KARĪNAS RAČKO JAUNĀ ROMĀNA “DEBESIS PELNOS” ATVĒRŠANA UN TIKŠANĀS AR AUTORI.