AIJAS ZENTAS VESELES GRĀMATAS "DVĒSELES NOSKAŅAS" ATVĒRŠANA