Jaunumi februāris – I

FEBRUĀRIS I 2019

 NOVADPĒTNIECĪBA

 

1

Kursīte, Elīna. Latgales pēdējie mohikāņi. Rundas, 2018.

 

Grāmata tapusi vairāku ekspedīciju rezultātā, kurās folkloriste un Ziedoņa muzeja pētniece Rūta Šmite kopā ar antropoloģi un fotogrāfi Elīnu Kursīti vākušas cilvēku stāstus un iemūžinājušas Latgales mazciemu iedzīvotājus fotogrāfijās.

Saturu veido 52 stāsti, kurus papildina vizuāli bagātīgas fotogrāfijas. Šis ir turpinājums pirms diviem gadiem iznākušajai grāmatai “Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi”.

 LATVIJAS VĒSTURE

 

2

Butulis, Ilgvars.  Latvijas vēsture : labots un papildināts trešais izdevums. Jumava, 2019.

 

Latvija ir teritorijas ziņā maza zeme ar nelielu iedzīvotāju skaitu, kas allaž atradusies satiksmes ceļu un lielvalstu ģeopolitisko interešu krustpunktā, tādēļ autori iespēju robežās skata savas zemes pagātni Baltijas jūras reģiona un Eiropas vēstures kontekstā.

Akcentējot politiskās vēstures notikumus, autori vienlaikus ataino arī saimnieciskās un kultūras vēstures norises.

 GRĀMATVEDĪBA

 

3

Leibus, Inguna. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Lietišķās informācijas dienests, 2019.

 

Grāmatas trešais izdevums ir pārstrādāts atbilstoši jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma normām un lietotajiem terminiem un 2019. gada 01. janvārī spēkā esošajai normatīvajai bāzei.

Grāmata papildināta ar piemēriem, paškontroles jautājumiem un uzdevumiem, kā arī grāmatas pielikumā dots grāmatvedības kontu plāna paraugs, kurš palīdzēs ne vien grāmatvedības pamatu apguvē, bet var būt noderīgs arī konkrēta uzņēmuma kontu plāna izstrādē.

Grāmatā sniegtās zināšanas būs noderīgas grāmatvedības un finanšu speciālistiem, uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, studentiem un visiem tiem, kas vēlas uzsākt grāmatvedības pamatu apguvi.

 TIESĪBAS

 

4

Baumanis, Jānis. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni. Latvijas Vēstnesis, 2018.

 

Autors pievēršas gan kriminālprocesa tiesībām, gan arī kriminoloģijai un krimināltiesībām, piedāvāto tematiku integrējot dažādās tiesību nozarēs. Tās visas tiek sasaistītas, par pamatu ņemot noziedzīgu nodarījumu un izmantojot analoģiju. Šāda pieeja piešķir grāmatai unikālu stilu.

Monogrāfijas struktūru autors pakārtojis kriminālprocesa norises ķēdei, virzoties no kriminālprocesa uzsākšanas uz tā pabeigšanu, īpašu uzmanību pievēršot noziedzīga nodarījuma cēloņu un veicinošo apstākļu noskaidrošanai.

Grāmata būs noderīga ikvienam praktiķim, kurš darbojas krimināltiesību jomā, krimināltiesību studentiem, kā arī likumdevējam likumprojektu izstrādes diskusijās.

 LATVIEŠU VALODA

 

5

Līdaka, Jolanta. Kur pazūd garumzīmes? : praktiski materiāli patskaņu jaukšanas novēršanai. RaKa, 2019.

 

Krājumā apkopoti vingrinājumi, kas palīdz novērst īso un garo patskaņu jaukšanu. Tā ir problēma, ar ko saskaras daudzi bērni.

Pirmajā grāmatā bija sniegts teorētisks ieskats šajā problēmā un metodiski ieteikumi, kā arī vingrinājumi darbam ar burtiem un zilbēm.

Otrajā grāmatā atrodami vingrinājumi ar vārdiem un teikumiem. Ievadā sniegtas arī radošas metodiskas idejas. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, logopēdi un arī vecāki.

 BŪVNIECĪBA

 

6

Ozola, Lilita. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. 3. Izdevums. Lilita Ozola, 2018.

 

Grāmata būs noderīga būvniecības specialitāšu studentiem, būvprojektētājiem un citiem interesentiem.

 

 FILOSOFIJA

 

7

Filosofiskā antropoloģija : rakstu krājums, II. RSU, 2018.

 

Krājumā ir šādu autoru raksti un tēmas –

 

Māra Grīnfelde Ķermenis un miesa,

Vents Sīlis Seksualitāte,

Ginta Vēja Dzimums un dzimte,

Ivars Neiders Cilvēka uzlabošana,

Uldis Vēgners Laiks,

Edijs Šauers Telpa,

Ģirts Jankovskis Valoda,

Vija Sīle Spēle,

Laura Bitiniece Dzīvesmāksla,

Anna Žabicka Ārprāts.

 PSIHOLOĢIJA

 

8

Mensons, Marks.  Smalkā “pofigisma” māksla : paradoksāls veiksmīgas dzīvošanas veids. Sētava, 2018.

 

Šī grāmata kļuvusi par pasaules bestselleru, izdota jau 32 valstīs. Grāmata ir savdabīga, pārsteidzoša, strīdīga, to interesanti lasīt.

Autors vēršas pret galveno mūsdienu Rietumu pasaules lozungu: “pozitīvisms – par katru cenu!” Viņš apstrīd veiksmju un ieguvumu kultu, Mensons pierāda, ka neveiksme ir daudz vērtīgāka dzīves skolotāja, nekā slavenie pasaules veiksminieku stāsti.

Autors māca izvēlēties savas personīgās dzīves prioritātes un visam mazsvarīgajam – uzspļaut. Jā, tieši tā – sūtīt pie velna svešus viedokļus un būt gatavam paskatīties acīs neveiksmēm, parādot tām vidējo pirkstu.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook