Jaunumi Aprīlis

Aprīļa nozaru literatūras jaunumos – Arheoloģija, Ģeogrāfija, Prese, Psiholoģija, Valodniecība, Vēsture, Glēzniecība, Kino.

Arheoloģija

Ieva Ose – Senā Rīga.

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 Pētījumi Rīgas arheoloģijā. Pētījumi Rīgas vēsturē un kultūras vēsturē. Pētījumi no Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krātuves.

Ģeogrāfija

Aina Zariņa – Aina un Ramuss Rietumbengālijā.

Talsi: Talsu tipogrāfija, 2018 Bengālija mazliet ir pazīstama ar dzeju. Taču tikpat kā neviens nav informēts par tās terakotas Tempļa burvību, lauku ciematu arhitektūru no bambusa un māliem, par tradicionālajiem amatiem, zīmējumiem un izšuvumiem. Indijā ir ļoti attīstīta, augsta līmeņa tautas māksla, kas nav tikai komerciāla, bet gan sastopama ik uz soļa ikdienas dzīvē, mājokļos, apģērbā.

Prese

Anna Velēda Žīgure – Ziemeļzemes cēlā tauta.

Rīga: Zinātne, 2018 Šajā darbā autore apkopojusi latviešu avīzēs atrodamās publikācijas, kas stāstījušas par Somiju un somiem no 1822. līdz 1945. gadam. Lielākā daļa no tiem kopā veido “mūsu, latviešu Somiju”, reizē metot plašu skatu uz Somijas vēsturi vairāk nekā 120 gadu garumā. Grāmatā apkopotās publikācijas presē ļauj izsekot, kāds bijis abu tautu vēsturiskās attīstības ceļš uz neatkarīgas valsts izveidi.

Psiholoģija

Robērs Zuili – Kā izprast mūsu bērnu emocijas.

Rīga: Jumava, 2018 Šajā grāmatā viņš vienkāršā, saprotamā veidā stāsta, kā vecākiem veiksmīgāk izprast un pieņemt savu bērnu emocijas un reaģēt uz tām. Autors runā par bailēm, dusmām, skumjām un prieku, par to, kā mācīt paust un vadīt šīs emocijas, un kā vecākiem nodrošināt saviem bērniem iespēju augt ģimenē, kurā valda emocionāli līdzsvarota gaisotne.

Valodniecība

Avoti vēl neizsīkst

Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2016 Valoda ir viens no nacionālās identitātes pamatiem, tostarp arī lokālie valodas paveidi – izloksnes un dialekti, kas veido reģionālo identitāti. Latviešu valodā ir ap 500 mazo teritoriālo vienību – izlokšņu, kuras tradicionāli apvieno dialektos. Tie veidojušies uz senlatviešu cilšu – kuršu, zemgaļu, sēļu, latgaļu valodu vai dialektu pamata.

Vēsture

Ilze Krīgere- Latviešu strēlnieks meistaro, vingro, dzied un spēlē teātri.

Rīga: Latvijas Kara muzejs, 2015 Latviešu strēlnieku militārā dzīve Pirmā pasaules kara laikā.

Glezniecība

Zigurgs Konstants – Georgs Šēnbergs.

Rīga: Neputns, 2018 Mākslas vēsturnieka, grāmatas autora monogrāfijā uzmanība pievērsta mākslinieka Georga Šenberga radošā mantojuma vizuālajai daļai, kā arī visiem tiem un visam tam, kas veidojis mākslinieka raksturu, domāšanu, jūtu pasauli un māksliniecisko rokrakstu, devis gan spēku, gan arī vājumu.

Kino

Dace Rožlapa- Lelles par visu!

Rīga: Valters un Rapa, 2018 Māris Putniņš, Arvīds Noriņš, Ēvalds Lācis, Dace Rīdūze un daudzi citi dalās savās atmiņās par animācijas filmu tapšanas gaitu, leļļu kino tēvu Arnoldu Burovu, saviem kolēģiem un citām personām, un notikumiem, kas norisinājās leļļu kino studijas pastāvēšanas laikā. Grāmata bagātīgi ilustrēta un tās pievienotā vērtība ir informācija par režisoriem, scenāristiem, leļļu meistariem un citām leļļu kino studijas tapšanā un darbības laikā iesaistītajām personām.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook