Jaunumi Jūnijs

Jūnija nozaru literatūras jaunumos – Ekonomika, Kulinārija, Medicīna, Novadpētniecība, Reliģija, Tehnika, Valodniecība, Vēsture, Karikatūras, Kino, Kultūras vēsture, Māksla, Mūzika, Pilsētbūvniecība.

Ekonomika

Ichaks Kalderons Adizess – Prasmīga pārmaiņu vadība.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Autors vairāk nekā četrdesmit gadus ir attīstījis un slīpējis savā vārdā nosaukto un patentēto metodoloģiju, kuru izmantojot korporācijas, valdības un sarežģītas organizatoriskās struktūras spēj sasniegt izcilus rezultātus un vadīt straujas pārmaiņas, neizraisot destruktīvus konfliktus. Pārliecinoties par tā efektivitāti vairākos simtos dažāda lieluma uzņēmumu, bija gūts pierādījums, ka šī metodoloģija nav vienīgi tikai labi domātu jēdzienu krājums, bet tai ir zinātnes iezīmes: atkārtoti izmantojot šo metodi, ir iespējams sasniegt atbilstošu rezultātu.

 

 

 

Valērijs Praude – Satura mārketings internetā.

Rīga: Burtene, 2018 Satura mārketings internetā palīdzēs izprast satura mārketinga evolūciju, noteikt satura mārketinga mērķus, definēt satura mārketinga veidus, atšķirt un aprakstīt satura mārketinga veidus, izmantot praksē pozitīvus satura mārketinga piemērus.

Kulinārija

100 kūkas un 1 svecīte.

Rīga: Amsmedia, 2018 Grāmatai, kas iedvesmos atrast savu kūku, ja tādas vēl nav, kas iedvesmos radīt tradīcijas, pamēģināt ko jaunu vai atcerēties ko tādu, kas piemirsts, bet kādreiz tik ļoti paticis. Tā ir grāmata, kuru esam taisījuši visi kopā – cilvēki no visas Latvijas, katrs ar savu mīlestību, rūpēm, recepti, stāstu, piedalīšanos un atdevi. Katrs, kurš varēs turēt rokās grāmatu un teikt – es esmu darījis kaut ko, lai mēs nodotu tradīcijas tālāk. Tad nu mēs visi, kas šo grāmatu veidojām, visi latvieši, nododam jums grāmatu, lai top svētki, prieks un tradīcijas.

Medicīna

Valdis Segliņš – Senās Ēģiptes medicīnas papirusi.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018 Tik bagātīgs seno dokumentu klāsts latviešu valodā pieejams pirmoreiz. Grāmatā iekļauts vairāk nekā 1500 recepšu, ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diagnozi un ārstēšanas stratēģiju, kāda bijusi Senajā Ēģiptē. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senās zināšanas plašākā kontekstā, arī apzināt daudzos joprojām neskaidros medicīnas vēstures jautājumus un palīdzēs izvērtēt šo zināšanu nozīmi mūsdienu skatījumā.

Novadpētniecība

Piemares ļaudis un likteņi.

Liepāja: LiePA, 2017 Rakstu krājums, Nr.2.

Reliģija

Ričards Rors – Dievišķā deja.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Grāmata atklāj Dievu kā kopību, kā draudzību, kā deju un sniedz praktisku ieskatu kristietības vispārsteidzošākajā dāvanā – aicinājumā pie Dieva galda. Trīsvienība vienmēr ir, un paliek dziļš noslēpums, bet, izlasot šo grāmatu, piedzīvosiet, ka šis noslēpums var izmainīt jūsu dzīvi – un to arī darīs, ja tam ļausieties.

Tehnika

Harijs Jaunzems – Tūkstoš un viena diena.

Rīga: Annele, 2013 Autora grāmata ir dokumentāls Ķeguma spēkstacijas būvniecības apraksts, izmantojot tā laika dokumentus, kas saglabājušies LVVA, būvdarbu vadītāja atmiņu pierakstus un foto materiālus no Latvenergo un enerģētikas vēstures muzeja.

Valodniecība

Rūta Koluža – Mazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Rokasgrāmata domāta pašmācībai – galvenokārt pareizrakstības praktisko iemaņu pilnveidošanai. Šī rokasgrāmata palīdzēs nostiprināt, padziļināt un pārbaudīt savas latviešu valodas zināšanas, īpaši noderēs skolēniem, gatavojoties eksāmeniem.

Vēsture

Andris Caune – Rīga laikmetu griežos 1901 – 1918.

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 Pilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20.gs. sākuma atklātnēs.

Karikatūras

Gatis Šļūka – Karikatūra LV.

Rīga: Latvijas Mediji, 2018 Svinot valsts simtgadi, karikatūrista – grāmatas autora trešais krājums veltīts Latvijai. Grāmatā atradīsiet vairāk nekā 300 jautrus un asprātīgus zīmējumus par to, kas un kāda ir Latvija un tās tauta. Te būs gan dzirkstoši joki par pazīstamiem politiķiem, gan asprātīgas atziņas par kultūras un sporta notikumiem.

Kino

Ronalda Kalniņa telpa.

Rīga: Neputns, 2018 Apjomīgais un bagātīgi ilustrētais pētījums apskata dažādas tēmas režisora Rolanda Kalniņa filmogrāfijā un dzīvē. Grāmata papildināta ar iepriekš neapzinātiem, bet ļoti nozīmīgiem materiāliem no vairākiem arhīviem – gan fotoliecības par filmas “Piejūras klimats” (1974) iznīcināto kinomateriālu, gan fotogrāfijas no aktiermēģinājumiem tā arī neuzņemtai filmai.

Kultūras vēsture

Bārtas dzīpari.

Liepāja: LiePA, 2017 Grāmata ir par lepnumu. Lepnumu par savu valodu un ļaudīm, savu tautastērpu un tradīcijām, savu latvisko sētu un dzīvesveidu. Tas ir mūsos, un viss turpinās pastāvēt, kamēr vien turēsim godā savu vēsturi un kultūras mantojumu.

 

 

 

Gothards Frīdrihs Stenders (1714–1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā.

Rīga: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018 Šis rakstu krājums ir patiesi kvalitatīvs un mūsdienīgs pētījums, kas ievērojami modernizē apgaismības un Stendera interpretāciju. Tas bagātinās ne tikai vēsturiskās pagātnes iepazīšanu, bet veicinās arī mūsdienu zinātnes un kultūras procesu Latvijā vispār.

Māksla

Hanss Ulrihs Obrists – Kūrēšanas veidi.

Rīga: Neputns, 2018 Grāmatā autors nelielu eseju formā apkopojis to, ko uzskata par būtiskāko mākslas pasaulē gadu gaitā iegūtajā pieredzē. Grāmatas autors, kuru uzskata par vienu no nozīmīgākajām personām starptautiskajā laikmetīgās mākslas ainā, šajā grāmatā atminas savas karjeras spilgtākās epizodes un iedvesmojošākās tikšanās, vienlaikus pārdomājot kuratora profesijas vēsturisko diskursu.

 

 

 

Maija Nora Tabaka.

Rīga: Galerija “Daugava”, 2018 Maijas Tabakas kaislība ir krāsa, telpa, forma, gaisma, ritmi – to rosina fantāzija. Lai arī ar Maijas Tabakas glezniecību Latvijā ir pazīstami gandrīz visi, māksliniece joprojām pārsteidz. Apjomīgais izdevums ietver 264 darbu reprodukcijas.

 

 

 

Mūzika

Ineta Meimane – Nepalikt vienai tumsā. Nora Bumbiere.

Rīga: Mansards, 2018 Atmiņu portrets, jaunas lappuses senā manuskriptā – turpinājums stāstam par fenomenu latviešu mūzikā – Noru Bumbieri.

 

 

 

Elita Fabiāne – Dziesmas maziem un lielākiem bērniem.

Smiltene: 2018 Dziesmas bērniem.

Pilsētbūvniecība

Jans Gēls – Pilsētas cilvēkiem.

Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018 Klajā nākusi izzinoša, domāt un rīkoties rosinoša grāmata ikvienam, kuram rūp dzīvei labvēlīga, sakārtota vide. Slavenais arhitekts atklāj, kā meklēt pilsētas cilvēcisko dimensiju, kāda nozīme ir maņām un mērogiem, kā padarīt pilsētu dzīvīgu, drošu, ilgtspējīgu un veselīgu, kā to izbaudīt acu līmenī. Katra pilsēta jāveido un jāvērtē pēc modeļa: dzīve, telpa, ēkas – un tikai šādā secībā.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook