Ziņas

23. 04 Bezmaksas pasākums “2018.gads – Eiropas kultūras mantojuma gads. Europeana – ES Kultūras mantojuma digitālā platforma”

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils aicina apmeklēt bezmaksas pasākumu “2018.gads- Eiropas kultūras mantojuma gads. Europeana- ES Kultūras mantojuma digitālā platforma”, kas notiks 26.aprīlī plkst. 11 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2.

Skatīt vairāk…

20. 04 Bezmaksas seminārs “Komunikācijas prasmes. Biznesa ētika”

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils aicina apmeklēt bezmaksas pasākumu “2018.gads – Eiropas kultūras mantojuma gads. Europeana – ES Kultūras mantojuma digitālā platforma”, kas notiks 26.aprīlī plkst. 11 Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2.

Skatīt vairāk…

17. 04 Nedēļas galvenie ES notikumi Eiropas institūcijās, ES Mājā (Aspazijas bulv. 28) un citur Rīgā/Latvijā

  • ES Mājas pasākumu plāns nedēļā no 16.04. līdz 20.04. apskatāms šeit.
  • Eiropas Savienības Padomes pasākumu plāns nedēļā no 16.04. līdz 20.04. apskatāms šeit.
  • No 16. līdz 20. aprīlim Eiropas Parlamentā norisināsies plenārsesija. Plašāka informācija par plenārsēžu kārtību un tiešraide vērojama šeit.

Skatīt vairāk…

12. 04 Bezmaksas seminārs “Komunikācijas prasmes. Biznesa ētika”

Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils aicina apmeklēt bezmaksas semināru “Komunikācijas prasmes. Biznesa ētika”, kas notiks 14.aprīlī plkst. 11 Ventspils Tehnikumā Saules ielā 15.

Skatīt vairāk…

12. 04 Aicina pieteikties dalībai akcijā “Atpakaļ uz skolu”

Lai sekmētu jauniešu interesi par karjeru un profesionālo izaugsmi, iepazīstinātu arī ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām jauniešu izglītības un karjeras attīstībai, Latvijā norisinās ikgadējā akcija “Atpakaļ uz skolu”. Akcijas laikā eksperti – ES institūciju darbinieki, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, NVO aktīvisti un citi speciālisti – tiekas ar skolēniem visā Latvijā.

Skatīt vairāk…

09. 04 Komisija ziņo par progresu Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanā

15. martā Komisija publicēja progresa ziņojumu par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu.

Skatīt vairāk…

06. 04 Starta diena Kuldīgā

Aicinām Jūs apmeklēt ALTUM rīkotu pasākumu

Adrese: Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada ielā 6, Kuldīga

Pasākuma norises laiks: 12.aprīlī no plkst.10:00 – 13:30

Skatīt vairāk…

05. 04 Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komiteja apmeklēs Latviju un Lietuvu

Latviju un Lietuvu četru dienu vizītē (3.-6.aprīlis) apmeklēs Eiropas Parlamenta (EP) Budžeta kontroles komitejas (CONT) delegācija. Vizītes laikā paredzētas tikšanās saistībā ar vairākiem ES fondu projektiem: Latvijā 3. un 4.aprīlī, Lietuvā  no 4. līdz 6. aprīlim.

Otrdien, 3.aprīlī, delegācija iepazīsies ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstību, dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu, kā arī tiksies ar Valsts kontrolieri un Saeimas Eiropas lietu komisijas vadību.

Trešdien, 4.aprīlī, EP Budžeta kontroles komitejas delegācija apmeklēs ALTUM (saistībā ar atbalsta projektiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un energoefektivitātei), Rīgas Tūrisma un radošās industriju tehnikumu (saistībā sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu Jaunatnes garantijas ietvaros), farmācijas uzņēmumu “Olainfarm” Olainē un pārtikas ražotāju “Kronis” Bauskā.

Tikšanās piedalīsies arī atbildīgo Latvijas valsts institūciju pārstāvji.

No 4. līdz 6. aprīlim Lietuvā delegācija apmeklēs Paņevežas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru un Ignalinas atomelektrostaciju Visaginā.

EP Budžeta kontroles komiteja ir atbildīga par:

  1. ES un Eiropas Attīstības fonda budžeta izpildi un lēmumiem, ko pieņem EP par budžeta izpildes apstiprināšanu, t.sk., iekšējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, kā arī par visiem citiem pasākumiem saistībā ar šādiem lēmumiem vai to īstenošanu;
  2. ES, tās iestāžu un jebkuras struktūras, kas no tās saņēmusi finansējumu, kontu un bilanču slēgšanu, uzrādīšanu un revīziju, ieskaitot pārvietojamo apropriāciju un saldo noteikšanu;
  3. Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli;
  4. dažādu ES finansēšanas veidu rentabilitātes uzraudzību, tai īstenojot ES politikas virzienus, kas pēc CONT pieprasījuma saistīts ar īpašu komiteju iesaisti un pēc CONT pieprasījuma rīkošanos sadarbībā ar īpašajām komitejām, lai pārbaudītu Revīzijas palātas īpašos ziņojumus;
  5. attiecībām ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), ES budžeta izpildes gaitā konstatēto krāpšanas gadījumu un pārkāpumu izskatīšanu, pasākumiem, kuru mērķis ir šādus gadījumus novērst un par tiem iesniegt prasību tiesā, kā arī ES finansiālo interešu stingru vispārēju aizsardzību un par Eiropas Prokuratūras attiecīgām darbībām šajā jomā;
  6. attiecībām ar Revīzijas palātu, tās locekļu iecelšanu un tās ziņojumu izskatīšanu;
  7. finanšu regulu, ciktāl tas attiecas uz budžeta izpildi, pārvaldi un kontroli.

Plašāk: http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/cont/home.html

Delegācijas vadītāja ir Eiropas Parlamenta deputāte no Vācijas Ingeborga Gresle (Ingeborg GRÄSSLE, EPP). Viņa ir arī EP Budžeta kontroles komitejas priekšsēdētāja. Tāpat viņa ir līdzpriekšsēdētāja ES speciālajai delegācijai, kas, reaģējot pētnieciskā žurnālista J.Kučaka un viņa dzīvesbiedres M.Kušnirovas slepkavību, ārkārtas vizītē 8. un 9. martā apmeklēja Slovākiju. Mērķis – uz vietas iepazīties ar faktiem saistībā ar iespējamu saikni starp organizēto noziedzību un valsts politiķiem kontekstā ar J.Kučaka pēdējā, pēc nāves publicētajā rakstā atklātajām aizdomām par ES fondu ļaunprātīgu izlietošanu Slovākijā.

 

Plašāka informācija

Marta Rībele

Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītāja

29296524

marta.ribele@europarl.europa.eu

Sagatavoja:

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

26440185

signe.znotina-znota@europarl.europa.eu

25. 03 Prezentācija – Kā uzrakstīt projektu? Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieeja.

EDIC Ventspils aicināja apmeklēt 22.martā no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.00 Ventspils Augstskolas bibliotēkā bezmaksas semināru “Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieeja”.

Pasākumi un aktivitātes Digitālajā nedēļā tika organizēti arī Ventspilī. EDIC Ventspils aicinot tos, kuriem ir vēlme pilnveidot savas prasmes projektu īstenošanā un projektu vadīšanā, apmeklējot praktisku un informatīvu bezmaksas nodarbību “Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieeja”, kuru vadīja Mg. hum. sci., Mg. econ. sci. Karīna Bandere.

Pasākuma dalībnieki guva īsu ieskatu klasiskās projektu vadības teorijas pamatos, tajā skaitā arī zināšanas projektu pieteikumu sagatavošanai, priekšstatu par projektu vadības pieeju pamatprincipiem, kas plaši tiek izmantoti IT un cito nozaru projektos. Zināšanas par projektu vadības teoriju un pieredze ir kompleksu projektu veiksmes priekšnosacījums, tomēr pastāv virkne teorijā nedefinētu projektu veiksmes faktoru, tāpēc tiks noskaidroti, kas tie ir. Nodarbībā arī varēja uzzināt to, kādas kompetences nepieciešamas labam projekta vadītājam.

Apliecinājumus par kursa noklausīšanos, no 27.marta iespējams saņemt Ventspils Augstskolas bibliotēkā.

Prezentācija pieejama šeit.

Semināru organizēja Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils, kura darbību finansē Eiropas Komisija. EDIC Ventspils piedāvā iedzīvotājiem vispusīgu bezmaksas informāciju par Eiropas Savienību. Centrs atrodas Ventspils Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2, II stāvā, tīmekļa vietne http://www.biblioteka.ventspils.lv.

21. 03 Dena Dimiņa lekcija “Literatūras tulkošana – teorija un/vai prakse?”

Trešdien, 28.martā, plkst. 16.00 Europe Direct informācijas centrs (EDIC) Ventspils aicina apmeklēt tulkotāja Dena Dimiņa lekcija “Literatūras tulkošana – teorija un/vai prakse?”. Pasākums notiks Ventspils Augstskolā, D104 auditorijā. Skatīt vairāk…