Jaunumi Aprīlis – II

Aprīļa nozaru literatūras jaunumos – Bruņotie spēki, Datorzinības, Ekonomika, Etnogrāfija, Lauksaimniecība, Lietvedība, Medicīna, Politika, Psiholoģija, Reliģija, Socioloģija, Sports, Vēsture, Arhitektūra, Fotogrāfija.

Bruņotie spēki

Ilmārs Baikovs – Latvijas armijas komandieri.

Rīga: Jumava, 2018 Šī ir pirmā grāmata, kurā vienkopus parādītas sešu pirmskara Latvijas armijas komandieru biogrāfijas un ne mazāk nozīmīgi ir grāmatā iekļautie vēstījumi par sešu Latvijas bruņoto spēku komandieriem, kuri amatos bijuši pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā un kuri visi palīdzējuši no jauna radīt Latvijas bruņotos spēkus. Šāds materiāls, kas lielā mērā balstīts uz laikabiedru liecībām un vērtējumiem, nepublicētiem avotiem, ir īpaši nozīmīgs zināšanu nostiprināšanai par vēstures notikumiem nākamajām paaudzēm.

 

 

 

Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27. novembris) referātu krājums.

Rīga: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, 2015 Grāmatā apkopota Latvijas mūsdienu militārās vēstures historiogrāfija. Latvijas valsts aizsardzības pamatu izveidošana pirmajā laikā pēc neatkarības atgūšanas.

Ekonomika

Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai.

Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018 Jāpastāv lauku un reģionu iedzīvotājiem pieejamai elastīgai jaunu zināšanu un prasmju ieguves, mūžizglītības sistēmai. Zināšanu ekonomikas attīstības svarīgs priekšnosacījums ir inovatīvu ideju un plašu zināšanu apvienojums.

 

 

 

Simtam pāri. Viedā Latvija.

Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018 Viedā ekonomika ir ievērojami vairāk jāattīsta, jo Latvijas mērķis nav būt lētā darbaspēka zemei. Grāmatā ir tautsaimniecības pētījumu rezultātu apkopojums. Jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai.

 

 

 

Daina Vasiļevska – Kvalitātes nodrošināšanas vadība.

Rīga: Juridiskā koledža, 2017 Grāmatā aplūkoti kvalitātes vadības metožu attīstības vēsturiskie aspekti, kvalitātes būtība, pamatjēdzieni un vadības objekti, kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas jautājumi, tiek skatītas kvalitātes vadības sistēmas un to veidi, kā arī starptautiskie kvalitātes standarti. Kā izziņas avots šī grāmata ir noderīga visiem uzņēmējdarbības speciālistiem un arī citiem interesentiem, kuri grib noskaidrot kvalitātes vadības sistēmām izvirzītās prasības.

 

 

 

Pēteris Šmidre – Viss nav vienkārši, viss ir ļoti vienkārši.

Rīga: Izdevniecība Rīgas Viļņi, 2018 Grāmatas autors – pazīstams latviešu uzņēmējs, Baltcom dibinātājs – stāsta par savām saknēm, biznesa veidošanu, vaļaspriekiem, dalās pārdomās par dzīvi un valsts nākotni.

Etnogrāfija

Imants Resnis – Kas ir latvieši.

Rīga: Upe tuviem un tāliem, 2018 Kā autors stāsta: “Manis sarakstītais ir neliela grāmatiņa, kas ar smaidu pašiem par sevi, dažkārt neizslēdzot arī ironiju, vēsta par būšanām un nebūšanām Latvijā. Arī par latviešiem pašiem, mūsu kapu un citiem svētkiem, ēšanas paradumiem utt. Tā domāta ikvienam, kurš vēlas iegūt informāciju par Latviju, bet nevēlas sevi apgrūtināt ar gudru enciklopēdiju lasīšanu.”

Lauksaimniecība

Mārīte Gailīte – Siltumnīcas.

Rīga: Latvijas Mediji, 2018 Šī grāmata, ko radījušas dārzkopības ekspertes atbild uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, ko agri vai vēlu vēlas zināt katrs mazdārziņa īpašnieks: kā pareizi novietot siltumnīcu, kādu segumu un konstrukciju izvēlēties, kā uzcelt pašam, vai apsildāma siltumnīca atmaksājas, kādas dobes veidot, kā rūpēties par laistīšanu, vēdināšanu un apputeksnēšanu, kā sargāt no salnām, kā audzēt stādus, kādas šķirnes izvēlēties.

 

 

 

Ilze Būmane – Spēka maize.

Rīga: Zemnieku saeima, 2018 Grāmatā var iepazīties ar 133 zemnieku saimniecību un uzņēmumu darbu, šo ģimeņu dzīvi. Taču galvenokārt tā stāsta par atjaunotās Latvijas valsts lauku atdzimšanu. Pagājuši gandrīz 20 gadi, tas ir laiks, kad izaug jauna paaudze, un patiesi – izskolojušies saimnieku dēli un meitas atgriežas vecāku saimniecībās vai dibina paši savas. Latvijas zemnieki šajā laikā mācējuši izveidot spēcīgas saimniecības, kas ražo eksporta preci, atkal esam atgriezušies Eiropas un pasaules tirgū.

Lietvedība

Zita Janitēna – Ievads dokumentu pārvaldībā.

Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2017 Autores grāmatā norādītas visizplatītākās papīra un elektronisko dokumentu noformējuma un aprites kļūdas, noformējuma un aprites varianti, norādot, ka tādējādi tiek pārkāpti likumi un Ministru kabineta noteikumi. Grāmata nepretendē uz absolūto patiesību, tajā apkopota pieredze dokumentu pārvaldībā piecpadsmit gadu garumā mazās un vidējās iestādēs.

Medicīna

Olivers Gralla – Laimīgi zem jostasvietas.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Grāmata ir kā rokasgrāmata uroloģijā, kas vīriešiem un arī sievietēm palīdz ikdienā uzturēt labu veselību.

 

 

 

Alteja S. Hoka – Atveseļošanās DNS līmenī.

Rīga: Lietusdārzs, 2018 Grāmatas autore izmanto jaunākos atklājumus kvantu fizikā, šūnu medicīnā un apziņas pētījumos, kā arī pašas pieredzi nopietnu veselības traucējumu ārstēšanā, lai vēstītu, kā varam apzināti ietekmēt savu DNS un pārkodēt to labākai veselībai un daudzsološākam ģenētiskajam liktenim. Autores veselības traucējumi iedvesmojuši viņu veikt inovatīvus pētījumus kvantu DNS dziedināšanā un palīdzēt tūkstošiem pacientu izārstēties no smagām slimībām.

Politika

Īsi par demokrātiju.

Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017 Demokrātijas attīstība Latvijā: pa Rietumeiropas attīstības ceļu 19. un 20. gadsimtā.

Psiholoģija

Agita Ābele – Sporta psiholoģija: teorija un prakse.

Rīga: RaKa, 2018 Augsto sasniegumu sports mūsdienās ir saistīts ar ļoti lielām, pat ekstremālām fiziskām slodzēm personības maksimālo spēju līmenī. Vienlaikus ar šīm lielām prasībām fiziskās, tehniskās un taktiskās sportistu sagatavotības jomā, pieaug arī psiholoģiskā slodze, ar kuru ne vienmēr sportisti tiek galā. Gan sacensību un treniņu situāciju spriedze, gan sportistu personības individuālās un sociālās problēmas veido visai plašu psiholoģisko jautājumu loku, kas jūtami ietekmē sportistu darbības sekmīgumu.

Reliģija

Ignācijs Lojola – Garīgie vingrinājumi.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018 Autora grāmata ietver metodiskus noteikumus (brīdinājumus, paskaidrojumus, padomus) un vingrinājumus, proti, norādījumus par ikdienas sirdsapziņas izmeklēšanu, ieteikumus, lai varētu atpazīt garus, atbrīvoties no nevajadzīgas pieķeršanās pasaulei un veltīt sevi Dievam un tuvākajiem.

Socioloģija

Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās.

Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017 Cilvēki jau izsenis devušies bēgļu gaitās: bada un dabas katastrofu dēļ, bēgot no kara un vajāšanas. 20.gs.Tautu savienības dalībvalstis noslēdza vienošanos par bēgļu aizsardzību. Ne visas pasaules valstis šo konvenciju ir parakstījušas. Cilvēkiem bēgļu gaitās līdz pat mūsdienām nav globālas aizsardzības.

Sports

Volejbols Latvijā no saknēm līdz mūsdienām.

Rīga: Jumava, 2018 Grāmatā apkopota volejbola vēsture, volejbola interesantākie notikumi un izcilākās personības, kas iedvesmos jauno paaudzi nākamajām uzvarām.

 

 

 

Valentīns Mazzālītis – Lielais liktenis.

Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2018 Grāmata veltīta pedagogam un šķēpa metēju trenerim Valentīnam Mazzālītim, kura dzīves un darba mūžs pilnībā bija veltīts sportam. Grāmatā aprakstītas atmiņas par aizvadītajiem dzīves gadiem, par šķēpa mešanas treniņa metodiku, par daudzajiem audzēkņiem, kuru vidū lielākais nopelns ir Jānim Lūsim. Grāmatā dotas audzēkņu un kolēģu atmiņas par Valentīnu Mazzālīti, par to, kā veidojas personība, savas nozares izcils speciālists, kā gūti nozīmīgi panākumi, vienlaikus paliekot cilvēciski vienkāršam – savai ģimenei, kolēģiem, draugiem, studentiem.

Vēsture

Vinsents Hants – Otrā pasaules kara beigās Kurzemes frontē.

Rīga: Latvijas Mediji, 2018 Grāmatu veido cilvēku atmiņas, aculiecinieku stāsti – mutvārdu vēsture par Kurzemes fronti Otrā pasaules kara beigās. BBC žurnālists, dokumentālo filmu veidotājs – grāmatas autors apceļo Kurzemi, izstaigādams ceļus, kas hronoloģiski izgaismo pēdējās sešas lielkaujas Kurzemes frontē.

Arhitektūra

Restaurētie kultūras pieminekļi Latvijā 2016.

Rīga: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2017 Grāmatā apkopoti labākie restaurāciju rezultāti, kuros ieguldīta un jūtama speciālistu profesijas mīlestība, uzticība vērtību saglabāšanai, neizsīkstoša enerģija, rūpīgs, pacietīgs un profesionāls darbs, vēlēšanās pēc iespējas vairāk atklāt un dziļāk objektu saprast, nesteidzoties, atbildīgi un ar izkoptām prasmēm vērtības atjaunot un nodot sabiedrības lietošanai.

Fotogrāfija

Ians Heidns Smits – Īsumā par fotogrāfiju.

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018 Grāmata īsi, kodolīgi un ļoti informatīvi iepazīstina ar fotogrāfijas vēsturi, svarīgākajiem autoriem, žanriem un laika gaitā notikušajām tehniskajām inovācijām. Tā ir vienkārši strukturēta un bagātīgi ilustrēta – autors sīkāk analizē arī 50 būtiskus fotodarbus, sākot ar 19.gadsimta sākuma agrīnajiem eksperimentiem un beidzot ar mūsdienu digitālajiem uzņēmumiem.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook