Image result for Taylor francis

Taylor & Francis E-books

Datubāzē iekļautas vairāk nekā 90 000 pasaules nozīmīgāko izdevniecību RoutledgeCRC PressGarland Science e-grāmatas sociālajās un humanitārajās zinātnēs: valodniecībā, literatūrā, mākslā, filozofijā, psiholoģijā, arheoloģijā, ekonomikā, politikā un tiesību zinātnēs, kā arī eksaktajās un dabaszinātnēs: datorzinātnē, inženierzinātnēs, medicīnā, ģeogrāfijā un vides zinātnēs u. c.

Meklēšana iespējama pēc atslēgvārda, nosaukuma, autora vai ISBN numura. Pārlūkošana nodrošināta pēc priekšmeta. Grāmatas pilntekstu iespējams lasīt tiešsaistē. Grāmatu vai atsevišķas tās nodaļas iespējams lejupielādēt kā PDF datni.

Izmēģinājums pieejams Galvenajā, Bērnu, Pārventas, Gāliņciema un Augstskolas bibliotēkā līdz 30.04.2018.