Jaunumi marts – II

MARTS II, 2019

GARĪGĀS DZĪVES FILOSOFIJA

 

1

Osho. Tavas dzīves krāsas : meditatīva & transformatīva krāsojamā grāmata. Sētava, 2019.

 

Šajā krāsojamā grāmatā ir mistiski attēli, kurus radījusi Deva Padma transcendentālai dzen spēlei – Ošo Dzena Taro, kuri pārveidoti krāsojamos attēlos ar Ošo tekstiem, saskaņā ar Luisas-Adelas Tomas radošo koncepciju.

Krāsojot šos zīmējumus iekļauj krāsas, kuras tu piešķir savai dzīvei un visiem tās aspektiem.

Grāmata apvieno divas terapeitiskas pieejas: attēlu krāsošana dod mums iespēju gūt atpūtu un sniedz gandarījumu. Attēlu komentāri veicina pārdomas un pozitīvu attieksmi pret daudziem mūsu dzīves aspektiem, ļaujot tos atpazīt, atzīt par labiem un integrēt. Tie palīdz atklāt un izpaust to, kas mūsos ir unikāls un oriģināls, vienlaikus aicinot atgūt bērna dabisko pasaules redzējumu, tā šķīstumu.

 

2

Osho. Neatkarīgais prāts : mācies dzīvot brīvi : neformālas Ošo sarunas mumbajā, Indijā. Sētava, 2019.

 

No grāmatas:

“Ošo, ja kāds pārstāj ticēt un cerēt, ja nav ticības un pārliecības, vai tas nenovedīs pie degradācijas un nepareizas rīcības?

It kā tieši tagad rīcība ir ārkārtīgi laba, ir kā tieši tagad tiek ievērota augsta ētika, it kā tūkstošu gadu laikā nav atgadījušās nepareizas rīcības. Ja stāvoklis, kādā pašlaik atrodamies, nav nepareiza rīcība, tad kas ir nepareiza rīcība?

                                                                            PSIHOLOĢIJA

 

3

Havards, Aleksandrs.  No temperamenta uz raksturu : kā kļūt par rakstura līderi. Kala raksti, 2019.

 

Temperaments ir mūsu iedzimtā nosliece reaģēt noteiktā veidā. Raksturu veido tikumi – tie ir morāli ieradumi, kuri tiek iegūti praksē. Mēs nepiedzimstam ar konkrētu raksturu, to mēs veidojam. Grāmatas lappusēs izklāstīts,kas ir jāzina un kas ir jādara, lai kļūtu par rakstura līderi. Šī ir praktiska rokasgrāmata, kas māca sevi iepazīt, pilnveidot un īstenot.

 

 

 

 

 

 

4

Bredšovs, Džons.  Atgriešanās pie sevis : sava iekšējā bērna atgūšana un dziedēšana. Zvaigzne ABC, 2019.

 

Vai citi jūs uzskata par veiksminieku, taču dvēselē jūtaties kā liels bērns? Vai cenšaties būt mīlošs tēvs vai māte, tomēr pārlieku bieži tik ļoti zaudējat savaldīšanos, ka ģimenes locekļi ir sāpināti un aizvainoti? Vai alkstat pēc tuvības, bet dažkārt prātojat, vai maz ir vērts tās dēļ pūlēties? Varbūt jūs pastāvīgi nomoka neizprotama trauksme vai depresija?

Grāmatā “Atgriešanās pie sevis” ir ļoti daudz unikālu piemēru no dažādu cilvēku dzīves un iedarbīgu dziedināšanas paņēmienu, tostarp testu, vēstuļu iekšējam bērnam, meditāciju un apliecinājumu. Šīs revolucionārās klasiskās terapijas spēku mūsdienās apstiprina jauni atklājumi savstarpējo saišu pētniecībā un neiroloģijā.

 

 

5

Laurinaitis, Eugenijs.  Skatiens no spoguļa : sievietes dzīves ceļš vīrieša acīm. Jumava, 2019.

 

“Dažreiz tiešām vajag apsēsties pie spoguļa un paraudzīties sev acīs: paskatīties, ko tajās redzi, un vai tas, ko redzi, tev patīk. Ja patīk, tad padomāt, kā to vairot, ja ne, — kā to mainīt.”

Eugenijs Laurinaitis ir viens no visvairāk apbalvotajiem Lietuvas psihoterapijas speciālistiem, kā arī neskaitāmu zinātnisko publikāciju, fundamentālo sacerējumu, dažādu darbu autors un izdevumu sakārtotājs. Viņš ir atzinīgi novērtēts, jo spēj saprotami, izceļot svarīgāko, izskaidrot grāmatas lasītājiem savu profesionālo skatījumu un savdabīgo filozofiju par dažāda veida attiecībām: ar līdzcilvēkiem, ar sevi, ar saviem pēcnācējiem. Reti kurš vīrietis tik labi spēj izprast sievieti kā šīs grāmatas autors…

 

 

6

Havards, Aleksandrs.  Radīts diženumam : cēlsirdības spēks.

 

“Radīts diženumam” ir padziļināts turpinājums autora iepriekš izdotajam darbam “Līderis un tikums. Ceļš uz personas pilnību”. Grāmatā “Radīts diženumam” Aleksandrs Havards vērš uzmanību tikai uz diviem īpašiem tikumiem, kuri veido patiesu līderi, un tie ir cēlsirdība un pazemība. Autors atzīst, ka viņam bija nepieciešami divi intensīva darba gadi, lai izprastu šos tikumus, lai izprastu to eksistenciālo dziļumu un bagātību. Viņš apgalvo, ka tieši šajos divos tikumos ir apslēpts cilvēka dzīves ideāls – cilvēka diženuma un kalpojuma ideāls. Runājot par līderismu saistībā ar cēlsirdības un pazemības tikumiem, autors arī dod praktiskus padomus to pilnveidei, kā arī sniedz neskaitāmus iedvesmojošus piemērus no izcilu personību – līderu – dzīves.

 

 

7

Purēns, Vilnis. Kā izprast emocijas : metodiski materiāli pedagogiem un izglītības iestāžu psihologiem. RaKa, 2019.

 

Grāmatā ir dots teorētisks ieskats emociju jautājumos un uz zinātnisku teoriju balstīta darba metodika. Tā piedāvā bērniem un skolēniem atpazīt būtiskākās emocijas, pārdomāt to cēloņus, mudina izvērtēt negatīvo emociju pārvarēšanas iespējas.

Materiālus var izmantot gan pirmsskolā, gan skolā, gan frontālam un grupu, gan individuālam darbam. Galvenais grāmatas vadmotīvs ir palīdzēt bērniem un skolēniem izprast to, ka emocijas, arī negatīvās, ir dabiskas un visiem piemītošas, bet emociju regulēšanas prasmes pilnveido mūs pašus un uzlabo attiecības ar citiem. Materiāli noderēs pedagogiem, izglītības iestāžu psihologiem, vecākiem.

                                                                    HIGIĒNA

 

8

Līvmane, Akvelīna. Tā teica Dieviete. Zvaigzne ABC, 2019.

 

Mums līdzās ir tik daudz interesantu cilvēku, pieredžu un padomu. Dzīve arvien biežāk liek atgriezties pie tām zināšanām, kas piederējušas vecmāmiņām, mammām un vienkārši viedām sievietēm, kuras saucu par Dievietēm, jo grūtos brīžos vienmēr ir noderējis kāds viņu padoms.

Padomus esmu vākusi un daudzus gadu desmitus izmantojusi, atzinusi par labiem esam, ieteikusi citiem un būšu neizsakāmi laimīga, ja kāds no tiem noderēs.

Ar mīlestību,

Akvelīna

 

 

 

                                                              VĀRDNĪCAS

 

9

Ilustrētā svešvārdu vārdnīca : ap 32000 šķirkļu un 2500 attēlu. Avots, 2019.

 

Vārdnīcā īsi skaidrota vārdu etimoloģija un nozīme, izmantojot galvenokārt vēsturiski semantisko etimoloģizācijas metodi. Līdzās zināmām leksikas vienībām vārdnīcā ievietoti jaunāko citvalodu cilmes vārdu skaidrojumi. Vārdnīcas sastādīšanā izmantotas līdz šim publicētas vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī citu valstu leksikogrāfiskie avoti. Pielikumā ievietoti citvalodu vārdi un teicieni oriģinālrakstībā.

 APĢĒRBS

 

10

Dienvidkurzemes adītās jakas : South Kurzeme Knitted Jackets.

 

Šādu jaku izplatība aizsākusies 19. gadsimta otrajā pusē nelielā jūras piekrastes teritorijā Latvijas rietumos, divos Dienvidkurzemes blakuspagastos – Nīcā un Rucavā. Muzeja krājumā esošo jaku precīzs darināšanas laiks nav nosakāms. Pēc pierakstītajām ziņām pieļaujams, ka tās darinātas 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā. Šāda veida jakas nēsāja pie tradicionālā apģērba arī 30. gados un vēlāk. Nīcā un Rucavā tradicionālais apģērbs visilgāk saglabāja savas goda apģērba funkcijas – vēl 20. gadsimta 30. gados, bet vecākās paaudzes vidū – pat pēc II pasaules kara.

 

ĢEOGRĀFIJA

 

11

Latvija : tūrisma ceļvedis. Jāņa sēta, 2018.

 

 

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta” pirmo Latvijas tūrisma ceļvedi laida klajā 2004. gadā. Kopš šī laika tūrisma nozare Latvijā piedzīvojusi ievērojamas izmaiņas – tiek radītas aizvien jaunas apskates un izklaides vietas, savu atdzimšanu piedzīvo vēstures un kultūras pieminekļi. Šie nosacījumi liek ceļveža saturu pastāvīgi pārskatīt un atjaunot, tā piedāvājot arvien pieaugošajam ceļotāju lokam aktuālu informācijas avotu.

 

 

12

Поляков, Андрей К.  Снег на экваторе. Москва : Альпина Паблишер, 2017.

 

Где растет настоящий английский чай? Чем удобно многоженство? Зачем отбеливать кожу? Насколько бесстрашны масайские воины-мораны? Как орудуют современные пираты? Где обитают плавающие слоны и львы-древолазы? Почему исчезли империи, породившие процветающие города с мощными крепостями? Кому выгодно глобальное потепление?

Африка многообразна и соткана из парадоксов и контрастов. Здесь органично соседствуют явления, несовместимые в других частях света. И снег на экваторе – лишь одно из них.

                                                          LATVIJAS VĒSTURE

 

13

Pabriks, Artis.  Hiršenhofas stāsts : kultūrvēsturiska eseja. Artis Pabriks, 2017.

 

Arta Pabrika ceļš uz Hiršenhofu sācies bērnībā, kad viņš labprāt gremdējies savas vecmammas stāstos par dzīvi, vēsturi un karu. Eseja apskata baltvācu apdzīvoto Iršu jeb Hiršenhofas koloniju tās pastāvēšanas laikā no 1766. līdz 1939. gadam. Tā kā Iršos meklējamas Arta Pabrika saknes, esejā iekļauta personīga stīga – laikabiedru atmiņas, dzīvesstāsti un fotogrāfijas.

 

14

Ulmis, Jānis.  Par Tēvzemi mīļo … : Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris jūras virsleitnants Vilis Gelbe Ziemeļlatvijas bruņoto spēku izveidē un Latvijas Atbrīvošanas kara Cēsu kaujās. Limbažu muzejs, 2018.

 

Vēsturnieka, Limbažu muzeja direktora Jāņa Ulmja daudzu gadu garumā uz daudzpusīgas avotu bāzes veiktais pētījums lasītājiem dos iespēju iepazīt gan Viļa Gelbes skolas gadus, gan viņa dienestu Krievijas kara flotē. Pateicoties Gelbes tuvinieku saglabātajām fotogrāfijām un dokumentālajām liecībām, grāmatas autors iepazīstina gan ar varoņa ģimenes dzīvi, gan ieved viņa literārajos mēģinājumos, kuros nozīmīga vieta ierādīta Latvijai, kas bija neatņemama pasaules uzskata veidošanās sastāvdaļa.

 NOVADPĒTNIECĪBA

 

15

Mellupe, Anita. Ar Olaini sirdī : novadnieku pieredzētais un dzimtas atmiņā glabātais. Lasītava, 2018.

 

Katrai pilsētai, novadam vai pagastam ir savi stāsti. Katrai vietai – savi varoņi un laikmeta liecinieki. Pirms pusgadsimta Olainē – jaunajā pilsētā – saplūda spēki, ko šodienas terminoloģijā dēvē par cilvēkresursiem. Vairums no viņiem palika uzticīgi gan savai vietai, gan vērtību ideāliem. Šī grāmata ir sava veida emocionālā enciklopēdija, kurā ikviena lapaspuse atklāj kāda olainieša dzīves ceļu, veidojot Olaine vēsturi.

 

 

 

 

                                                                       PEDAGOĢIJA

 

16

Kraģis, Indars.  Radošums un kritiskā domāšana. Mansards, 2019.

 

Indara Kraģa “Radošums un kritiskā domāšana” ir palīglīdzeklis skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem, lai neapmaldītos projektā “Skola 2030” paredzētajās jaunajās izglītības pieejās un to ieviešanā, uzskatāmi izskaidrojot, kas tās tādas “caurviju prasmes”, ko nozīmē “jaunrade un iniciatīva” un “problēmu risināšana un kritiskā domāšana”.

 

17

Montesori, Marija.  Absorbējošais prāts. Jāņa Rozes apgāds, 2019.

 

Šis ir darbs, kurā koncentrētā veidā izklāstīta viņas izglītības teorija, kas savukārt balstās novērojumos, daudzu gadu garumā ikdienā strādājot ar bērniem.

Lai gan daļa Montesori atziņu balstīta tā laika zināšanās par bioloģiju, neiroloģiju un psiholoģiju, kas jau zināmā mērā novecojušas, pāri laikam un modei dzīvo Montesori galvenā ideja: bērnā slēpjas milzu potenciāls, un pedagogu uzdevums ir to atraisīt un gudri pilvnveidot.

 

 18

Rokasgrāmata vidusskolu skolotājiem darbam ar skolēniem, kuriem ir disleksija. Pro Futuro, 2016.

 

Rokasgrāmatas saturu veido autori no četru valstu – Latvijas, Čehijas, Bulgārijas unTurcijas nevalstiskajām organizācijām. Grāmata veidota  kā sadarbības projekts par vidusskolēniem ar disleksiju un viņu izglītības kvalitāti.

 

 

 

 

 

 

      

                                                                  POLITIKA

 

19

Vaidere, Inese.  Misija Latvijai. Zvaigzne ABC, 2018.

 

Kas ir Jelgavas nomales „sīkais inspektors” un cik varžu mīt piemājas dīķi; kā aizvest uz Parlamentu latviešu Dziesmu svētkus un ar kādu latviešu tautasdziesmu modināt viesnīcnieku Briselē; kā padomju laikā uzrakstīt disertāciju, kura kalpo par pamatu Latvijas reģionālās politikas izveidei; kā nejaušs fotoaparāta zibsnis izveido jauku un ilgu draudzību; kā novērst desmitiem tūkstošu latu zaudējumu zemniekiem un aizliegumu dzert govīm no peļķes – grāmata atklāj lasītājiem personības ceļu no Jelgavas nomales līdz Eiropas Parlamentam, atmiņu mirkļos ilustrējot bērnības un jaunības piedzīvojumus, kā arī Eiropas Parlamenta darba aizkulises un sasniegto.

 

                                                                          TIESĪBAS

 

20

Indrūna, Zinaida. Latvijas Senāta Spriedumu birojs : Latvijas Senāta atziņas par Civillikuma normu piemērošanu (1938-1940) : Latvijas Senāta Spriedumu biroja apkopotās spriedumu tēzes. Tiesu namu aģentūra, 2018.

 

Grāmatu veido divas savstarpēji saistītas, bet reizē patstāvīgas daļas, kas būs ne tikai vērtīgs uzziņas avots par Latvijas Senāta Spriedumu biroju, bet var kalpot arī kā palīglīdzeklis Latvijas civiltiesību mantojuma praktiskā izmantošanā un tālākā izpētē.

 

 

 

 

 

 

21

Levits, Egils.  Valstsgriba : idejas un domas Latvijai, 1985-2018. Latvijas Vēstnesis, 2019.

 

Izdevuma 848 lappusēs ietverta liela daļa no vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā periodikā un citviet publicētajiem rakstiem, runām un intervijām, caur to atklājot gan Latvijas jaunāko laiku vēsturi, gan paša Egila Levita personību un devumu – plašai sabiedrībai saprotami analizējot daudzus ar Latvijas neatkarības un demokrātiskās valsts iekārtas atjaunošanu saistītos jautājumus, savu viedokli balstot zinātniski pamatotā analīzē.

Grāmata atklāj kā Levita ideālismu un pragmatismu, tā ticību Latvijas valstij un tās cilvēku spēkam.

                                                                       MĀRKETINGS

 

22

Kjells, Gunnars Hofs.  Biznesa ekonomika. SIA DCS, 2019.

 

Grāmatā apskatītas šādas tēmas:

 

  • Vērtību radīšana un resursu patēriņš
  • Finanšu pārskata sastādīšana
  • Kalkulācija un cena
  • Lēmumu pieņemšana un ienesīgum analīze
  • Plānošana, vadība un kontrole u.c.

 

 

 

 

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook