SEMINĀRS "MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJAS UN TO LOMA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ"