RADOŠĀ DARBNĪCA SĀKUMSKOLAS BĒRNIEM "LIELDIENAS NĀK, OLAS PUCĒTIES SĀK"