Info

Reģistrācija, informācija, izsniegšana / saņemšana +371 636 27364
biblioteka@ventspils.lv

 

 

Ekskursija pa bibliotēku

Informācija, pieteikumi +371 636 23231

 

 

Direktore

Astra Pumpura
+371 636 23598
astra.pumpura@ventspils.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās no plkst. 17:00- 18:00

 

 

 

 

Direktores vietnieks tehniskos un saimnieciskos jautājumos

Vilis Fabrīcius
+371 636 23598
vilis.fabricius@ventspils.lv

 

 

 

 

Direktores vietnieka p.i.

Vija Baško
+371 636 23231
vija.basko@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenā grāmatvede

Daina Magonīte
+371 636 23598
daina.magonite@ventspils.lv

 

 

 

 

Sekretāre

Ilze Šķibele
+371 636 23598
ilze.skibele@ventspils.lv

 

 

 

 

Reģionālā mācību centra vadītāja

Arnita Vaitkus
+371 636 23598
arnita.vaitkus@ventspils.lv

 

 

 

 

Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

Sandra Reinberga
+371 636 22440
sandra.reinberga@ventspils.lv

 

 

 

 

Informācijas un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja p.i.

Solvita Bertāne
+371 636 23231
solvita.bertane@ventspils.lv

 

 

 

 

Automatizācijas nodaļas vadītāja

Dace Frīdenberga-Samete
dace.fridenberga@ventspils.lv

 

 

 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja

Ilva Bertāne
+371 636 27364
ilva.bertane@ventspils.lv

 

 

 

 

Speciāliste darbā ar novada bibliotēkām

Sandra Picalcelma
+371 636 27361
+371 29395743
+371 29416385
sandra.picalcelma@ventspils.lv

 

 

 

 

Daiļliteratūras, literatūrzinātnes sektors

Informācija +371 636 23278

 

Mūzikas, mākslas sektors

Informācija +371 636 27362

 

Humanitāro un sabiedrisko zinātņu sektors

Informācija +371 636 27362

 

Eksakto un dabaszinātņu sektors

Informācija +371 636 27362

 

Krātuve

Informācija +371 636 22440

 

 

Rekvizīti

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde  “Ventspils bibliotēka”
Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601      
Reģ.Nr.90001156891,
tālrunis, fakss 63623598, e-pasts biblioteka@ventspils.lv