Izstāde „Bite kā brīnums” Galvenajā bibliotēkā

Piektdien, 7.februārī plkst. 13.00, Ventspils Galvenajā bibliotēkā atklās ceļojošo skolēnu zīmējumu izstādi „Bite kā brīnums”.

Izstādē skatāmi Latvijas skolu vizuālās mākslas konkursa „Bite kā brīnums” dalībnieku darbi, kuros bite attēlota gan ziedos, gan dravā, gan klusajā dabā ar medus veltēm, gan stilizēti dažādās modernisma izpausmēs. Vizuālās mākslas konkursa „Bite kā brīnums” mērķis – ļaut skolēniem radoši izpausties un dažādās glezniecības tehnikās rādīt biti kā interesantu kukaini un attēlot tās nozīmi dabā.

Konkurss „Bite kā brīnums” tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Biškopības biedrību. Tajā piedalījās 181 Latvijas skola, iesniedzot 936 darbus, no kuriem diplomus un atzinības rakstus saņēma 133 skolēni. Izstādei atlasīti 60 konkursa dalībnieku darbi: no tiem 37 ir diplomētie un tie, kas spilgti raksturo biškopības nozari visā tās daudzveidībā.

Šī konkursa idejas autors un izstādes iniciators ir mākslinieks, vizuālās mākslas pedagogs un biškopis, titula „ 2012.gada biškopis sabiedrībā” ieguvējs Imants Ozols no Aizputes. Viņš piedalīsies arī izstādes atklāšanas pasākumā Galvenāja bibliotēkā. „Pašā ziemas viducī izstāde apmeklētājiem sirdīs spēs uzburt gaišumu un vasaru. Te, pateicoties Latvijas skolēnu zīmējumiem, gaisā atkal uzvirmo ziedu smarža, bišu sanoņa un ziedu daudzkrāsainība,” tā izstādi raksturo Aizputes novadpētniecības muzeja vadītāja Jolanta Berga. Skolēnu zīmējumu izstāde jau pabijusi daudzviet Latvijā, kā arī Lietuvā – Pluņģē.

Ventspils Galvenajā bibliotēkā izstāde „Bite kā brīnums” būs skatāma visu februāri.

Informācijai:
Olita Šteinmane
Ventspils bibliotēka
Direktora vietniece
Tālr.: 63623231
olita.steinmane@ventspils.lv
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook