Jaunumi jūlijs

JAUNUMI JŪLIJS

VALODNIECĪBA

 SKM_C224e18071714270_0001

 Petre, Biruta. Olafa Gūtmaņa dzejas vārdi. Liepāja: LiePa, 2018

 

Grāmata piedāvā lasītājam iepazīt dzejnieka poēzijas valodu neparastā veidā – nonākt līdz atsevišķam vārdam, tā jēgai, nevis lasot dzejoli, bet otrādi – no atsevišķa vārda aiziet līdz tā iekļāvumam dzejolī. Šai nolūkā grāmatā raksturoti visi lietvārdi no līdz šim publicētajiem O.Gūtmaņa dzejoļiem.  

 SKM_C224e18071714271_0001

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 13. Rīga: LVA, 2018

 

Populārzinātnisko rakstu krājums gan nopietni, gan ar smaidu  par “nelaimīgo” skaitli 13, melno un velnišķo, šausminošo un pārsteidzošo, par vēstures paradoksiem, stereotipiem un realitāti, kas pastāv tepat blakus vai mūsu iedomās.

VĒSTURE

 SKM_C224e18071714291_0001

Noriņa, Rasma. Vidzemes lībiešu dzimtas. Rīga: Zinātne, 2018

 

Grāmata veltīta Vidzemes lībiešu Krista un Ievas sešu bērnu dzimtām. Darbā iestrādāti autores ekspedīcijās iegūtie dotumi – lībiešu dzimtām piederīgo ļaužu atmiņu stāstījumi.

ĢEOGRĀFIJA

 SKM_C224e18071714281_0001

Velo maršruti Latvijā. Rīga: Jāņa sēta, 2018

 

Karte. Papildus: apraksti un shēmas 12 velomaršrutiem.

 SKM_C224e18071714280_0001

Laivošanas maršruti Latvijā. Rīga: Jāņa sēta, 2018

 

Karte. Papildus: apraksti un shēmas 13 upju maršrutiem.

 SKM_C224e18071714290_0001

Dabas takas Latvijā. Rīga: Jāņa sēta, 2018.

 

Karte. Papildus: apraksti un shēmas 24 dabas takām; skatu torņi.

SOCIOLOĢIJA

 fdefwqwqer

Asmane, Aleida. Jaunais īgnums par memoriālo kultūru. Rīga: Zinātne, 2018

 

Vai Latvijas sabiedrībā ir iespējamas kopīgas atmiņas? Tiek uzdots šāds  un citi aktuāli jautājumi par Eiropas 20.gadsimta pagātni: kā saglabāt atmiņas par traumatisko pieredzi un nodot tās jauniešiem, kas piedzimuši jau trešajā paaudzē pēc kara.

TIESĪBAS

 SKM_C224e18071714300_0001

Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Rīga: TNA, 2018

 

Autoru kolektīvs prof. Kristīnes Mārtinsones vadībā sniedz Psihologu likuma komentārus, kas tapuši, lai atbildētu uz psihologam un psiholoģijas studentam būtiskiem jautājumiem un veicinātu jaunu, kvalitatīvu, tiesisku un ētisku psihologu profesionālās darbības praksi.

 SKM_C224e18071714301_0001

Kāršenieks, Jānis. Datu aizsardzības sistēmas izveide. Rīga: Datu servisa centrs, 2018

 

Grāmata sniedz izpratni par jaunā Eiropas Savienības datu aizsardzības regulējuma izmaiņu nozīmi, apmēru un piemērošanu. Jaunā regula stiprinās fizisko personu tiesības uz personu datu aizsardzību, atspoguļojot datu aizsardzības būtību kā Eiropas Savienības pamattiesības.

 SKM_C224e18071714310_0001

Krimināllikums. Rīga: Firma “AFS”, 2018

 

Pielikumā iekļauts likums “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”.

KULINĀRIJA

 SKM_C224e18071714311_0001

Neimane, Lolita. Lolitas labākās receptes. Rīga: Jumava, 2018

 

Grāmatā koncentrētas galvenās atziņas un svarīgākie pieturpunkti par to, kā orientēties dažādajos pareiza uztura konceptos un atrast savu ceļu uz veselīgu uzturu, kas ne vien sniedz visu organismam nepieciešamo, bet arī palīdz saglabāt optimālas ķermeņa formas.

MEDICĪNA

 SKM_C224e18071714312_0001

Ivuškāns, Artūrs. Ceļa locītava. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018

 

Sertificētais fizioterapeits sniedz pamatinformāciju par ceļa locītavas uzbūvi un ar to saistītajām traumām un citiem bojājumiem. Aprakstīts plašs vingrinājumu klāsts ceļa locītavas stiprināšanai, īpaši – rehabilitācijas periodā pēc traumas gūšanas vai operācijas.

PEDAGOĢIJA

 SKM_C224e18071714320_0001

Šmite, Anita. Dzīves nenogurdināmā. Rīga, 2018

 

Stāsts ir par lietuvieti Broņislavu Aldonu Treiju, kura ieaugusi Latvijas kultūrā un izglītībā, lielāko daļu dzīves veltot Latvijas skolu izaugsmei, inovāciju ieviešanai un pozitīva skolas direktores piemēra radīšanai, kā arī Latvijas un Lietuvas draudzības saišu veicināšanai.

ETNOGRĀFIJA

 SKM_C224e18071714321_0001

Mans tautastērps. Rīga, 2018

 

Grāmata sevī glabā 120 stāstus par tautastērpiem, kuros atklāts gan mantotais, gan pašu darinātais, gan autentiskais, gan dziļi sirdī sajustais. Tie ir simboli, kuri mums stāsta par piederību Latvijai, noteiktam novadam, apvidum, pilsētai. Tie ir stāsti, kurus stāsta savu tautastērpu īpašnieki – par savām sajūtām, par savu dzimtu, par sev svarīgo.

KULTŪRAS VĒSTURE

 SKM_C224e18071714330_0001

Kļaviņš, Kaspars. Savienotie trauki.  Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

 

Monogrāfija vispusīgi parāda, kā Austrumu un Rietumu sabiedrībā vēsturiski veidojusies izpratne par taisnīgumu un netaisnību, identitāti un pašapziņu, cilvēka fizisko un psihisko veselību, tajā aplūkoti jautājumi, kuru apzināšanās palīdz mazināt neizpratni un konfliktus.

MĀKSLA

 SKM_C224e18071714331_0001

Vudforda, Sūzena. Kā aplūkot mākslas darbus.  Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018

 

Autore ir ideāls pavadonis katram skatītājam, kurš grib iepazīt mākslas vēsturi un gūt spontānu prieku, ko sniedz sastapšanās ar izcilām gleznām. Viņa mums rāda, kā prieks un izziņas process saplūst vienā veselumā.

MŪZIKA

 SKM_C224e18071714340_0001

Saule Mārtiņš Daugava. Rīga: Upe, 2018

 

Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar Otto Ozolu.

ARHITEKTŪRA

 SKM_C224e18071714341_0001

Holcmane, Silvija. Mīlestības elpa. Rīga: Sol Vita, 2018

 

Grāmata ir veltījums autores vīram arhitektam Andrejam Holcmanim. Tā ir ar ļoti lielu atklātības pakāpi, tas ir atskats uz divu radošu cilvēku garīgu un miesisku saskarsmi, slavas dziesma īstai, nepārejošai mīlestībai.

 

PSIHOLOĢIJA

 SKM_C224e18071714342_0001

Mana ikdienas harmonija. Rīga: Latvijas Mediji, 2018

 

Šī grāmata piedāvā 100 līdzsvara jeb harmonijas sasniegšanas soļus un palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem: kā mierīgi uztvert stresa situācijas; kā īstenot mērķus; kā nedomāt par darbu; kā baudīt atpūtu un veltīt laiku tikai sev. Svarīgi ir sākt ar pirmo soli, un pārējie sekos!

 SKM_C224e18071717050_0001

Kovejs, Stīvens. Sāc ar svarīgāko. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018

 

Pamatīgā, spēcīgā grāmata izgaismo laika menedžmenta metodes. Tā māca dzīves fragmentu vietā ieraudzīt kopskatu. Šī grāmata var būt svira, ar kuras palīdzību mēs patiešām mainām savu dzīvi. Tā nepiedāvās pulksteni, bet iedos kompasu, jo virziens ir svarīgāks par ātrumu.

 SKM_C224e18071714350_0001

Лабковский, Михаил. Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. Москва: Альпина, 2018

 

Psihologs ir pārliecināts, ka cilvēks ir tiesīgs būt laimīgs, viņš var darīt tikai to, ko pats vēlas. Grāmata ir par to, kā saprast sevi, dzīvot harmonijā un priecāties par dzīvi.

 SKM_C224e18071714351_0001

Фрейд, Анна. Психология Я и защитные механизмы. Питер, 2018

 

Šis darbs ir licis pamatus bērnu psihoanalīzei – kā pieaugušais ietekmē bērna attīstību, kā psiholoģiski palīdzēt bērnam un kādi ir psiholoģiskās aizsardzības mehānismi, kad viņš saskaras ar skarbo dzīves realitāti.

MENEDŽMENTS

 SKM_C224e18071717051_0001

Makčesnijs, Kriss. 4 izpildes disciplīnas.  Rīga: Zvaigzne ABC, 2018

 

4DX sniedz vairāk par teorijām stratēģisku organizatorisko pārmaiņu veikšanai. Tiek paskaidrots ne tikai tas, ko darīt, bet arī kā panākt efektīvu izpildi, ir aprakstīti daudzu uzņēmumu piemēri, kas to ir paveikuši. Šī ir grāmata, kas būtu jāizlasa katram vadītājam.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook