Info

Reģistrācija, informācija,
grāmatu pagarināšana
+371 636 27364; mob. 22015825
biblioteka@ventspils.lv

 

 

Ekskursija pa bibliotēku

Informācija, pieteikumi +371 636 23231

 

 

Ventspils bibliotēkas direktore

Astra Pumpura
+371 636 23598
astra.pumpura@ventspils.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks
Pirmdienās no plkst. 17:00- 18:00

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas direktores vietnieks tehniskos un saimnieciskos jautājumos

Gints Ošenieks
+371 63623598
gints.osenieks@ventspils.lv

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas direktores vietniece

Vija Baško
+371 636 23231
vija.basko@ventspils.lv

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas galvenā grāmatvede

Daina Magonīte
+371 636 23598
daina.magonite@ventspils.lv

 

 

 

 

Ventspils bibliotēkas sekretāre

Daniela Lazdiņa
+371 636 23598
daniela.lazdina@ventspils.lv

 

 

 

 

Reģionālā mācību centra vadītāja

Paula Anškena
+371 26603666
paula.anskena@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

Sandra Reinberga
+371 636 22440
sandra.reinberga@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas bibliogrāfijas un informācijas  nodaļas vadītājs

Kārlis Lithens
+371 636 23231
karlis.lithens@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas automatizācijas nodaļas vadītāja p.i.

 

Zane Brokāne
+371 63622440
zane.brokane@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājas p.i.

  Karīna Karpoviča
+371 636 27364
karina.karpovica@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas bibliotekārs darbā ar novada bibliotēkām

Sandra Picalcelma
+371 636 22440
+371 29416385
sandra.picalcelma@ventspils.lv

 

 

 

 

Galvenās bibliotēkas daiļliteratūras, literatūrzinātnes sektors

Informācija +371 636 27364

 

Galvenās bibliotēkas mūzikas, mākslas sektors

Informācija +371 636 27362

 

Galvenās bibliotēkas humanitāro un sabiedrisko zinātņu sektors

Informācija +371 636 27362

 

Galvenās bibliotēkas eksakto un dabaszinātņu sektors

Informācija +371 636 27362

 

 

 

Galvenās bibliotēkas rekvizīti

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde  “Ventspils bibliotēka”
Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601      
Reģ.Nr.90001156891,
tālrunis +371 636 23598,
fakss +371 63637005,
e-pasts biblioteka@ventspils.lv