Eiropas Komisija publicējusi 2020. gada ziņojumu par ES zilo ekonomiku.

Eiropas Komisija publicējusi 2020. gada ziņojumu par ES zilo ekonomiku. Tajā sniegts pārskats par to ES ekonomikas nozaru rādītājiem, kas saistītas ar okeāniem un piekrastes vidi. 

Eiropas Komisija publicējusi 2020. gada ziņojumu par ES zilo ekonomiku. Tajā sniegts pārskats par to ES ekonomikas nozaru rādītājiem, kas saistītas ar okeāniem un piekrastes vidi. 

 
ES zilās ekonomikas stāvoklis ir labs: 2018. gadā tās apgrozījums bija 750 miljardi eiro. Turklāt 2018. gadā zilās ekonomikas sektorā strādāja 5 miljoni cilvēku – par 11,6 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Lai gan koronavīrusa pandēmija smagi skārusi tādas nozares kā piekrastes un jūras tūrisms un zvejniecība un akvakultūra, zilajai ekonomikai kopumā ir milzīgs potenciāls veicināt zaļo atveseļošanu.
 
Vairāk informācijas šī e-pasta pielikumā esošajā paziņojumā vai saitē: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/lv/ip_20_986/IP_20_986_LV.pdf
 

 

Informāciju sagatavoja:
Astra Pumpura
Projekta Europe Direct informācijas centrs
(EDIC) Ventspils vadītāja
Tālr.:63623598
astra.pumpura@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook