SOLIS ILGTSPĒJĪGĀ UZŅĒMĒJDARBĪBĀ: VEIKSMES STĀSTI VS. IZDZĪVOŠANAS SPĒLE