Jaunumi Jūlijs

Jūlija nozaru literatūras jaunumos – Mūzika, māksla, kultūra, vēsture, kulta celtnes, ģeogrāfija, ekonomika, dekoratīvā dārzkopība, apģērbs psiholoģija, okultisms, ētika, ūdenssports, medniecība.

Apģērbs

Fashionpedia : the visual dictionary of fashion design

: history/ style/ apparel/ detail/ accessories/ textile/ manufacturing/ body/ beauty/ measurement/ care. Hong Kong : Fashionary International Ltd., 2017.

Visuāla modes vārdnīca, kurā iekļauti visi tehniskie termini, kas saistīti ar modi, materiāliem, tekstilrūpniecību. Vārdnīca papildināta ar ilustratīvu materiālu un infografiku.

Dekoratīvā dārzkopība

Vēriņš, Aldonis. Peonijas : skaistāko un smaržīgāko šķirņu izvēle un kopšana. Rīga : Lauku Avīze, 2017.

Izdevums ir Latvijas un starptautiski atzītā peoniju audzētāja, selekcionāra Aldona Vēriņa 65 gadu pieredzes apkopojums. Grāmatā ir sniegti padomi un ieteikumi smaržīgu un krāšņu peoniju audzēšanā, tajā ir atrodami ilgstošā praksē pārbaudīti 405 autora ieteicamo peoniju šķirņu audzēšanas un kopšanas knifi un bagātīgs ilustratīvais materiāls. Īpašs grāmatas papildinājums ir 2016. gada Latvijas profesionālo dārzkopju un selekcionāru aptaujas rezultātā izveidots tops – šī brīža ieteicamākās, smaržīgākās un veiksmīgākās peoniju šķirnes.

Ekonomika

Latvijas tautsaimniecības vēsture 

Sastādītājs, zinātniskais redaktors un ievada autors Gatis Krūmiņš. Rīga : Jumava, 2017.

Izdevums ir izvērsts daudzpusīga kolektīva pētījums par Latvijas ekonomiku pēdējos 120 gados. Gan apjoma, gan formāta ziņā nebijis ieskats Latvijas tautsaimniecības vēsturē. Grāmatā iekļauti četri hronoloģiski laika posmi, sākot no 19. gadsimta pēdējām desmitgadēm līdz pat mūsdienām.

 

Ētika

 

Vilhelms Šmids   Mīlestība un draudzība: dzīves jēga

Vilhelms Šmids ; literārā redaktore Arta Jāne ; sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; foto: Jürgen Bauer.Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014.

Vilhelms Šmids ir lielākoties Berlīnē dzīvojošs filozofs. Viņa filozofiskos meklējumus var ietvert jēdzienā “dzīvesmāksla”.

 

Ģeogrāfija

Pērse, Laine. Ar stopiem apkārt pasaulei : Ziemeļamerikas kokteilis

Laine Pērse, teksts, fotogrāfijas. [Rīga] : Laine Pērse (autora izdevums), 2017.

Divu latviešu solis pasaulē – sešdesmit četru valstu dziļumā, piecu kontinentu platumā, septiņpadsmit mēnešu garumā. Galvenais pārvietošanās veids ir autostopi. Pirmā grāmata “Ziemeļamerikas kokteilis” no grāmatu sērijas “Ar stopiem apkārt pasaulei” atspoguļo Laines un Artura ceļojuma sākumu, dodoties ar stopiem no Kanādas līdz pat Panamai, lai tālāk turpinātu piedzīvojumus Dienvidamerikā. Grāmata parāda jauniešu ilgā ceļa sākumu – atklājumus, ieteikumus, dēkas un pašas pasaules spožumu. Grāmata papildināta ar ilustrācijām un ieteikumiem, ko ņemt līdzi mugursomā, ja ir plānots doties līdzīgā ceļojumā, kā arī norādītas dažas noderīgas tīmekļa mājaslapas.

Hidrosfēra

Siliņš, Uldis. Āderu krusti : divpadsmit jaunas atziņas.

Rīga: Veranda, 2017.

