LĪBIEŠU KULTŪRAS DARBINIECES UN NOVADPĒTNIECES BAIBAS ŠUVCĀNES STĀSTĪJUMS PAR LĪBIEŠU KRASTU