Jaunumi Janvāris

Janvāra nozaru literatūras jaunumos – Astronomija, ģeogrāfija, medicīna, politika, psiholoģija, reliģija, valodniecība, arhitektūra, fotogrāfijas, mūzika, teātris, spēles.

Astronomija

Roberts Lanza – Biocentrisms.

Rīga: Jumava, 2017 Šī grāmata piedāvā jaunu skatpunktu: mūsu esošās teorijas par fizisko pasauli nedarbojas un nekad nedarbosies, kamēr tās neietvers dzīvības un apziņas jēdzienus. Šajā grāmatā mēs ierosinām, ka dzīvība un apziņa ir mūsu visuma izpratnes pašos pamatos, nevis tik vien kā nedzīvu fizisku procesu novēlojušās un maznozīmīgas sekas, kuras pieredzam pēc miljardiem gadu. Šo jauno perspektīvu mēs saucam par biocentrismu.

Ģeogrāfija

Oskars Pīpiķis – Motociklista dienasgrāmata.

Rīga: Sava grāmata, 2017 Vakari ir kļuvuši par maniem dienas gaidītākajiem brīžiem. Tie ir brīži, kad es varu mierīgi pasēdēt un padomāt par to, kas pa dienu ir noticis. Vakaros es ieskatos sevī un man paliek viegli. Pa dienām, kad motocikls rauj mani cauri notikumiem un vietām, es arī kļūstu par mašīnu. Mašīnu, kas skatās apkārt, dzer, ēd, dzesējas, lej degvielu un vada motociklu. Tikai es no mašīnas atšķiros ar to, ka es sevī sakrāju dienas mirkļus. Un tad vakaros es tos skaloju kā zeltu. Katru izskaloto zelta gabalu es apskatu un lieku drošā vietā..

Medicīna

Andrejs Porietis – Darbs ar elpu.

Rīga: Jumava, 2017 Cilvēks bez gaisa var izdzīvot sekundes, bez ūdens — dienas, bet bez ēdiena — nedēļas. Elpošana ir neapzināts process, tā norit automātiski, jo citādi mēs neizdzīvotu. Bet vai tas nozīmē, ka mēs nevaram to apzināti trenēt un uzlabot? Izprotot un trenējot elpošanas sistēmu, mēs varam kļūt daudz enerģiskāki, veselīgāki un spēcīgāki. Grāmatā apkopoti 39 elpošanas vingrinājumi pieaugušajiem un bērniem. Aprakstītas Konstantīna Buteiko un holandiešu ledus veča Vima Hofa izturības un veselības nostiprināšanas prakses.

Politika

Владлен Дозорцев – Другой Юрканс.

Rīga: Vladlens Dozorcevs, 2017 Šī grāmata ir par cilvēku ar apbrīnojamu likteni – nācis no trūcīgas daudzbērnu poļu ģimenes, bijis altārzēns Iļģuciema baznīcā, sakaru specvienības seržants, angļu valodas pasniedzējs universitātē, krāsotājs, matrozis glābšanas stacijā, līdz kļuva par ārlietu ministru un kā līdzīgs starp līdzīgiem pabija Reigana, Tečeres, Miterāna, Buša, Meidžora, Genšera kabinetos. Lasītāji saņems atbildes par šī cilvēka savdabīgumu un viņa likteņa baltajiem plankumiem.

Psiholoģija

Uve Petenbergs- Vīrieša princips.

Rīga: Jumava, 2017 Grāmatas autors – treneris sniedz padomus, kā analizēt savu situāciju un saskatīt problēmas sakni: emocionāla atbrīvošanās no mātes atvieglo saskarsmi ar cilvēkiem jebkurā dzīves jomā.

 

 

 

Olīvija Foksa Kabāne – Harismas mīts.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018Personiskā magnētisma māksla un zinātne, ko var apgūt ikviens. Patiesībā harismu var apgūt un izmantot (vai neizmantot) pēc vajadzības. Grāmatas autore kliedē mītus un parāda, ka harismas maģija ir gaužām praktiska: jāapgūst vien attiecīgi uzvedības modeļi. Izlasiet, izpildiet vingrinājumus un izmantojiet harismas galvenos stūrakmeņus: klātesamību, spēku un sirsnību!

Reliģija

Rādhanātha Svāmī – Ceļojums sevī.

Rīga: Gaura, 2018 Šis ir grāmatas “Ceļš uz mājām” turpinājums, kurā lasītājs tiek iepazīstināts ar bhakti jogas mācību. Pasaulē pazīstamais garīgais līderis un grāmatas autors atklāj tās būtību un paskaidro tās vienkāršos principus, ar kuru palīdzību līdzsvarot savu dzīvi.

Valodniecība

Valoda: nozīme un forma.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017 Rakstu krājums ir divu zinātnisku konferenču – Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences “Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums” un starptautiskās zinātniskās konferences “Baltu dienas un baltās naktis. Vietas nozīmes valodā” – materiālu apkopojums 17 rakstu veidolā.

Arhitektūra

Jānis Zilgalvis – Laiks ceļot.

Rīga: Vesta – LK, 2017 Šis izdevums ir domāts plašam lasītāju lokam, tiem, kuriem ir īpašs prieks baudīt skaistu un sakoptu vidi Latvijas muižās, pastorātos un parkos un kurus iepriecina seni viduslaiku cietokšņi, krāšņas baroka un klasicisma rezidences, kā arī jaunāku laiku būvmākslas liecības.

Fotogrāfijas

Gunārs Janaitis – Personības un laikmets.

Rīga: Neputns, 2017 Fotogrāfa – grāmatas autora izveidotajā foto albumā iekļautie portreti tapuši laika posmā no 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām. Albumā ir 128 personības 231 fotogrāfijā. Attēlus papildina autora rakstītas atmiņas, pārdomas par portretētajiem – Kurtu Fridrihsonu, Birutu Baumani, Lūciju Garūtu, Vizmu Belševicu, Jāni Stradiņu, Imantu Ziedoni u.c. personībām.

Mūzika

Māra Zelmene – Runcis kumelītēs.

Rīga: Izdevniecība RaKa, 2017 Dziesmu krājums. Tā kā dziesmas rakstītas tieši pirmsskolas auditorijai, tās ir viegli izdziedamas un bērniem nav grūti atcerēties gan melodijas, gan tekstus. Radoši skolotāji dziesmas var papildināt ar kustībām, ritma spēli, var izmantot tās uzvedumos un pārvērst par rotaļām vai vingrinājumiem. Muzikāli vecāki krājuma materiālu var izmantot mājas koncertos un svinībās. Autore iecerējusi papildināt grāmatiņu ar ierakstu CD.

Teātris

Rita Rotkale – Es.

Rīga: Vesta – LK, 2017 Teātra zinātnieču kopdarbs ir pirmā tik plaša biogrāfija, kas ilgu gadu pētniecības rezultātā tapusi par vienu no nozīmīgākajām personībām latviešu teātra vēsturē. Stāstot par grāmatu, grāmatas autore atzīst, ka arī leģendām tajā ir milzīga nozīme, “tāpat kā atmiņām, kas jāpārbauda, jo tur ir faktu kļūdas, bet tur ir tāds emocionālais fons, tāda būtība iekšā. Arī leģendā, par katru jau nerodas leģendas.”

Spēles

100 jautājumi, kas meklē atbildes.

Rīga: Inese Prisjolkova Komunikācijas spēle ģimenei un draugiem.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook