Jaunumi februāris – II

Februāra nozaru literatūras jaunumos – Apdrošināšana, astroloģija, filosofija, medicīna, pedagoģija, psiholoģija, socioloģija, tiesības, vēsture, arhitektūra, glezniecība, māksla.

Apdrošināšana

Uģis Ieviņš – Apdrošināšanas pamati.

Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017 Grāmata ir ievads apdrošināšanas nozarē. Tajā tiek skaidroti galvenie termini un principi, lai ikviens interesents, kurš saskaras ar apdrošināšanas jomu, spētu ar izpratni izvērtēt apdrošināšanas līguma būtību, piedāvāto apdrošināšanas aizsardzību un apdrošināšanas atlīdzības noteikšanas principus. Autors īpašu uzmanību pievērsis tam, lai iespējami vienkāršāk izskaidrotu apdrošināšanas nozarē notiekošo ikvienam, kas ar to plāno saistīt savu nākotni. Izdevums paredzēts visiem, kas sper pirmos soļus apdrošināšanā. Tajā ietvertā informācija būs noderīga gan tiem, kas tikai sāk veidot savu karjeru apdrošināšanas jomā, gan tiem, kas ir ieinteresēti zināt vairāk par nozari un izprast tās piedāvāto pakalpojumu būtību.

Astroloģija

Džūdija Hola – Astroloģijas Bībele.

Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2018 Grāmata ir vispusīgs ceļvedis tradicionālajā un modernajā astroloģijā, kurā apkopots svarīgākais, kas jums jāzina par šo sfēru, tostarp informācija par astroloģijas nozīmi, ietekmi un tās izmantošanu. Ja jums nav priekšzināšanu astroloģijā, šajā izdevumā noskaidrosiet, kā izvēlēties piemērotāko dzīves ceļu un nodarbošanos, izprast sevi un citus un atrast mīlestību. Ja jums jau ir bijusi saskare ar astroloģiju, šī grāmata sniegs iespēju padziļināt un paplašināt jūsu zināšanas par zodiaku..

Filosofija

Tims Friks – Dziļā atmošanās.

Rīga: Jumava, 2017 Autors piedāvā mums jaunu, revolucionāru pieeju attiecībā uz garīgo atmošanos, kas pierāda, ka garīguma meklējumos indivīda ego ir pozitīvais varonis, nevis sliktais kaitnieks. Autors šajā darbā iepazīstina ar novatoriskām filozofiskajām atziņām un praktiskajām metodēm, kas ļaus ikvienam piedzīvot atmošanās saviļņojošo OHO! sajūtu un aizrautīgi turpināt gan rūgtuma, gan salduma caurstrāvoto cilvēka dzīves ceļu.

Medicīna

Laura Tidriķe – Uz skolu ar prieku, mājup – ar labām sekmēm.

Rīga: Ziedu terapija, 2017 Šī tematiskā brošūra aplūko jautājumus, kas saistīti ar mācībām: pašpārliecinātības trūkumu,, koncentrēšanās grūtības, nepatiku pret mācību priekšmetiem, grūtības atrast draugus, bailes kļūdīties… Baha ziedu terapija ir vēl viena metode, kas var palīdzēt bērniem gūt maksimāli veiksmīgu skolas gadu pieredzi! Grāmatas autore Baha ziedu terapijas jomā aktīvi un sistemātiski darbojas kopš 2006. gada, padarot šo vienkāršo un efektīvo pašpalīdzības metodi Latvijā pieejamu ikvienam interesentam.

 

 

 

Gita Balode – Pirts zinības.

Rīga: Jumava, 2017 Grāmata atspoguļo šī gadsimta pirts tradīcijas, ieradumus un rituālus. Grāmatā minēti gan mūsdienīgi, gan seni skaistumkopšanas rituāli un tendences. Tāpat ir minētas vairākas pirtis Latvijas novados, kas atšķiras ar tradīcijām, kultūrvēsturisko mantojumu un atpūtas iespējām. Pirts visos laikos ir kalpojusi par vislabāko vietu slimību profilaksei, relaksācijai un atveseļošanās procedūrām.

 

 

 

Džūdija Hola – Kristālu bībele.

Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2018 Grāmata ir pasaulē iecienītākais uzziņu krājums par akmeņiem; pasaulē kopumā pārdots vairāk nekā miljons šīs grāmatas eksemplāru. Autore apraksta katra akmens īpašības, kā arī praktisko un ezotērisko pielietojumu – garīgo, mentālo, psiholoģisko, emocionālo un fizisko iedarbību un izmantošanu dziedniecībā ar kristāliem. Kristālu alfabētiskais rādītājs ļauj ātri atrast meklēto kristālu vai atpazīt vēl nezināmu kristālu. Grāmata balstīta uz autores 35 gadus ilgo pieredzi, strādājot ar kristāliem, un tajā apkopots tradicionālais un mūsdienu skatījums par to nozīmi. Šī ir vērtīga grāmata visiem, kurus interesē kristālu pasaule.

Pedagoģija

Kārina Pērvisa – Bērns jaunā ģimenē.

Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2018 Grāmata ir vērtīgs palīgs audžuvecākiem, kas adoptējuši agrīnu derivāciju vai traumu pārcietušus bērnus. Vecāki sāk izprast bērna domāšanu un emocijas, kas slēpjas aiz izaicinošas uzvedības, liekot lietā uz pētījumiem balstītas stratēģijas, palīdz bērnam justies drošībā un apgūt dzīves pamatprasmes.

Psiholoģija

Arkādijs Pancs – Sarunas par mīlestību.

Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2018 Šī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros grāmatas autors dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas sakrājušās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. Šos rakstus autors bieži vien diktēja savai dzīvesbiedrei, un pēc tam tos kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas viņa idejas, kā arī dzīvesbiedres vērojumi un pārdomas. “Mīlestība nav dzīves jēga. Un nav arī tās mērķis. Tā ir laimes priekšnoteikums. Bez mīlestības var dzīvot. Tikai nav vērts. Un man šķiet, ka nav cilvēka, kurš neprastu un negribētu mīlēt.’’

 

 

 

Endrū Metjūss – Seko savai sirdsbalsij.

Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2018 Noskaidrojiet, kāda ir jūsu sūtība uz šīs zemes, sekojiet savam izaicinājumam, un tad dažādās problēmas un likstas, ar ko neizbēgami saskarsieties savā ceļā, uztversiet nevis kā nepārvaramus šķēršļus un nolemtību, bet gan kā izaicinājumus, kas bagātina pieredzi un dvēseles pasauli. Grāmata ir viegli lasāma un uztverama, un tajā sniegtās atziņas ir viegli likt lietā, lai dzīvotu veiksmīgāk, vieglāk un arī laimīgāk.

 

 

 

Ilze Dreifelde-Gabruševa – Likteņa loterija.

Rīga: Autorizdevums, Sava grāmata, 2017 Tas ir autores stāsts un dalīšanās pieredzē, kā 16 gadu garumā būt līdzās savam bērnam ar invaliditāti. Atziņas par fizisku, emocionālu un garīgu pieredzi līdzās hroniski slimam cilvēkam iegūs gan bērnu ar invaliditāti vecāki un radinieki, gan arī profesionāli dažādu palīdzības profesiju pārstāvji. Grāmatā autore dalās ne tikai ar personīgo, bet arī ar profesionālo pieredzi, kas gūta 17 gadu laikā strādājot gan psihologa, mākslas terapeites un supervizores privātpraksē, gan strādājot ar studentiem akadēmiskā mācību vidē.

Socioloģija

Duglass Marijs – Eiropas dīvainā nāve.

Rīga: Izdevniecība Apvārsnis, 2018 Grāmatā autors vēstī par nekontrolēto imigrāciju, neizdevušos multikulturālismu, sistēmisku neticību pašiem sev, kulturālu pašnāvību un negodīgiem, liekulīgiem politiķiem.

Tiesības

Jānis Neimanis – Paziņošanas likuma komentāri.

Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017 Papildināts un pārstrādāts izdevums. Dokumenta paziņošana saistīta ar indivīda iespējām sevi aizstāvēt, izmantot savas tiesības, kā arī iestādes pienākumu panākt, lai tās lēmumi stātos juridiski spēkā, tādējādi radot pamatu prasīt no indivīda noteiktu rīcību, ievadā norāda grāmatas autors. Tās mērķis ir stabilizēt likuma piemērošanu ikdienas dzīves situācijās.

Vēsture

Pulkvedis Oskars Kalpaks.

Rīga: Jumava, 2018 Pulkveža Oskara Kalpaka vārdam ir paliekoša un stabila nozīme Latvijas vēsturē. Viņa rokas izauklēja jaundzimušo Latviju, un, to sargājot, viņš ziedoja savu dzīvību — ne sevis dēļ, bet lai dotu iespēju savai tautai nostāties līdzās nedaudzajām pasaules nācijām, kurām ir retā iespēja — dzīvot savā valstī un runāt savā valodā. Šī grāmata ir veltīta pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai. Tajā apkopotas pulkveža līdzgaitnieku un laikabiedru atmiņas un pārdomas, sniegti laikmeta raksturojumi un parādīts, kā Latvijas neatkarības cīnītāja un pirmo bruņoto vienību komandiera piemiņa tiek saglabāta un uzturēta mūsdienās — gandrīz 100 gadus pēc vēsturiskajiem, bet traģiskajiem.

Arhitektūra

Jānis Lejnieks – Juris Monvīds Skalbergs. Divkāršais kūlenis.

Rīga: Pētergailis, 2018 Grāmata ir veltīta vienam no ievērojamākajiem Latvijas arhitektiem – Jurim Monvīdam Skalbergam (1935), kurš pēc RPI (Rīgas Politehniskā institūta) Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļas absolvēšanas 1960.gadā jau ar saviem pirmajiem darbiem – Krievu drāmas teātra rekonstrukciju, Rīgas Pareizticīgo katedrāles pārbūvi par Zinību namu, muzikālo klubu “Allegro” u.c. līdz ar Modri Ģelzi, Ivaru Strautmani un Gunāru Asari kļuva par jaunās paaudzes līderiem Latvijas arhitektūrā. Grāmata ir pirmais pilnīgais un zinātniskais pētījums par arhitekta daiļradi. Jura Monvīda Skalberga radošajās iecerēs, realizētajos projektos un stilistikas kūleņos lasītājiem palīdzēs orientēties 120 attēli – unikālas arhitekta celto ēku un to detaļu fotogrāfijas, kā arī nerealizēto projektu reprodukcijas no Latvijas Arhitektūras muzeja un arhīviem.

 

 

 

Kristīne Čakstiņa – Latvija un tās iedzīvotāji cīņā par savu valsti un pretestība okupāciju varām, 1918-1991.

Rīga: Latvijas okupācijas muzeja biedrība, 2017 Grāmatā apkopota informācija aptuveni par 200 objektiem – tā sadalīta piecās lielākās nodaļās, kas hronoloģiskā secībā raksturo valstiskuma periodu pirms Otrā pasaules kara, nacistu un abu padomju okupāciju laikiem, valstiskuma atgūšanu un Baltijas ceļu. Šie periodi tematiski dalās vēl sīkāk, atzīmējot, piemēram, kā ar 1919. gada “sarkano” un “balto” teroru saistītās vietas, tā arī ar patriotiski noskaņotu pilsoņu nacionālo nostāju un pārliecību saistītos objektus, kas attiecināmi uz padomju okupācijas laiku.

Glezniecība

Kad gleznas runā.

Rīga: Dardedze hologrāfija, 2018 Grāmatā apskatāma daļa no Aijas Pabērzas krāšņajām gleznām, kurām klāt pievienoti Lienes Treijas emocionālie un pārdomu pilnie teksti. Šī grāmata ir īpaša ar to, ka abas draudzenes ir radījušas projektu, par kuru kādreiz pat neuzdrošinājās sapņot. Teksti ir tik dvēseliski atklāti, ka liek gleznām runāt. No nevainīgiem otas triepieniem uz audekla līdz izstādei ar visām izpirktām gleznām, apvienojot ar uzdrošināšanos paust skaļi emocijas – rezultātā ir tapusi grāmata.

 

 

 

Īra Rozentāle – Īra Rozentāle. Glezniecība

Rīga: SIA Neputns, 2017 Mākslinieces, gleznotājas Īras Rozentāles dzīve un daiļrade. Monogrāfisks mākslas albums.

Māksla

Līgsmības koki.

Rīga: Jumava, 2017 Antas Rugātes sastādītā monogrāfija par ievērojamo keramiķi, Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku Polikarpu Čerņavski (1923–1997) un mākslas zinātnieci Veroniku Kučinsku (1929–2016) ir būtisks liecinājums par divām Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgām personībām. Tas ir veltījums Latgales kongresa un Latvijas simtgadei.

 

 

 

Santa Mičule – Krišs Salmanis.

Rīga: SIA Neputns, 2018 Grāmata ir autores mēģinājums „aplūkot Kriša Salmaņa darbos sastopamās situācijas un analizēt metodes, ar kuru palīdzību viņš tās atklāj sev raksturīgajās mākslas izpausmēs”. Latvijas lauku ainava, dažādu parādību pārveidošana un reducēšana, pārvēršot tās tīši veltīgās bezjēdzībās, animācijas cilpas dažādos formātos un variācijās, savs ķermenis kā mākslas medijs – tie ir elementi un paņēmieni, kurus autore padziļināti apskata grāmatā.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook