SANDRAS VENSKO DZEJAS KRĀJUMA "PIERES VIETA" ATVĒRŠANA