Koku veidotās āderes, koku “savstarpējās saziņas” tīkli daudzu kilometru garumā, koku enerģiju struktūra un tās trīs līmeņi. Kā novērot, pētīt un iemācīties sajust enerģijas ar vai bez svārsta? Autora pieredze, novērojumi un secinājumi par to, kā koki pārveido enerģētiku, kā cilvēki to var izmantot (iespējams, izmantoja arī pirms 2000 gadiem), koku saistība ar tautas dziednieku darbību, hipotēze par latvju rakstu zīmēm un no jauna veidojamām svētbirzīm. Sens, bet mazpazīstams dabas enerģijas veids — dzīvības enerģija, kā koki to veido, kāpēc autoram nācās apgūt dziednieka prasmes un kā jūs paši varat sevi dziedināt pašu veidotajās svētbirzīs. Zinātnisks skaidrojums par īsto ūdens āderu veidošanos. Pastāv arī neīstas ūdens āderes — tās aku vietu atradēji jeb rīkstnieki uzskata par ūdens āderēm, kuras krusto īstās āderes. Padoms, kā raktajā grodu akā iespējams pasmelt dziedniecisku ūdeni, kas ir tikpat dziedniecisks kā no daudziem svētavotiem smeltais. Akmeņu spējas un pilskalnu enerģija, pārpratumi un mīti, kas saistīti ar šīm spējām, kuras varēsiet parbaudīt paši, ja apgūsiet prasmi sajust enerģētiku, iekustinot savu sesto maņu – magni.

Kulta celtnes

Zariņa, Aina.  Rietumbengālijas terakotas tempļi.

Talsu novads : Aina Zariņa, 2017.

Ar ilustratīvu materiālu papildināts kultūrvēsturisks izziņas materiāls, kas noderīgs gan pasaules apceļotajiem, gan tiem, kas interesējas par kultūru. Grāmatā iekļauta arī skaidrojošā vārdnīca.

Medniecība

Ar plinti plecā pasaulē

sastādītāja Lilita Vīksna. Rīga : Jumava, 2017.

Grāmatā var lasīt par mednieku piedzīvojumiem Latvijā un pasaulē. Mednieks vienmēr ir gatavs X stundai Magadanā, Altajā, Sajānos, Čehijā, Āfrikā vai Latvijā – arī mūsu pašu mežakuilis, ja ir savainots, var būt ļoti bīstams. Mednieks, pienākot X stundai Magadanā, zina, ka līdz laivai jāsoļo vismaz kilometrs, līdz bāzes nometnei, kur ir satelīttelefons, apmēram 30 kilometru, bet līdz tuvākajam helikopteram kādi 400 kilometri, turklāt helikopters lido tikai tad, ja ir atbilstoši laika apstākļi. Mednieks X stundā sapratīs otru mednieku, pat nesaprotot ne vārda svešā mēlē. Var taču paņemt papīru, zīmēt, stāstīt, iedzert mēriņu un priecāties par tik jauku un saprotošu sarunu biedru. Mednieks uzmetīs plinti plecos un pirms doties pasaulē, lai kaut nedaudz iecirstu zobus kārdinošajā gaļas šķēlē, teiks pa vecai mednieku modei: Ne pūku, ne spalvu! Un vienmēr atgriezīsies mājās.

Mūzika

Muktupāvels, Valdis. Tautas mūzikas instrumenti Latvijā.

Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2017].

Profesora mākslas zinātņu doktora Valda Muktupāvela pētījums “Tautas mūzikas instrumenti Latvijā” ir plašākais un izsmeļošākais līdz šim pieejamais pētījums par tradicionālajiem mūzikas instrumentiem Latvijā. Monogrāfijā apkopotas visdažādāko avotu ziņas, iekļaujot tās starptautiski aprobētā sistemātikā, izdevums papildināts ar 157 attēliem, nošu pielikumu un dažādiem rādītājiem.

 

Šmidchens, Guntis. Dziesmu vara : nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā.  

Rīga : Mansards, [2017].

Vašingtonas Universitātes (Sietlā) Skandināvijas studiju departamenta asociētā profesora Gunta Šmidchena pētījums “Dziesmu vara. Nevardarbīga nacionālā kultūra Baltijas dziesmotajā revolūcijā”, ir pirmais plašākais pētījums par Baltijas valstu atmodas kustību – dziesmoto revolūciju, akcentējot dziesmu kā līdz galam neizskaidrojamu, neiedomājami ietekmīgu un nacionalitāti vienojošu pretošanās instrumentu politiskā un vēsturiskā aspektā. Lai arī pētījuma centrā ir Baltijas atmoda, pētījuma lauks ir daudz plašāks – līdz pat 18. gadsimta beigām, uzsverot tautasdziesmu nozīmi nacionālās identitātes veidošanā, to rituālo nozīmi.

Tihovska, Ieva. Īsta čigānu mūzika : autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā.

Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2017.

Grāmata ir pirmā zinātniskā monogrāfija, kas pilnībā veltīta kādas Latvijas mazākumtautības mūzikai. Tās uzrakstīšanu rosinājuši jautājumi “Vai Latvijā var sastapt īstu čigānu mūziku?” un “Kas ir īsti čigāni?”, ko autorei nācies gan dzirdēt, gan lasīt dažādu laiku publikācijās. Grāmata iepazīstina ar etniskuma un autentiskuma teorijām, kas var interesēt ne tikai čigānu, bet arī citu etnisko kultūru un kustību sakarā. Čigānu sabiedrība un mūzika aprakstīta, ņemot vērā čigānu iesakņotību vietējā kultūrā un uzskatot viņus par vietējās kultūras daļu. Raksturots vietējo, galvenokārt Ventspils, čigānu mūzikas repertuārs un izpildījuma stils. Analizētas svinības ar dziedāšanu un dejošanu, kas notiek kopienas iekšienē, kā arī vietējo čigānu publiskās muzicēšanas vēsture kopš 20. gadsimta 30. gadiem, kuras gaitā čigāni sadarbībā ar nečigāniem veidojuši publisko un spilgto “čigāniskumu” vai arī gluži otrādi – centušies priekšnesumus veidot pēc iespējas etniski neitrālus.

Okultisms

Ziediņa Zariņa, Agnese.  Sarunas ar sargeņģeļi : 6 praktiski vingrinājumi dzīves pārmaiņām 40 dienās.

Rīga : Huge happy, [2017].

Šī grāmata ir rakstveida lekcija, rakstisks kurss, lai izprastu kas ir mūsu pavadoņi, vai citiem vārdiem sakot sargeņģeļi. Grāmata ir ceļvedis saziņai ar saviem pavadoņiem. Tajā ir doti seši praktiski soļi, lai jūs pats pakāpeniski apgūtu spēju saziņai. Līdzi grāmatai ir audio CD ar meditācijas ierakstu. Meditācijas  ierunājusi Agnese Ziediņa Zariņa; fonā  Ivetas Brikmanes un Maijas Švēdenbergas muzikālais pavadījums.

Psiholoģija

Funks, Rainers.  Ēriha Fromma aktualitāte

Rainers Funks ; sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs un pēcvārda autors Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Arta Jāne. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014.

Rainers Funks ir psihoanalītiķis un Ēriha Fromma autortiesību pārvaldītājs no Tībingenes Universitātes, kas pievērsies Fromma biogrāfijas un psihoanalīzes izpētei. Ērihs Fromms (Erich Fromm, 1900–1980) bija ebreju izcelsmes vācu un amerikāņu psihoanalītiķis, filozofs un sociālpsihologs. Neomarksistiskās Frankfurtes skolas kritiskās teorijas pārstāvis. Pazīstamākais darbs – 1956. gadā publicētais “Mīlestības māksla” (The Art of Loving).

Ūdesnsports

Solovjova, Jeļena. Peldēšana.

Rīga: Latvijas Sporta federācijas padome, 2017.

Grāmatā sniegts ieskats peldēšanas sporta veida vēsturē un sporta zinātnes attīstībā. Tajā apkopotas peldēšanas tehnikas un veidi, kā arī peldēšanas mācīšanas metodika, kas nodrošinātu efektīvu peldēšanas apguvi un pilnveidošanu. Izdevums paredzēts sporta skolotājiem, sporta treneriem un sporta instruktoriem, kā arī topošajiem sporta speciālistiem un visiem interesentiem peldēšanas prasmju un dažādu peldēšanas veidu apguvei.

Vēsture

Linde, Māris. Mūsu senatne.

Rīga: [b.i.], 2017.

Baltu senatnes un it sevišķi garīgās pasaules pētīšanā vēl ir ļoti daudz darba. M. Lindes grāmata ir mēģinājums kaut cik apkopot un iepazīstināt lasītājus ar stāvokli šajā jomā, taču tās galvenais uzdevums ir rosināt lasītājus pievērsties mūsu kultūrai un vēsturei.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook