21.GS. LATVIEŠU VALODAS KULTŪRA: PAŠREIZĒJAS AKTUALITĀTES UN PAGĀTNES STEREOTIPU PĀRVARĒŠANA