TIKŠANĀS AR IZSTĀDES "PAŠAS RADĪTS VAI MANTOTS, BET MANS TAUTASTĒRPS" VEIDOTĀJĀM