Eiropas Parlamenta 2017. gada darba kārtība

Kā taisnīgāk tikt galā ar patvēruma meklētājiem, cīņa pret terorismu, krāpšanās nodokļu jomā un patērētāju tiesību aizsardzība, kā arī tiešsaistes satura izdevēji digitālajā vienotajā tirgū ir svarīgi jautājumi EP darba kārtībā 2017. gada pirmajā pusgadā. Savukārt, izmešu ierobežojumi un mērķis virzīties uz tīru enerģiju visiem ES pilsoņiem ir galvenās lietas, lai saglabātu ES līdera lomu cīņā ar klimata pārmaiņām. Lasiet tālāk, lai uzzinātu sīkāku informāciju par dažiem no šiem jautājumiem.


Migrācija

EP ir plānots balsot par ierosināto jauno 2017. gada Dublinas regulu. Eiropas Komisija ierosina automātisku korektīvā sadales mehānisma iedarbināšanu, kad ir sasniegts noteikts patvēruma meklētāju skaits. Taču tajā pašā laikā joprojām jāpiemēro bēgļiem tās valsts kritēriji, kurā patvēruma meklētāji ierodas sākumā. Deputāti vēlas nodrošināt vienotu kritēriju un patvēruma procedūru atzīšanu, kā arī nodrošināt saistošu mehānismu patvēruma meklētāju sadalei starp visām dalībvalstīm.

Lai sekotu līdzi migrācijas tēmas attīstības gaitai, regulāri pārskati mūsu rakstu sēriju par migrāciju.

Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas

Līdz ar 2017. gada pavasara beigām, sagaidāms, ka Eiropas Parlamenta izmeklēšanas komiteja būs ziņojusi par “Panamas dokumentu” atklājumiem nodokļu nemaksāšanas skandālā, iesaistot uzņēmumus un privātpersonas no visas Eiropas, kas cieši sekojuši līdzi atklājumiem par to, ka dažas dalībvalstis slēdz slepenas nodokļu vienošanās ar starptautiskiem uzņēmumiem. Izmeklēšanas komiteja tika izveidota 2016. gada jūnijā, lai izvērtētu, kā Eiropas Komisija un dalībvalstis cīnās pret naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Lai sekotu līdzi nodokļu tēmas attīstības gaitai, regulāri pārskati mūsu rakstu sēriju par godīgu un pārredzamu nodokļu politiku.

Terorisms

Terorisma apkarošanas direktīvas pabeigšana, kas ļaus kriminalizēt visur Eiropā ne tikai pašu uzbrukumu, bet arī citus teroristu nodarījumus, piemēram, ceļošanu ar terorisma nolūkiem, apmācību saņemšanu un sniegšanu vai terorisma darbību finansēšanu. Vienošanās ar Padomi tika panākta novembra beigās. Vēl gaidāms EP galīgais balsojums plenārsēdē un Padomes parakstīšana, lai direktīva stātos spēkā 2017. gada sākumā.

Lai sekotu līdzi terorisma tēmai, regulāri pārskati mūsu rakstu sēriju par terorismu.

Digitālais vienotais tirgus

EP deputāti 2017. gadā strādās arī pie ģeobloķēšanas regulas, lai nodrošinātu, ka pircēji, kas pērk produktus un pakalpojumus citā ES valstī, īpaši iepērkoties internetā, saņem tādas pašas tiesības kā tie, kas atrodas valstī, kurā tiek pārdots šis produkts vai pakalpojums (tās pašas cenas, pieeja izpārdošanām un maksājumu iespējām), ja vien tas nav objektīvi pamatots ar tādiem iemesliem kā, piemēram, PVN.

Strādājot pie autortiesību noteikumiem tiešsaistes saturam, raidorganizācijas varētu vieglāk saņemt atļauju raidīt programmas tiešsaistē citās dalībvalstīs, kas ļauj ceļotājiem turpināt skatīties savu iecienītāko pārraidi arī esot ārzemēs. Arī hostinga jeb mitināšanas uzņēmumi, piemēram, YouTube, Google, Facebook vai citas video mitināšanas lapas būtu atbildīgas pārbaudīt, vai tie piedāvā ar autortiesībām aizsargātu materiālu.

Lai sekotu līdzi šai tēmai, regulāri pārskati mūsu rakstu sēriju par vienotu digitālo tirgu.

Enerģija un klimats

Šogad deputātiem nāksies strādāt pie, iespējams, lielākā klimata pārmaiņu tiesību akta emisiju tirdzniecības sistēmas (ETS) reformas ietvaros. Tie ir arī pirmie ES konkrētie soļi, lai panāktu atbilstību ierobežojumiem, kas noteikti COP21 konferences laikā. Tas palīdzēs samazināt izmešu daudzumu un veicinās industriju pāriet uz atjaunojamiem vai zema oglekļa satura enerģijas avotiem, kā arī labāk risinās “oglekļa emisiju pārvirzi” – uzņēmumu ražošanas procesa novirzīšana uz valstīm, kurās ir mazāk stingri ierobežojumi klimata aizsardzības jomā.

Eiropas Komisija 2016. gada novembrī prezentēja priekšlikumus tīrākai enerģijai visiem eiropiešiem, lai sasniegtu ambiciozu mērķi – 40% samazinājumu siltumnīcefekta gāzu izmešiem līdz 2030. gadam. Diskusijas Eiropas Parlamentā sāksies 2017. gadā. Priekšlikumi ietver energoefektivitāti, atjaunojamo enerģiju, elektroenerģijas tirgus dizainu, ekodizainu un Enerģētikas Savienības elektroenerģijas piegādes un pārvaldības noteikumu drošības priekšlikumus.

Lai sekotu līdzi šai tēmai, regulāri pārskati mūsu rakstu sēriju par Klimata pārmaiņām un Enerģētikas savienību.  

Ats. : 20161207STO54930

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook