Tālrunis

+371 636 24485

Rekvizīti

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils bibliotēka”
Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr.90001156891,
tālrunis, fakss 63623598, e-pasts biblioteka@ventspils.lv