Ziņas

14. 12 Aicina sociālos darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus pieteikties uz starptautiskajām apmācībām

Vēlies 2018. gadu sākt ar jauniem izaicinājumiem? Piesakies starptautiskām apmācībām jau tagad

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina sociālos darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, kas strādā valsts, pašvaldības vai nevalstiskajā sektorā, pieteikties uz starptautiskajām apmācībām, kuru laikā vairot zināšanas darbā ar jauniešiem. Visus ar apmācībām saistītos izdevumus (ceļa, ēdināšanas, dzīvošanas izmaksas) sedz Eiropas Komisija. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro.

Skatīt vairāk…

13. 12 Seminārs Ventspils tūrisma uzņēmējiem “Mārketinga komunikācijas un to loma uzņēmējdarbībā”

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils un Tūrisma informācijas centrs aicina tūrisma jomā strādājošos uzņēmējus apmeklēt semināru “Mārketinga komunikācijas un to loma uzņēmējdarbībā”. Seminārs notiks pirmdien, 18.decembrī, plkst. 14.00  Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2. 

Skatīt vairāk…

11. 12 Seminārs „Darba devēja atbildība. Personas datu aizsardzība”

Ventspils Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils sadarbībā ar Ventspils Biznesa atbalsta centru aicina uz bezmaksas semināru „ Darba devēja atbildība. Personas datu aizsardzība”. Seminārs notiks 14.decembrī plkst. 11.00 Pils ielā 17, Citadele bankas ēkas 3.stāvā.

2018.gads iezīmējas ar pārmaiņām personas datu aizsardzībā, jo sāks piemērot Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulu. Ko tas nozīmē darba devējam? Kādi sagatavošanās darbi ir jāpaveic? Daudzas no regulā iekļautajām normām Latvijā ir spēkā jau šobrīd, tomēr regula paredz daudz jaunu pienākumu, kuriem nepieciešams sagatavoties savlaicīgi. Skatīt vairāk…

11. 12 Bezmaksas tiešsaistes kursi “Kā vislabāk izmantot ES līdzekļus reģionu un pilsētu labā”

2018. gada 15. janvārī sāks darboties Eiropas Reģionu komitejas masveida atvērtie tiešsaistes kursi (MOOC). Šī būs trešā kārta, un tā būs veltīta tematam “Kā vislabāk izmantot ES līdzekļus reģionu un pilsētu labā”MOOC kursos tiks sniegta informācija par spēkā esošajiem un turpmākajiem ES politikas virzieniem un programmām, kā arī minēti praktiski instrumenti un piemēri par pieejamajām finansējuma iespējām un atbalstu reģionālajā un vietējā līmenī. Skatīt vairāk…

08. 12 Eiropas Solidaritātes korpuss gadu pēc sākuma

Šodien aprit gads kopš Eiropas Solidaritātes korpusa izveidošanas.
Gadu pēc tam, kad Eiropas Komisija nāca klajā ar iniciatīvu par Eiropas Solidaritātes korpusu, tajā ir pieteikušies 42 745 jaunieši no visām ES dalībvalstīm. 2190 no viņiem jau ir atraduši sev vietu kādā no 1434 reģistrētajām organizācijām. Skatīt vairāk…

08. 12 Eiropas Kultūras mantojuma gads ir sācies!

Nākamā gada laikā visā Eiropā notiks tūkstošiem iniciatīvu un pasākumu, kas dos iespēju iesaistīt dažāda gājuma iedzīvotājus, lai uzrunātu pēc iespējas plašāku auditoriju, jo īpaši bērnus un jauniešus, vietējās kopienas un cilvēkus, kuri ar kultūru saskaras reti, tādējādi veidojot kopīgu piederības izjūtu un izpratni par kultūras mantojuma sociālo un ekonomisko nozīmi.

Skatīt vairāk…

30. 11 Pārtikas un lauksaimniecības nākotne – elastīga, taisnīga un ilgtspējīga kopējā lauksaimniecības politika

Vienkāršāki noteikumi un elastīgāka pieeja nodrošinās to, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) atbalsta lauksaimniekus un veicina ES lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību.
Skatīt vairāk…

24. 11 Seminārs „Viesu uzņemšana viesnīcās un viesu namos”

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils aicina viesmīlības un tūrisma nozares uzņēmējus apmeklēt bezmaksas semināru „ Viesu uzņemšana viesnīcās un viesu namos”. Seminārs notiks 30.novembrī plkst. 14.00 Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17.

Kā sagaidīt savu klientu viesu namā, kā izprast viņa vēlmes, kā klāt galdu, kādus ēdienus piedāvāt un kā viņu apkalpot, kā pārsteigt un iepriecināt, lai viesis vēlētos atgriezties atkal? Kas mudina cilvēkus traukties uz vienu vai otru vietu, reizēm pat vairākus desmitus kilometru, lai ieturētu maltīti? Nozares uzņēmējiem ir jādomā par to, kā savu piedāvājumu dažādot un padarīt viesiem interesantāku. Nereti tieši savstarpējie kontakti, dalība konkursos, nozares uzņēmējiem dod impulsu un idejas turpmākai darbībai, jo konkurence ir attīstība, novērtējums un sevis pilnveidošana. Skatīt vairāk…

23. 11 Eiropas pusgada rudens priekšlikumu kopums: centieni panākt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi

Komisija nosaka ES ekonomiskās un sociālās prioritātes nākamajam gadam, sniedz politikas ieteikumus eirozonai un pabeidz eirozonas dalībvalstu budžeta plānu projektu novērtējumu.

2018. gada Eiropas pusgada ekonomikas, fiskālās un sociālās politikas koordinācijas cikls sākas apstākļos, kad eirozonā un ES notiek stabila ekonomiskā aktivitāte, ir rekordaugsts nodarbinātības līmenis, bet bezdarba līmenis samazinās līdz pirmskrīzes līmenim. Tā kā visas dalībvalstis veicina šo spēcīgo izaugsmes dinamiku, prioritāte tagad ir gādāt par to, lai šī situācija saglabātos un dotu ieguvumu visiem mūsu sabiedrības locekļiem. Līdztekus atbildīgai fiskālajai politikai strukturālo reformu īstenošanā būtu jākoncentrējas uz tādu apstākļu radīšanu, kas vēl vairāk stimulē ieguldījumus un palielina reālo algu pieaugumu, lai atbalstītu iekšzemes pieprasījumu. Šodienas priekšlikumu kopums ir balstīts uz Komisijas 2017. gada rudens ekonomikas prognozi un pamatojas uz Komisijas priekšsēdētāja Junkera 2017. gada runā par stāvokli Savienībā minētajām prioritātēm. Tajā ir atspoguļots arī nesenais paziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāru Gēteborgas augstākā līmeņa sociālo lietu sanāksmē. Skatīt vairāk…

21. 11 Eiropas Parlamenta paveiktais, risinot migrācijas un bēgļu krīzi

2015. gadā Eiropa piedzīvoja kopš II pasaules kara nepieredzētu migrācijas krīzi: konfliktu, vardarbības, cilvēktiesību pārkāpumu u.c. dēļ piespiedu kārtā pārvietots rekordliels cilvēku skaits – 65,3 milj., t.sk., 21,3 milj. bēgļu*

Kopš 2015. gada septembra līdz šim brīdim Eiropas Parlaments, viens no diviem Eiropas Savienības (ES) likumdevējiem, pieņēmis virkni nozīmīgus lēmumus, lai risinātu migrācijas un bēgļu krīzi, kas ir viena no galvenajām prioritātēm Eiropas Parlamenta (EP) darba kārtībā. Skatīt vairāk…