"BIBLIOTĒKA UN MŪŽIZGLĪTĪBA. VENTSPILS BIBLIOTĒKAI 95"