FINANSĒJUMA PIESAISTES IESPĒJAS JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM