Ar pašvaldības atbalstu Publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2 izveidots reģionāls mācību centrs, kas aprīkots ar mūsdienīgu datortehniku – portatīviem datoriem, daudzfunkcionālu perifēro iekārtu (printeris, skeneris, kopētājs) un interaktīvo tāfeli. Reģionālā mācību centra resursi tiek izmantoti reģiona bibliotēku speciālistu un iedzīvotāju apmācībām.

Mācību centrs atrodas Ventspils Galvenās bibliotēkas 2.stāvā, Akmeņu ielā 2.