pārņems Eiropas Savienības prezidentūru Padomē un kā savas prioritātes tā izvirza digitalizāciju, zaļu, videi draudzīgu transporta nozari, vienotu un konkurētspējīgu aviācijas telpu un pilnvērtīgu nozares atveseļošanos pēc pandēmijas.

Latvijai ir svarīga Vācijas veiksmīga darbība Eiropas Savienības likumdošanas procesā transporta sektorā. Piemēram, attiecībā uz Eurovignette priekšlikumu, Latvija atbalsta izveidotos principus – piesārņotājs maksā un lietotājs maksā. Tai pat laikā dalībvalstīm vajadzētu saglabāt elastīgumu, lai izvēlētos, kāda veida sistēma – vai tas būtu attālums, vai tā būtu laika vinjete – ir vispiemērotākā valstu tīklos, un Latvija cer, ka šis princips tiks saglabāts tālākajās sarunās.

Sekmīga aviācijas nozares atveseļošanās ir īpaši svarīgs jautājums kā Latvijai, tā Eiropas Savienībai. Vācijas prezidentūra jau ir izvirzījusi to kā prioritāti. “Kā jau minēju pagājušajā Transporta padomē par vienotās Eiropas gaisa telpas un turpmāko aviācijas tiesību aktu pārskatīšanu, COVID-19 sekas šeit ieņem milzīgu lomu. Tāpēc Latvija cer, ka Eiropas Komisija, nākot klajā ar pārskatīto priekšlikumu izanalizēs gan regulējošos, gan savienojamības aspektus un tie tiks ņemti vērā Vācijas Prezidentūras vadītajās sarunās” komentē Linkaits.

Kā vēl vienu prioritāti Vācija izvirza dzelzceļu un tā globālu nostiprināšanu. Dzelzceļa projekts Rail Baltica ir viens no Latvijai nozīmīgākajiem transporta nozares plāniem nākamo gadu laikā. Tas ieņem nozīmīgu vietu Eiropas Savienības daudz gadu finanšu shēmā (MFF). Rail Baltica projekts ieņems nozīmīgu lomu ne tikai valstu savienojumu nodrošināšanā, bet arī videi draudzīga transporta ieviešanā.

 

Informāciju sagatavoja:
Vija Baško
EDIC Ventspils
Tālr.: 63623231
vija.basko@ventspils.lv

13. 06 Ceļu satiksmes drošība. Eiropas ceļi kļūst drošāki, bet progress joprojām ir pārāk lēns

Saskaņā ar Eiropas Komisijas publicētajiem provizoriskajiem datiem 2019. gadā uz ES ceļiem dzīvību zaudēja mazāk cilvēku nekā iepriekšējos gados.

Tiek lēsts, ka pagājušajā gadā ceļu satiksmes avārijās gāja bojā aptuveni 22 800 cilvēku — tas ir par gandrīz 7000 jeb 23 % mazāk nekā 2010. gadā. Salīdzinājumā ar 2018. gadu šis rādītājs samazinājās par 2 %. Ar vidēji 51 ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo uz 1 miljonu iedzīvotāju Eiropa joprojām ir drošākais reģions pasaulē ceļu satiksmes drošības ziņā.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošajiem datiem 2019. gadā astoņas dalībvalstis reģistrēja savus vēsturiski zemākos nāves gadījumu rādītājus. Šīs valstis bija Horvātija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Latvija, Luksemburga un Zviedrija. Tomēr lielākajā daļā valstu progress ir palēninājies.

Vairāk informācijas šī e-pasta pielikumā un/ vai saitē: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/lv/ip_20_1003/IP_20_1003_LV.pdf

 

Informāciju sagatavoja:
Astra Pumpura
Projekta Europe Direct informācijas centrs
(EDIC) Ventspils vadītāja
Tālr.:63623598
astra.pumpura@ventspils.lv

13. 06 Eiropas Komisija publicējusi 2020. gada ziņojumu par ES zilo ekonomiku.

Eiropas Komisija publicējusi 2020. gada ziņojumu par ES zilo ekonomiku. Tajā sniegts pārskats par to ES ekonomikas nozaru rādītājiem, kas saistītas ar okeāniem un piekrastes vidi. 

Eiropas Komisija publicējusi 2020. gada ziņojumu par ES zilo ekonomiku. Tajā sniegts pārskats par to ES ekonomikas nozaru rādītājiem, kas saistītas ar okeāniem un piekrastes vidi. 

 
ES zilās ekonomikas stāvoklis ir labs: 2018. gadā tās apgrozījums bija 750 miljardi eiro. Turklāt 2018. gadā zilās ekonomikas sektorā strādāja 5 miljoni cilvēku – par 11,6 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lai gan koronavīrusa pandēmija smagi skārusi tādas nozares kā piekrastes un jūras tūrisms un zvejniecība un akvakultūra, zilajai ekonomikai kopumā ir milzīgs potenciāls veicināt zaļo atveseļošanu.
 
Vairāk informācijas šī e-pasta pielikumā esošajā paziņojumā vai saitē: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/lv/ip_20_986/IP_20_986_LV.pdf
 

 

Informāciju sagatavoja:
Astra Pumpura
Projekta Europe Direct informācijas centrs
(EDIC) Ventspils vadītāja
Tālr.:63623598
astra.pumpura@ventspils.lv

12. 06 Eiropas Komisija publiskoja 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultātus

Eiropas Komisija publiskojusi 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) rezultātus; šo indeksu izmanto, lai sekotu līdzi Eiropas vispārējiem rādītājiem digitālajā jomā un ES valstu progresam attiecībā uz digitālo konkurētspēju.

Skatīt vairāk…

04. 06 Seminārs ”Viedais solis uzņēmējdarbībā”

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils sadarbībā ar Ventspils Biznesa atbalsta centru aicina tiešsaistē platformā “Zoom” apmeklēt semināru “Viedais solis uzņēmējdarbībā”, kurš norisināsies šī gada 13. jūnijā no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00.

Skatīt vairāk…

28. 05 EK nāk klajā ar ziņojumu par ES veikumu zinātnē

27.maijā Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunāko ziņojumu par Eiropas Savienības veikumu zinātnē, pētniecībā un inovācijā, kurā analizēts Eiropas sniegums globālā kontekstā. 

Skatīt vairāk…

28. 05 EK nāk klajā ar vērienīgu ES ekonomikas atveseļošanas plānu

27. maijā Eiropas Komisija (EK) ir nākusi klajā ar priekšlikumu par vērienīgu Eiropas Savienības (ES) ekonomikas atveseļošanas plānu. Lai nodrošinātu, ka atveseļošana norit vienmērīgi, iekļaujoši un taisnīgi visām dalībvalstīm, Eiropas Komisija ierosina izveidot jaunu atveseļošanas instrumentu — Next Generation EU 750 miljardu EUR vērtībā, kas būs iekļauts spēcīgā, modernā un uzlabotā ES ilgtermiņa budžetā. Komisija ir arī nākusi klajā ar savu pielāgoto darba programmu 2020. gadam, kurā par prioritārām tiks atzītas darbības, kas vajadzīgas, lai veicinātu Eiropas ekonomikas atveseļošanu un izturētspēju. Skatīt vairāk…

12. 05 Noslēdzies Eiropas dienai veltītais konkurss

Ventspils bibliotēkas Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils, sagaidot Eiropas dienu, aicināja piedalīties konkursā, atbildot uz 6 jautājumiem.

Skatīt vairāk…

06. 05 Aicinām piedalīties konkursā!

Katru gadu 9.maijā, aicinot atzīmēt un novērtēt eiropeisku dzīvesveidu, demokrātiju, brīvības un vērtības, tiek svinēta Eiropas diena.

Skatīt vairāk…

06. 05 Aicinām piedalīties Eiropas eksāmenā!

No 7. līdz 9.maijam ikviens Latvijas iedzīvotājs  tīmekļa vietnē  www.esmaja.lv ir aicināts piedalīties tiešsaistes testā – Eiropas eksāmenā!

Skatīt vairāk…