Eiropas Komisija pieņem priekšlikumu par 2022. gada zvejas iespējām Baltijas jūrā

Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikumu par 2022. gada zvejas iespējām Baltijas jūrā. Pamatojoties uz šo priekšlikumu, ES valstis noteiks komerciāli vissvarīgāko sugu zivju daudzumus, ko drīkst nozvejot minētajā jūras baseinā.

Komisija ierosina palielināt reņģes zvejas iespējas Rīgas jūras līcī un līdzšinējā apjomā saglabāt brētliņas un jūras zeltplekstes zvejas iespējas un austrumdaļas krājuma mencas piezvejas. Komisija piedāvā pārējo priekšlikuma aptverto krājumu zvejas iespējas samazināt, lai uzlabotu šo krājumu ilgtspēju un palīdzētu atjaunoties citiem krājumiem, kā mencai un reņģei.
Vides, okeānu un zivsaimniecības komisārs Virgīnijs Sinkēvičs sacīja: “Sliktais Baltijas jūras vides stāvoklis smagi ietekmē mūsu vietējos zvejniekus, kuru iztika ir atkarīga no veselīgiem zivju krājumiem. Tāpēc Komisija dara visu iespējamo, lai šos krājumus atjaunotu, un šodien iesniegtais priekšlikums atspoguļo šo mērķi. Tomēr Baltijas jūras stāvoklis nav saistīts ar zveju vien, tāpēc ikvienam ir jāpieliek roka, lai nodrošinātu šā vērtīgā jūras baseina ilgtermiņa ilgtspēju.”
Plašāka informācija: šeit.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook