Eiropas Parlaments dod zaļo gaismu Eiropas Prokuratūras izveidei

Eiropas Prokuratūra būs atbildīga par noziegumu pret ES budžetu izmeklēšanu un vainīgo saukšanu pie atbildības.

Pašlaik tikai dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes var izmeklēt un saukt pie atbildības par noziegumiem pret ES budžetu – piemēram, krāpniecību vai liela mēroga pārrobežu PVN izkrāpšanu – , taču to pilnvaras beidzas pie valsts robežas.

Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveide ļaus ātri apmainīties ar informāciju, koordinēt izmeklēšanu, iesaldēt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kā arī īstenot pārrobežu aizturēšanu. Prokuratūra cieši sadarbosies ar Eiropas Tiesu sadarbības vienību (EUROJUST) un Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), papildinot to darbu un nodrošināt sekmīgāku līdzekļu atgūšanu.

Citāts: Eiropas Parlamenta ziņotāja Barbara Matera (EPP, Itālija) sacīja: “EPPO vienā Eiropas iestādē apvienos dalībvalstu prokuroru darbu, un tā mēs mazināsim problēmas, ko rada dalībvalstu nesaskaņotā rīcība, izmeklējot noziegumus pret ES budžetu. Cerams, ka EPPO pilnvaru spektru jau drīzā nākotnē varēs papildināt arī citi pārrobežu noziegumi, piemēram, terorisms.”

Nākamie soļi: Eiropas Parlaments ceturtdien deva savu piekrišanu EPPO izveidei, 456 deputātiem balsojot par, 115 pret, bet 60 atturoties. Tagad Padomei oficiāli jāpieņem EPPO regula. Paredzams, ka EPPO darbu sāks 2020.-2021. gadā.

Fakti

EPPO tiks izveidots, ciešākas sadarbības procedūras ietvaros sadarbojoties 20 dalībvalstīm. Pārējās valstis – Zviedrija, Nīderlande, Malta, Ungārija, Polija, Apvienotā Karaliste, Īrija un Dānija – jebkurā brīdī var pievienoties sadarbībai.

5.jūlijā EP apstiprināja EPPO jurisdikcijā esošo noziegumu definīcijas. To sarakstu nākotnē varētu papildināt, piemēram, terorisms.

Papildu informācija

EPPO izveide (plenārsēdes tīmekļa apraides ieraksts (podcast) angļu valodā)

https://epthinktank.eu/2017/09/28/EPPestablishing-the-european-public-prosecutor-plenary-podcast/

Cīņa ar ES līdzekļu izkrāpšanu: EPPO (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170929STO85001

Padomes paziņojums presei par vienošanos izveidot EPPO (08.06.2017)

http://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/06/08-eppo/

Jautājumi un atbildes par EPPO (Eiropas Komisija, 08.06.2017)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_lv.htm

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook