SINDIJAS MAČTAMAS GLEZNU IZSTĀDES "IZKAPTIŅA" ATKLĀŠANA