TIKŠANĀS AR DZEJNIEKU, DRAMATURGU, KRITIĶI RONALDU BRIEDI