Jaunumi Maijs

Maija nozaru literatūras jaunumos – Vēsture, Puķkopība, Izglītība, Audzināšana, Socioloģija, Reliģija, Botānika, Farmakoloģija, Lauksaimniecība. Ģeogrāfija. Filosofija, Ekonomika.

VĒSTURE

Ēriks Jēkabsons.  Neatkarības kara stāsti: 1918-1920

  - Rīga : Lauku Avīze, 2017.

Faktiem un notikumiem bagāti, bet dzīvi un aizraujoši autors trīs grāmatas nodaļās atšķetina Neatkarības kara būtību, atklāj līdz šim mazāk zināmus vēstures aspektus, apgāž mītus un patiesību par spilgtākajām Latvijas armijas personībām, apkopo aculiecinieku liecības un dienasgrāmatu ierakstus. Autors atklāj arī mītus un patiesību par spilgtākajām Latvijas armijas personībām – Oskaru Kalpaku, Jāni Balodi un citiem. Šī ir grāmata par mūsu valstij tik nozīmīgā vēstures posma neizpētītajām lappusēm. Grāmata par Latvijas valsts izveidošanos un nostiprināšanos.

Jukums Vācietis, Uldis Ģērmanis. Pa aizputinātām pēdām

- Rīga : Jumava, 2017.

Jukuma Vācieša apcerējums “Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme”, kas ir šīs grāmatas pamatā, sarakstīts īsi pēc Krievijas pilsoņu kara beigām un pirmoreiz iznāca Pleskavā 1922. gadā. Tam bija lemts kļūt par aizliegtu grāmatu divkāršā nozīmē. Padomju Savienībā tā krita nežēlastībā un, jādomā, tika iznīcināta Staļina vadītajā vēstures viltošanas periodā. Savukārt Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, atskaitot nedaudzas personas, apcerējums plašākām lasītāju aprindām nebija pieejams. Papildināts ar Ulža Ģērmaņa trimdā tapušiem komentāriem un priekšvārdu, pulkveža Jukuma Vācieša darbs ir interesanta liecība par ļoti svarīgu laikmetu. Tāpēc latviešu vēsturnieku un sabiedrības interesēs ir paglābt no iznīcības šo reto un savulaik gandrīz jau zudušo grāmatu.

Jānis Urbanovičs.  Kā dibināja Latviju. 1917. : kongress Rēzeknē, ar kuru aizsākās Latvijas Republikas vēsture

[Rīga] : Baltijas Forums, 2017.

Autors ar dokumentiem pamato Latgales kongresa leģitimitāti un min par paraugu tā organizēšanu, kas notika tik dramatiskā un tik īsā laika posmā, kā arī pierāda Franča Kempa mūža patieso misiju – pašaizliedzīga kalpošana Latvijas vienotībai. Nerunājot jau par Franci Trasunu, pret kuru viņš jūt patiesu cieņu un apbrīnu. Notikušo Jānis Urbanovičs redz labu esam – kā vēsturiskā taisnīguma uzvaru un kā Latvijas tautas labklājības garantu. Kā iecere piepildās, tas jau ir cits jautājums, jo, pēc viņa domām, vienotība nav notikums, bet valsts nemitīgs process un mērķis. 
Grāmatā ir daudz svaigu materiālu, kas būtu turami pie rokas, jo šajās Latvijas simtgades svinību gaidās par vēsturi vēl daudz strīdēsies…

Ebreju Rēzekne

Rīga : Creative Museum, 2017.

Rakstu krājums ir humanitāro un sociālo zinātņu dažādu jomu pārstāvju vēstījums par Otrā pasaules kara un pēckara laikā zaudēto pasauli – ebreju kopienu, tās dzīvi, tradīcijām un nozīmīgākajām personībām. Gadsimtiem ilgi veidojusies ebreju kultūrtelpa ir spilgta Rēzeknes, Latgales un visas Latvijas vēstures lappuse. Tās apzināšanās un labāka izpratne šodien var kalpot par pamatu un rādīt ceļu arī mūsdienu Latvijas daudzveidīgās sabiedrības sekmīgai līdzāspastāvēšanai un kopīgai attīstībai nākotnē. 

 

Aleksandrs Gavriļins.  Vēstures avotu pētniecība : lekciju kurss

Rīga : Latvijas Universitāte, 2017.

Vēstures avoti ir humanitāro zinātņu pamats, pārnestā nozīmē tā ir vēsturnieku maize, jo viss pārējais ir tikai un vienīgi avotu interpretācija. Avoti nemainās, mainās valsts ideoloģija, mainās pētnieki un mainās avotu interpretācijas. Tieši pavirša attieksme pret vēstures avotiem vai pat apzināti avotu viltojumi vēstures zinātnē rada visādu veidu falsifikācijas vai mītus. Vēstures zinātnei konsekventi jābalstās tikai un vienīgi uz faktiem, kas atrodami vēstures avotos. Un tieši ar vēstures avotiem arī nodarbojas avotpētniecība, par kuru būs runa šajā grāmatā.

Vilis R. Inde.  The glass mountain : [in 3 books] Part 1. Climbing the Mountain

Riga : Latvian National Library Foundation, 2016 (Jelgavas tipogrāfija).

The Glass Mountain is a story about Latvia. The first part presents a condensed version of Latvia’s history, aiming to reveal past tragedies and their impact on contemporary Latvian society. The last two centuries are defined, in part, by the life of the poet, playwright and political activist Rainis, one of the most prominent figures in Latvian literature. The turbulence of the national awakening, achieving independence, building a nation, subjugation, and renewed inspiration for freedom are captured in the work of this great Latvian author.

 

Vilis R. Inde.  The glass mountain : [in 3 books] Part 3. The castle of light

Riga : Latvian National Library Foundation, 2016 (Jelgavas tipogrāfija).

The Glass Mountain is a story about Latvia. The third part builds a bridge to modern-day Latvia. Highly symbolic in its architectural shape, the extraordinary building of the National Library of Latvia reflects Latvia’s steep ascent to becoming a sovereign state, and is rooted in images found in Latvian folklore as well as Rainis’ play: a glass mountain and a castle of light.

Filosofija

Maruta Pētersone.  72 gaismas dzimšanas sargeņģeļi 

Rīga : SIA Apgāds Mansards, 2017.

Pārņemti ar ikdienišķām problēmām un to risināšanu, cilvēki parasti nepievērš pelnītu uzmanību savai iekšējai pasaulei, tādēļ šis ir aicinājums meklēt atbildes uz jautājumiem, kas aicina iepazīt un izprast dzīvi, sevi, savus tuvākos, veicināt dvēseles attīstību, pilnveidi. 72 gaismas dzimšanas sargeņģeļi ar mums ir katru dienu. Šajā grāmatā katrs no eņģeļiem dāvājis jums savu vēstījumu. Tos varat lasīt ik dienas vai atverot brīžos, kad vajag padomu, palīdzību, spēku. Grāmatā autore atklās, kā var noteikt savu sargeņģeli pēc dzimšanas datuma un kādēļ tam ir svarīga saikne ar mūsu iekšējo balsi un intuīciju.

Inese Prisjolkova.  100 dienas, kas mainīs pasauli

Jūrmala : Inese Prisjolkova, [2017].

Vai šis apgalvojums nav par skaļu? Nē, nav vis. Mēs mainīsim gan pasauli ap sevi, gan visu lielo pasauli, un mums tam būs nepieciešamas tikai 100 dienas!
Vai Tu esi dzirdējusi par fenomenu, ko mēdz saukt par tauriņefektu? Šo jēdzienu lieto, runājot par enerģijas vienotību. Pastāv uzskats, ka tauriņa kustība kaut kur Āfrikā var iespaidot notikumus Amerikā. Un kāds neliels notikums Austrālijā rada milzu pārmaiņas Eiropā. Maza pienenes sēkliņu pūka izaudzē žilbinošu dzeltenu pieneņu pļavu nākamā pavasarī. Un kāds skaļi smejošs vīrs autobusā padara visu pasažieru dienu gaišāku.
Ja Tu 100 dienas ar apzināšanos maini sevi, jaunie paradumi kļūst par ikdienas sastāvdaļu un Tu kļūsti cita – labāka, veselāka, skaistāka, mīļāka un laimīgāka. Tiklīdz Tu mainies, mainās arī pasaule ap Tevi, jo Tu pasauli redzi jaunām acīm.

Ivo Puriņš.  Maiju kalendāra sakrālais laika cikls

Rīga : Jumava, 2017.

Par maiju zināšanām ir sarakstīts daudz ezoteriskās literatūras, tomēr šis darbs būtiski atšķiras no citiem, jo to sarakstījuši cilvēki, kuri reāli veic Dienu nesēju funkcijas. Šeit gūsiet ieskatu tolteku-čilanu tradīcijas senajās zināšanās nevis no metafiziskā, bet gan no ikdienas realitātes skatpunkta. Kalendārs šajā darbā nav pasniegts kā oriģināla indiāņu mitoloģija: tā ir pati dzīve, kuru mēs dzīvojam — šeit un tagad.

 

Maija Kūle.  Jābūtības vārdi : etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā

Rīga : Zinātne, 2016 (Jelgavas tipogrāfija).

Modernajā sabiedrībā politiskās un ekonomiskās vajadzības uztver kā pašas par sevi saprotamas, bet tiesības uz filosofiju un vajadzību pēc kultūras nākas pierādīt. Patiesībā būtu jābūt otrādi – vissaprotamākā ir vajadzība pēc kultūras kā cilvēciskas dzīves pamata. 
Cilcēciskā darbība ir jēgveidojoša un balstās uz vērtībām. To atklāj humanitārās zinātnes filosofija. Filosofija nonāk vistuvāk cilvēciskās pasaules avotiem, jo spēj runāt jābūtības valodā.

PUĶKOPĪBA

Aivars Irbe.  Mežvīteņi un citi augi dārzā

Rīga : Sol Vita, 2017.

A.Irbe grāmatu veltī Latvijas simtgadei un Latvijas Puķu draugu saietam, kas 2017.gada 15.jūlijā Raunā 40. reizi pulcēs vienkopus Puķu draugus. Grāmatā uzzināsiet gan pilnīgi jaunas, gan nedaudz piemirstas lietas par ļoti dažādiem augiem un to kopšanu. Tā kalpos kā laba rokasgrāmata gan iesācējiem, gan pieredzējušiem dārzkopjiem. A.Irbe grāmatā aplūko mežvīteņu pavairošanu, audzēšanu, apgriešanu, sugas un šķirnes.

IZGLĪTĪBA. AUDZINĀŠANA

Inga Gaile.  Kā veidot muzikālu uzdevumu : pirmsskolas un sākumskolas skolotāju radošai darbībai

Rīga : RaKa, 2017.

Autore, komponiste un pedagoģijas doktore, ir sagatavojusi rokasgrāmatu pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, kuri vēlas veidot muzikālus uzvedumus. Grāmatas pamatā ir autores izstrādāts bērna teatrālās darbības attīstības modelis, kuru izmantojot bērni var ne tikai izveidot skatītājiem interesantu uzvedumu, bet arī saistīt tā tapšanu ar visu mācību procesu, iepazīstot sevi un savu apkārtni. Grāmata ietverti padomi, kā skolotāji var attīstīt bērnu radošās spējas, skatuviskās dejas prasmes, aktiermeistarību un inscenējuma veidošanas prasmes. Padomus papildina autores komponēti dažādas grūtības pakāpes mūzikli, kurus iestudējot visas prasmes var pārbaudīt praksē. Nošu pielikumā skolotāji atradīs dziedātāju partijas, bet pievienotajos CD-to pavadījumus. Tas dos iespējas iestudēt mūziklus bez sarežģītas tehnikas izmantošanas. Grāmata domāta pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, interešu pulciņu vadītājiem un arī vecākiem, kas vēlas veidot muzikālus uzvedumus pirmsskolas, skolas un ģimenes svētkiem.

Gunta Griģe.  Jautrie pirkstiņi : dziesmas, pirkstu rotaļas un radošie uzdevumi bērniem

Rīga : RaKa, 2017.

Krājumā apkopotas autores veidotās muzikālās pirkstiņu rotaļas un radošu domāšanu attīstošās darba lapas. Autore ir pirmsskolas skolotāja ar bagātu pieredzi. Pārbaudot praksē savas idejas, autore ir pārliecinājusies, ka bērni labprāt atsaucas fantāzijām, kas „atdzīvina” viņu ķermeni (piemēram, iedomājoties savu pirkstiņu kā lāci vai zaķi), bet kustību attīstība vienlaikus stimulē arī domāšanas un koordinācijas attīstību. Krājums noderēs gan pirmsskolas skolotājiem, gan vecākiem. Rotaļas un darba lapas var izmantot arī ģimenes atpūtas brīžiem. Krājums pieder pie tām grāmatām, kas daudzveidīgi bagātina mūsu ikdienu.

Linda Freitele.  Bērnu audzināšanas noteikumi : audzināt ar mīlestību un konsekvenci : kā izturēt visas mazās un lielās katastrofas ģimenes ikdienas dzīvē

Rīga : J.L.V., 2017.

Vecāki vēlas pareizi atrisināt audzināšanas problēmas un saglabāt vēsu prātu, tās risinot. Šajā ikdienā noderīgajā rokasgrāmatā uzzināsiet, kā audzināt bērnu ar mīlestību, vienlaikus saglabājot konsekvenci, un mērķtiecīgi veicināt viņa personības attīstību jau no dzimšanas.

- Orientācija uz risinājumu: pareizā uzvedība ikdienas problēmsituācijās.

- Dziļas zināšanas: vecumposmu attīstības īpatnības bērniem.

- Bagātīgas idejas un bērnam piemēroti ieteikumi: neparastas idejas un rotaļīgi padomi, kas atvieglo bērna audzināšanu ikdienā.

SOCIOLOĢIJA

Dagmāra Beitnere.  Saprast un piederēt : dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem

Rīga : Madris, 2017.

Šajā grāmatā apkopoti plašam lasītāju lokam domāti raksti par nacionālās identitātes jautājumiem, kā arī dzīvesstāstu un mutvārdu vēstures ekspedīciju un pētījumu rezultāti.

RELIĢIJA

Nabīls Kureši.  Pretrunīgais Islāms : korāna un bībeles patiesības mūsdienu pasaulē: jautājumi, atbildes un skaidrojumi

Rīga : Lietusdārzs, 2017.

Nabīls Kureši skaidro, kā Rietumu sabiedrībai reaģēt daudzu islāma draudu apstākļos. Darbā aprakstīta ne vien islāma vēsturiskā rašanās, bet arī mūsdienu tendences. Tieši tāpēc, ka autors lielu daļu dzīves bijis praktizējošs musulmanis, viņš ar nešaubīgu pārliecību atbild uz jautājumiem par to, vai islāmu patiešām var uzskatīt par miera reliģiju, kas ir džihāds un vai radikālais islāms mēģina pakļaut Rietumus šariatam. Autors sniedz atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem, palīdzot lasītājiem izkopt kritisku spriestspēju un viest skaidrību par nākotni pasaulē, kurā robežas starp valstīm un reliģijām sāk izzust.

Grāmatā lasītājam dāvāta iespēja salīdzināt islāma un kristietības pamata uzstādījumus un noskaidrot, vai abas reliģiskās pārliecības spēj mierpilni sadzīvot līdzās. Autors skaidro, kādu pārmaiņu rītausmā šobrīd atrodas Rietumu sabiedrība un kā pieņemt šīs pārmaiņas gan valsts, gan dziļi personīgā līmenī.

BOTĀNIKA

Gotfrīds Bergmanis.  Augu studijas. 4.grāmata. Par zvaigznēm uz Zemes un augiem debesīs

Rīga : Alis, 2017 (Jelgavas tipogrāfija).

Šīs grāmatas autors stāsta par saviem ilggadīgajiem augu dzīves pētījumiem un jau sen paustajām zinātnieku atziņām par pārsteidzošām līdzībām starp Saules sistēmas planētu orbītām un augu dzīves ritiem un periodiskumu, kā arī augu formām, simetriju un iekšējo ģeometriju, proti, līdzību starp makrokosmosu un mikrokosmosu.

EKONOMIKA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.  Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2016.gada jūnijs

Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2016.

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir sagatavojuši kārtējo Ziņojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Ziņojumā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī prognozētas ekonomikas attīstības perspektīvas. Pirmais Ziņojums tika izdots 1994. gada septembrī, nākamie kopš 1995. gada – tradicionāli divreiz gadā jūnijā un decembrī.

FARMOKOLOĢIJA

Vaira Kārkliņa, Vineta Kulmane.  Augu hidrolāti veselībai, labsajūtai un uzturam : senās zināšanas mūsdienās

Liepāja : LiePa, 2017.

Grāmatā aprakstīta informācija par augu hidrolātu ieguves paņēmieniem, to ķīmisko sastāvu un daudzveidīgajām lietošanas iespējām. Detalizēti aprakstīts 80 augu ķīmiskais sastāvs, ārstnieciskā iedarbība, hidrolātu raksturojums un lietošanas pamācības.

 

 

Brigite Prēgencere.  Dziedinošo akmeņu izmantošana pēc Hildegardes fon Bingenas metodes

Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017.

Hildegarde jau 12. gadsimtā zināja, ka gara un dvēseles stāvoklis ietekmē fizisko pašsajūtu, tāpēc aicināja vingrināties tikumos un šim nolūkam ņemt palīgā piemērotu akmeni. “Kas sevī pamana nenovīdību, tam ametists palīdzēs vairot cieņu un mīlestību.” Tāpēc grāmatā iekļauts 35 Hildegardes tikumu katalogs ar to veicināšanai atbilstošiem akmeņiem, kā arī detalizēts emocionālo stāvokļu un slimību katalogs. Ar tiem ātri noteiksiet dziedinošo akmeni jebkuras ķibeles novēršanai, sākot no acu un beidzot ar zobu kaitēm. “Ahāta daba padara cilvēku veiklu un taktisku, un gudru sarunā.” Neatsverams palīgs ir Hildegardes receptes un pamācības, kā katrs akmens attiecīgajā gadījumā jālieto.

LAUKSAIMNIECĪBA

Ilze Žola.  Mans bioloģiskais dārzs

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Grāmatā īsi apskatīti dārzkopības galvenie novirzieni un to attīstība Latvijā. Lielākā uzmanība veltīta bioloģiskajai metodei – no tās pamatprincipiem līdz dārzniekam kā dārza veidotājam un kopējam. Autore atklāti stāsta par savām veiksmēm un arī neveiksmēm bioloģiskajā saimniekošanā.

Lasītājs uzzinās: 
* kādas priekšrocības dod dabiska vide un dabas daudzveidība dārzā;
* kā veidot dzīvu un veselīgu augsni;
* kāda nozīme ir augsekai un kultūraugu maiņai;
* kā cīnīties ar nezālēm un vai tas vienmēr ir nepieciešams;
* cik svarīga ir augu aizsardzība kā profilakse.

ĢEOGRĀFIJA

Antonijs Ferdinands Osendovskis.  Cilvēku, zvēru un dievu zemē : jāšus cauri Centrālajai Āzijai

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Grāmatā attēloti autora piedzīvojumi un pārdzīvojumi politisko kaislību piesātinātajā un Krievijas pilsoņu kara plosītajā Sibīrijā 1919.-1920. gadā, kā arī Mongolijā un Tibetā. Bēgot no boļševikiem, Osendovskis, daudzkārt skatījies nāvei acīs, ieradies vietās, kur nekad nebija kāju spēris eiropietis, ticies ar Altajā un Mongolijā dzīvojošajām ciltīm un vietējiem budistu lamām, iepazinies ar asiņaino baronu vācbaltieti Romānu Ungernu fon Šternbergu – vienu no pēdējiem Krievijas ģenerāļiem, kas pretojās boļševiku režīmam.

 

Latvijas pilis un muižas [kartogrāfiskais materiāls]

Rīga : Karšu izdevniecība “Jāņa sēta”, 2017.

93 muižu un piļu apraksti : 69 akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas” dalībnieki

Karte ļauj ielūkoties šolaiku dzīvē un gūt informāciju par funkcijām, ko tās pilda mūsdienās – kādreizējo saimniecības centru greznajās celtnēs atrodas skolas, muzeji, viesnīcas, restorāni, vides izglītības un mākslas centri un pat vairākas vīna ražotnes.

Karte ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas” oficiālais ceļvedis.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook