"NEPĀREJOŠĀ LATVIJA", "SALAS LAIKA UPĒ", VENTSPILS