Projekta 3TD ietvaros notiek bibliotekāru apmācības