ĢIRTA DREIMAŅA FOTOIZSTĀDES "VISS PAR...ROŅIEM" ATKLĀŠANA