LEKCIJU CIKLS "PIEREDZES CEĻI", "SOCIONIKA SEVIS IZZINĀŠANAI""