Jaunumi aprīlis – I

                                

APRĪLIS I, 2019                                    

                                                           PROGRAMMATŪRA   

 

1

Bazzell, Michael.  Open Source Intelligence Techniques : resources for searching and analyzing online information. Michael Bazzell, 2018.

 

In this 460 page textbook, Michael Bazzell shares his methods for searching and analyzing online information in detail. Each step of the process is explained throughout twenty-five chapters of specialized websites, software solutions, and creative search techniques. Over 250 resources are identified with narrative tutorials and screen captures. This book will serve as a reference guide for anyone that is responsible for the collection of online content. It is written in a hands-on style that encourages the reader to execute the tutorials as they go.

 TIESĪBAS

 

2

Kriminālprocesa likums. Rīga : AFS, 2019.

 

Likums pieņemts 2005. gada 21. aprīlī (spēkā ar 2005. gada 1. oktobri). Grāmatā publicēti likumdošanas akti, ar kuriem izdarīti grozījumi Latvijas kriminālprocesa likumā (pēdējo grozījumu pieņemšanas datums – 18.02.2016.).

 

 

 

 

 

 

 FINANSES

 

3

Lukašina, Olga. Komercdarījumu grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana. Lietišķās informācijas dienests, 2019.

 

Nodokļu piemērošana pirkuma – pārdošanas, maiņas, ieskaita, dāvinājuma, patapinājuma, nomas, īres, līzinga, cesijas, faktoringa u.c. darījumos, līgumos ar darba ņēmējiem, veidojot un mainot paša kapitālu, atgriežot pārdoto preci, nodokļi, kas saistīti ar atsavināšanu, saņemtiem un nomaksātiem procentiem.

Grāmata paredzēta darbiniekiem, kas pilda grāmatvedības, finanšu un auditoru funkcijas, kā arī tiem, kurus interesē nodokļu likumdošana.

 ĀRSTNIECĪBAS AUGI

 

4

Tidriķe, Laura.  Baha ziedu terapija dzīvniekiem. Ziedu enerģija, 2018.

 

Baha ziedu terapijas ilgums dzīvniekiem parasti ir daudz īsāks nekā cilvēkiem, un rezultāts – noturīgāks. Speciālisti novērojuši, ka dažkārt dzīvniekiem bieži ir nepieciešami tie paši Baha ziedi kā saimniekiem. Tāpēc vienmēr ieteicams apsvērt, vai terapijā nav nepieciešams iesaistīties arī mīluļa divkājainajam draugam.

 

 

 

           

 AMATNIECĪBA

 

5

Vaivare, Baiba. Daba krāso, Dzilna auž. Limbažu novada pašvaldība, 2018.

 

Grāmatas pirmajā daļā atrodami folkloristes, prof. Janīnas Kursītes, etnoloģes, Dr.hist. Anetes Karlsones un grāmatas autores Mg.art. Baibas Vaivares raksti par krāsošanu ar augu izcelsmes krāsvielām, ielūkojoties vēsturiskajās tradīcijās, pievēršoties krāsošanas gaitai un atsevišķiem tās posmiem, kā arī kopīgām iezīmēm. Nākamajās trijās daļās – Mežs, Pļava un Dārzs – aplūkoti konkrēti krāsaugi un to izmantošana.

Tekstu caurvijošās intervijās jaušams katras meistares raksturs un dzīves pieredze, atklājas viņu krāsošanas smalkumi un viltības. Īpašu vērtību grāmatai piešķir krāsošanas procesā tapušie krāsu paraudziņi un iepazīšanās, kā dzijas izmantojamas, aužot lakatus un segas.

                                                              LOPKOPĪBA

 

6

A.Spengler-Neff, B.Hurni, R.Streiff. Kāpēc govīm ir ragi. Alis, 2019.

 

Apkopojot dažus būtiskākos faktus un vērojumus, izdevumā aprakstītie attīstības, psiholoģiskie un uzvedības fenomeni nepārprotami parāda, cik nozīmīgi govīm un citiem atgremotājiem ir ragi. Ieteikums, kas no tā nepārprotami izriet – gan bioloģiskajai jeb organiskajai lauksaimnieku kustībai, gan ārpus tās – ragi ir jāsaglabā.

 

 

 

 

 

 VALSTS PĀRVALDE

7

Rubīna, Maija. Mana Rīga jeb Stāsts par energovadības līkločiem Rīgas pašvaldībā.

 

Grāmata paver skatu uz to, kā varu Rīgas domē pārņēma un darbojas “Saskaņa”, kā šajā politiski sarežģītajā laikā Rīgā, laikposmā, kas saskanēja ar Eiropas enerģētikas politikas virziena maiņu un jaunajiem uzdevumiem klimata pārmaiņu mazināšanā, pavērās iespēja Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) veidošanai un darbības stabilizēšanai, kā REA izdevās izdzīvot pilsētas sarežģītajās politiskajās pārmaiņās un kā šajā laikā bija strādāt Domes struktūrās. REA aktīvā darbība enerģētikas un inovāciju jomā bija izcēlusi Rīgu citu Eiropas galvaspilsētu vidū.

 UZTURS

 

8

Kindzule, Alise. Ar uzturu uz tu : uztura psiholoģija un apzināta ēšana. Latvijas Mediji, 2019.

 

Grāmatā atradīsiet jaunākajos pētījumos balstītas atziņas par to, kas veido uzturu: kā gudri kombinēt produktus, kas ietekmē ēšanas paradumus un uztura izvēles, kā domas ietekmē uzvedību, kas bērnam būs garšīgi un veselīgi, kuri ēdieni mazina stresu un ārstē, kā nepārēsties svētkos, kādā šķīvī pasniegt ēdienu ir veselīgi?

 MITOLOĢIJA

 

9

Pūtelis, Aldis.  Domas par latviešu mitoloģiju : kā tika meklēts latviešu panteons.  Zinātne, 2019.

 

Šajā pētījumā autors vērtē ziņas par latviešu mitoloģiju un kultu, kas atrodamas dažādos rakstītajos avotos, latviski atstāstot šo darbu saturu un sastatot šo avotu veidotās versijas, meklējot ziņu pirmavotus, kā arī analizējot iespējamo izplatīto motīvu izcelsmi agrāk izveidotā rakstītajā tradīcijā. Darbs noraida uzskatu, ka ar fantāziju un dievību jaunradi nodarbojušies jaunlatvieši vai arī 17. gadsimta vēsturnieki, izsekojot dažādo ziņu attīstību rakstītos avotos, ievērojot reizēm pārāk brīvas interpretācijas radītās sekas un pārpratumus. Tādējādi tiek pierādīta vairāku latviešu folklorā neapstiprināto ziņu senāka izcelsme, kuras konkrēti avoti arī varētu nebūt vien autoru iztēle, taču šo avotu problēma pašlaik nav atrisināma.

                                                               PSIHOLOĢIJA

 

10

Riso, Dons Ričards.  Eneagrammas gudrība : deviņu personības tipu psiholoģiskās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata. Zvaigzne ABC, 2019.

 

Eneagramma ir universālajā gudrībā sakņota mācība par deviņiem personības tipiem, to attīstības dinamiku un savstarpējo mijiedarbību. Šo unikālo pašizziņas sistēmu caurvij doma, kuru jau gadsimtiem ilgi sludina garīgie skolotāji: mēs esam iemiguši un neredzam ne paši sevi, ne savu dzīvi. Lielākoties mūsu prātu aizņem dažādas idejas, raizes un iztēles ainas. Metaforiski varētu teikt, ka mums ir uzdāvināta plaša savrupmāja ar greznām mēbelēm un brīnišķīgu dārzu, bet mēs nekad neizejam no neliela, tumša skapja mājas bēniņos.

 

 

11

Deida, Deivids.  Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā. Zvaigzne ABC, 2019.

 

Kāda ir vīrieša vērtība mūsdienās, kad to vairs nenosaka ieņemamais amats, finansiālais vai sociālais stāvoklis?

Mūsdienu pasaulē vīrieša vērtīgākais kapitāls ir viņa klātbūtne, proti, apzinātības dziļums.

Kas ir vīrišķība? Kā izdzīvot savu patieso aicinājumu, neizmainot sevi ikdienas sīknaudā? Kāda loma attiecībās ir seksuālajai polaritātei? Vai iekāre ir spēks, kas jāapvalda? Deivids Deida, visā pasaulē pazīstams autors un viens no mūslaiku provokatīvākajiem garīgajiem skolotājiem, aicina uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par seksualitāti un garīgumu paraudzīties atklāti un godīgi.

 

12

Grīns, Anselms.  Sapņu garīga interpretācija. Ezerrozes grāmatas, 2019.

 

Ir daudzi, kas meklē savu sapņu jēgu sociālajā literatūrā. Tas noteikti viņiem palīdzēs, jo psiholoģija ar savām dažādajām skolām un variētajām pieejām ir daudz darījusi sapņu interpretācijas un izpratnes labā. Bet pirms psiholoģijas kā zinātnes rašanās Bībele runā par sapņiem, un garīgā tradīcija tos vienmēr ņēmusi vērā. Sapņi ir svarīgs Dieva vārda dzinulis tam, kurš uzsāk garīgu ceļu.

 FILOSOFIJA

 

13

Šuvajevs, Igors. Rūpēs par dvēseli : vērtību likteņi.  Zinātne, 2019.

 

Cik lielā mērā Kanta filosofija iestrādāta latviešu kultūrā? Kā tajā atbalsojas Lutera un Ļeņina veikums? Vai latviešiem ir raksturīga bēgšana no brīvības un ļaušanās sajūsmai par karu? Kas aizmirsts, un kā notiek pašapstulbināšanās?

 Kā iespējama apgaismība, un vai tiešām filosofija ir Eiropas liktenis? Tie ir daži jautājumi, kuru risinājums rodams Igora Šuvajeva grāmatā “Rūpēs par dvēseli”.

 

 

 

 

 

 ORGANIZĀCIJAS

 

14

Būmane, Ilze. Latviešu biedrības Latvijā: vēsture vai nākotne? : veltījums Rīgas Latviešu biedrības 150 gadu jubilejai. Rīgas Latviešu biedrība, 2019.

 

Jaunais izdevums tapis kopdarbā ar visām 22 latviešu biedrībām, kā arī sniegts ieskats vairāku novadu biedrību vēsturē un mūsdienu kultūras attīstībā. Apraksti par latviešu biedrībām parāda mūsdienu situāciju un ietver problēmas, kuras prasa risinājumu, piemēram, par jaunākās paaudzes līdzdalību, par biedrību vietu nacionālās attīstības spektrā. Kā uzsver visi latviešu biedrību ļaudis – tautas gara spēks ir drošība valsts pastāvēšanai. Izdevuma 224 lappuses ilustrētas ar latviešu biedrību un novadu muzeju fotoattēliem un dokumentu kopijām. Tās noslēgumā – Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša vēlējums.

 

                                                                   SATIKSME

 

15

Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos.  FCS, 2019.

 

2019.gada 1.janvārī spēkā stājas jaunie Ceļu satiksmes noteikumi. To mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību, īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem; ieviestas jaunas, satiksmes drošības uzlabošanai nepieciešamas normas; saskaņotas Ceļu satiksmes noteikumu normas ar grozījumiem Valsts standartos par ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem.

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook