IMANTA ZIEDOŅA ESEJU KRĀJUMA PAR RAIŅA DAIĻRADI ATVĒRŠANA