Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļojumiem

2018. gads būs pirmais gads, kad arī Latvijas jaunieši (18 gadus veci) varēs piedalīties Eiropas Savienības (ES) iniciatīvā “DiscoverEU”, kas ļaus aptuveni 15 000 jauniešiem visā Eiropā saņemt ceļošanas pasi un apceļot Eiropu šovasar, laika posmā no 9. jūlija līdz 30. septembrim. Šobrīd ES ir paziņojusi datumus, kuros varēs pieteikties iespējai ceļot bez maksas, informē “Travelnews.lv”.

Šī Eiropas Savienības iniciatīva piedāvā jauniešiem labāk izprast Eiropas daudzveidību, iepazīt Eiropas kultūras bagātību, iegūt jaunus draugus un galu galā – iepazīt arī sevi. Turklāt 2018. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads, un tāpēc visā Eiropā tiek rīkoti daudzi pasākumi par godu daudzveidīgajam kultūras mantojumam.

Pamatā ceļošana notiks ar vilcienu. Bet ceļošanas karte ļaus izmantot arī citus transporta līdzekļus, tostarp autobusus un prāmjus. Ar lidmašīnu būs atļauts lidot izņēmuma gadījumos un tad, ja nav pieejami citi transporta līdzekļi. Tas dos iespēju piedalīties iniciatīvā arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos reģionos vai uz salas.

Lai pieteiktos ceļojumam, jaunietim 2018. gada 1. jūlijā jābūt tieši 18 gadu vecam (dzimušam laikā no 1999. gada 2. jūlija līdz 2000. gada 1. jūlijam, ieskaitot) un jābūt vienas no 28 ES dalībvalstu pilsonim.

Lai pieteiktos, jauniešiem jābūt gataviem uz šādiem nosacījumiem:

  •     tiešsaistes pieteikuma veidlapā norādīt personas apliecības vai pases numuru;
  •     ceļojumu sākt vienā no 28 ES dalībvalstīm;
  •     ceļojumu sākt laikā no 2018. gada 9. jūlija līdz 30. septembrim;
  •     apmeklēt vismaz vienu, bet ne vairāk kā četras ES valstis;
  •     kļūt par “DiscoverEU” sūtni.

Pieteikumi var būt individuāli vai kolektīvi (personu grupa, kurā ir ne vairāk kā 5 personas). Grupai jāizvēlas savas grupas vadītājs. Grupas vadītājs aizpilda pieteikuma veidlapu, piedalās viktorīnā un atbild uz pēdējo papildu jautājumu. Iesniedzot pieteikumu, grupas vadītājs saņems kodu, kurš pēc tam jānodod tālāk grupas dalībniekiem, lai viņi varētu reģistrēties. Izmantojot grupas vadītāja sniegto kodu, pārējie grupas dalībnieki var reģistrēties tiešsaistē un ievadīt savus personas datus. Visiem grupas dalībniekiem tāpat jābūt tieši 18 gadus veciem.

Ieinteresētie jaunieši var pieteikties tiešsaistē no 2018. gada 12. jūnija pulksten 12.00 (CET) līdz 26. jūnija pulksten 12.00 (CET). Vispirms būs jāievada personas dati un jāsniedz sīkāka informācija par ceļojumu, kuru jaunietis vēlas īstenot. Tad būs jāatbild uz 5 jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Kultūras mantojuma gadu 2018 un ar ES iniciatīvām jaunatnes jomā. Visbeidzot, būs jāatbild uz pēdējo papildu jautājumu, kas ļaus Eiropas Komisijai sarindot pretendentus gadījumā, ja būs iesniegti vairāk pieteikumu, nekā ir pieejamas ceļošanas kartes. Pēc atlases dalībniekiem ir jādodas ceļā laikā no 2018. gada 9. jūlija līdz 30. septembrim.

Tiešsaistes pieteikšanās “DiscoverEU” norisināsies šeit.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook