Jaunumi maijā – I

                                                            MAIJS I, 2019                                      

                                                               BIOGRĀFIJAS

 

1

 

M.Grudule, S. Stinkule, J. Štrauhmanis. Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš. Rīga : Jumava, 2019.

 

Grāmata mūs iepazīstina ar Matīsu Siliņu — interesantu un nozīmīgu personību latviešu kultūras vēsturē. Izdevumā atklāta viņa daudzpusīgā darbība latviešu kultūras vērtību apzināšanā, saglabāšanā un tautiešu izglītošanā.

Matīss Siliņš — 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma izcila personība. Atstājis mantojumā darbus kartogrāfijā, etnogrāfijā, folkloristikā, literatūrā, bijis ilggadīgs Rīgas Latviešu biedrības muzeja pārzinis, vēlāk Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors.

Mācējis daudzas svešvalodas, pirmais pārtulkojis “Livonijas Indriķa hroniku”.

 PSIHOLOĢIJA

 

2

Heigs, Mets.  Piezīmes par nervozu planētu. Zvaigzne ABC, 2019.

 

Mierīgs, laimīgs, sveiks un vesels. Vai 21. gadsimta satīklotais cilvēks tāds var būt?

Pasaule jauc mums prātu. Stress un trauksme pieaug. Mēs nepārtraukti komunicējam, taču jūtamies arvien vientuļāki. Vairākus gadus cietis no trauksmes un panikas lēkmēm, Mets Heigs sāka pētīt sakarības starp savām izjūtām un apkārtējo pasauli.

Grāmatā autors rāda, kā pasaule pārņem mūsu prātu un kā varam sevi rehumanizēt šajā trauksmes laikmetā. Viņš piedāvā pārbaudītus risinājumus par to, kā sakārtot attiecības ar miegu, veselību, lielveikaliem, viedtelefoniem, sociālajiem medijiem, atkarībām un to, kā satīklotajam pasaules pilsonim vispār dzīvot.

 

3

Repule, Iluta.  Atbrīvošanās : teorija un vingrinājumi, lai justos labi, katru dienu. Iluta Repule, 2019.

 

Šī grāmata ir veltīta praktiskiem uzdevumiem, kuri palīdzēs jums justies arvien labāk un labāk. Galvenokārt šī grāmata sastāv no dažādām tehnikām, kuras palīdz atrast atbildi uz jautājumu “Ko darīt?”

Autore šo grāmatu  ieteiktu iegādāties kā zāles dvēselei. Grāmatā ievietotas daudz un dažādu tehniku, kuras pielietojot, tu kļūsi arvien brīvāks savā izpausmē un darbībā.

 

 

4

Plotkins, Bils.  Dvēseles mākslas : dabas un cilvēka psihes noslēpumi. Zvaigzne ABC, 2019.

 

Dzīļu psihologs Bils Plotkins, jau gandrīz 40 gadus vada ceļojumus uz neskartām vietām dabā. Šīs vietas ir ne vien ārējas, bet arī iekšējas – ikviena cilvēka dvēseles pirmatnējie dziļumi. Nokāpšanu tajos viņš dēvē par soulcraft jeb dvēseles mākslām. www.soulcraft.eu

Šī grāmata ir mūsdienīga “nokāpšanas rokasgrāmata”. Tajā uzzināsiet, kāpēc nokāpšana dvēseles dziļumos ir nepieciešama, kā atpazīt aicinājumu doties ceļojumā pretim dvēselei, kā šim ceļojumam sagatavoties, kas notiek tā laikā un kādas dabā balstītas prakses izmantot, lai veicinātu nokāpšanu un gūtu no tās maksimālu labumu.

 

5

Berndta, Kristina.  Dzīvesspēks. Psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai. Jumava, 2019.

 

Laba ziņa tiem, kuri domā, ka ir bezjēdzīgi cīnīties ar smagiem likteņa sitieniem, jo šajā cīņā uzvaru neesot iespējams gūt. Grāmatā stāstīts par psihiski spēcīgiem cilvēkiem, kuri spējuši turpināt normālu dzīvi pēc neiedomājami smagiem pārdzīvojumiem. Un izrādās, ka spēja pārvarēt jebkuras grūtības nav tikai pārcilvēku varā. Zinātnieki ir pētījuši šādu īpašību cēloņus, un šajā grāmatā apkopoti ieteikumi, kādā veidā katrs spējīgs sevī attīstīt noturību pret stresu un apkārtējās vides nelabvēlīgo ietekmi.

                                                                LATVIJAS VĒSTURE

 

6

 

Dzenis, Agris. Leimaņi, brīvnieki, brīvzemnieki Igaunijā, Latgalē un Vidzemē 13.-20. gs. Domas spēks, 2019.

 

Grāmata ir tapusi kā turpinājums 2014. gadā izdotajai monogrāfijai “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā. Septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pieredze”. Tajā tika noskaidrots, ka jēdziens “novadnieks” ir bijis vietējās izcelsmes lēņavīru pēcteču apzīmējums Rietumlatvijā, bet Austrumlatvijā analogs termins ir “leimanis” (no lejasvācu leiman – lēņa vīrs). Turklāt, pētot kuršu ķoniņu vēsturi, tika konstatēts, ka vēstures avotos un līdzšinējos pētījumos haotiski un nekonsekventi ir lietoti jēdzieni “brīvnieks” un “brīvzemnieks”, “leidenieks”. To izcelsmes un satura noskaidrošana arī ir viens no jaunā pētījuma uzdevumiem.

Ceram, ka grāmata atklās Livonijas iedzīvotāju sociālo un etnisko daudzveidību un mainīs tradicionālo skatījumu uz Livonijas sabiedrību – proti, ka to veidojušas tikai četras kārtas: bruņinieki, zemnieki, garīdznieki un pilsētnieki. Bet tām Livonijā pastāvēja daudzas starpkārtas un mazās sociālās grupas – un leimaņi bija tikai viena no tām.

 TIESĪBAS

 

7

Darba likums : Darba likums ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.03.2019. Latvijas Vēstnesis, 2019.

 

 

 FINANSES

 

8

Ketners, Kārlis. Nodokļi un nodokļu plānošanas principi.

 

Grāmata „Nodokļi un nodokļu plānošanas principi” aplūko jautājumus, kas saistīti ar nodokļu maksājumu vadību, nodokļu optimizāciju un nodokļu plānošanu.

Izdevums satur informāciju par nodokļu plānošanas un optimizācijas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas ietekmi uz nodokļu maksājumu vadību uzņēmuma finanšu menedžmenta procesā.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook