Jaunumi februāris – II

FEBRUĀRIS II 2019

 PSIHOLOĢIJA

 

1

Koena, Dorisa E.  Sapņošana ar abām smadzeņu puslodēm : atklāj noslēpumaino nakts valodu! Apgāds “Lietusdārzs”, 2019.

 

Sapņi interesē ne tikai pašus gulētājus, mistiķus, šamaņus, sapņu tulkus, bet arī dažādu zinātņu pārstāvjus. Tie sniedz bagātīgu vielu cilvēka smadzeņu, psihes, garīgās un fiziskās veselības, rakstura, uzvedības un daudzu citu jomu izpētei. Dorisu Koenu galvenokārt interesē sapņu saistība ar cilvēka dvēseli un zemapziņu, to sava “es” daļu, kam nav iespējams piekļūt ar prātu vien.

Ar konkrētiem piemēriem pētniece pamato savu pārliecību, ka sapņi ir Dieva dāvana, ko nedrīkst laist zudībā. Tie ikvienam var palīdzēt rūpēties par savu veselību, attiecībām, labsajūtu un daudz ko citu. Tiem, kuri šo grāmatu izlasīs, apzīmējums “gaistošs” vairs nekad nebūs pirmais vai vienīgais sapni raksturojošais vārds.

 

2

Maijs, Johens.  Kāpēc es aizgāju nopirkt pienu, bet atgriezos mājās ar divriteni. Jumava, 2019.

 

Kāpēc mēs šobrīd izlemjam tā, bet rīt citādi? Kāpēc sievietes izlemj atšķirīgāk nekā vīrieši? Johens Maijs savā darbā nosauc tipiskākās domāšanas kļūdas, kuras mēs pieļaujam, slazdus, kuros aizvien iesprūstam. Autors parāda, kā mēs turpmāk varētu pieņemt gudrākus lēmumus.

Grāmatā aprakstītas dažādas izlemšanas tehnikas, kuras praktiski lietojot iespējams mazināt izvēles mokas. Ir doti arī padomi, kas var līdzēt akūtos un katastrofāli grūtos izlemšanas gadījumos.

 VĒSTURE

 

 3

Zemīte, Lilita.  Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas. SIA “Lasītava” ; las.ām, 2019.

 

Rakstu krājums ir tapis, pētot jauno laiku vēstures starptautisko attiecību un militāro konfliktu aspektus, ASV vēstures problēmas, kā arī Rietumeiropas iekšpolitiskās un sociālās vēstures aspektus.

 

4

Tomsons, Artūrs.  Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2018.

 

Monogrāfija ir apkopojošs pētījums, kurā pirmo reizi kā vienots veselums aplūkoti Latvijas teritorijā atrastie 7.-16.gs. zobeni.

Darbā padziļināti apskatīta zobenu izgatavošanas problemātika, pētot gan ievesto, gan daļēji uz vietas darināto zobenu izgatavošanu. Īpaša uzmanība veltīta zobenu un citu bruņojuma veidu nozīmei Latvijas teritorijas vietējo iedzīvotāju un viduslaiku karotāju materiālajā un garīgajā kultūrā.

 POLITIKA

 

5

Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels. LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018.

 

Grāmatas nosaukumā nolasāmā atsauce uz Vāclava Havela eseju “Bezvarīgo vara”(1978) iezīmē pārdomu un diskusiju tematisko loku, uzmanības fokusā turot ne tikai varas un indivīda attiecības demokrātiskajos un nedemokrātiskajos režīmos, bet arī pašu varas īstenošanas mehānismu jebkurā sabiedrībā, kur dzīvošanai līdzās lemti indivīdi un grupas ar atšķirīgiem uzskatiem, ticību, tautību un valodu.

 

 CELTNIECĪBA

 

6

Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt. RTU Izdevniecība, 2017.

 

Grāmata ir tās autoru daudzu gadu laikā iegūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums, kas balstīts uz ēku energoauditiem, pētījumiem laboratorijās un konkrētās ēkās, sadarbojoties ar energoefektivitātes un klimata politikas veidotājiem un ēku īpašniekiem.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook