Jaunumi marts – II

Marta nozaru literatūras jaunumos – Dārzkopība, Ekonomika, Filosofija, Grāmatvedība, Ģeogrāfija, Kultūra, Medicīna, Politika, Psiholoģija, Vēsture, Arhitektūra, Māksla, Skatuves māksla, Tēlniecība.

Dārzkopība

Guna Rukšāne – Flokši.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 Šajā grāmatā autore stāsta par tradicionālu, vēl nesen šķietami piemirstu, bet mūsdienās atkal modē nākušu Latvijas košumdārzu elementu – flokšiem. Aprakstīta šīs ģints augu atklāšanas vēsture un ieviešana dārzu kultūrā, selekcijas attīstība un nozīmīgākie selekcionāri gan pasaulē, gan Latvijā. Katrā grupā minētas populārākās un Latvijā biežāk audzētās šķirnes. Stāstīts arī par flokšu audzēšanas un pavairošanas galvenajiem aspektiem, par raksturīgākajām flokšu slimībām un kaitēkļiem, un to, kā ar tiem cīnīties.

Ekonomika

Armands Sviķis – MATRIC tīklojums.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2018 MATRIC tīklojums ir oriģināls biznesa pārvaldības modelis, kas, pareizi pielietots, nodrošina uzņēmuma efektīvu darbību. Tas ļauj soli pa solim caurskatīt jebkuras organizācijas darbību, identificēt problēmu cēloņus un novērst kļūmes, akcentējot trīs svarīgākos elementus – stratēģiju, procesus un resursus. Šī grāmata – unikāls teorijas, personiskās pieredzes un humora sakausējums – noderēs ikvienam, kurš apmaldījies uzņēmuma pārvaldībā vēlas sākt darbību šajā jomā, atrisināt kādu citu sasāpējušu jautājumu vai vienkārši pārliecināties, ka pareizi dara pareizās lietas.

Filosofija

Audrone Ilgevičiene – Teika par Aistiem.

Rīga: Sirds Ceļš, 2017 “Grāmata, kuru Tu, mīļais lasītāj, turi rokās, ir Visuma bibliotēku noraksts. Tā ir par aistu (baltu tautu) Ceļu, tas nozīmē – par mūsu Saknēm, par mūsu sentēvu cēlo Garu un upurēšanos nākotnes labā, tas nozīmē – mūsu, kuri tagad dzīvojam, labā. Grāmata šī ir par mani un Tevi, par mums, brāļiem, kurus iekarotāji arvien sanaidot tiecās, lai valdītu. Svarīgi pašiem savu identitāti atcerēties, lai Tautas Gars mūsos vēl dziļāk iesūktos. Tam iesūcoties, ģenētiskā atmiņa atgriezīsies arī ar visu, kas tagadnei ir svarīgs, lai mēs apzinātu nākotni veidotu.”

Grāmatvedība

Inguna Leibus – Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi.

Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018 Grāmata paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem, un tās mērķis ir palīdzēt pašnodarbinātām personām apgūt grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā un gūt priekšstatu par pašnodarbināto nodokļiem. Grāmatā apskatītas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei, ieņēmumu un izdevumu atspoguļošana grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites kārtība, ar darba samaksas aprēķināšanu un uzskaiti saistītie jautājumi. Aplūkoti biežāk maksājamie nodokļi – nodokļa objekti, maksātāji, katra nodokļa aprēķināšanas un deklarēšanas kārtība.

Ģeogrāfija

Lato Lapsa – Zem Muhameda palmas.

Rīga: Dienas Grāmata, 2018 Āfrikas ciematu un pat leģendāro zelta pilsētu iedzīvotāju bezcerīgā cīņa ar uzbrūkošo, bezgalīgo tuksnesi.

Kultūra

Rokraksti Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā.

Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017 Bibliotēkas rokrakstu kolekcija tiek reprezentēta ar senākajiem un kultūrvēsturiski nozīmīgākajiem paraugiem. Tie ir gan atsevišķi dokumenti, vēstules un forogrāfijas vienas lapas apjomā, gan arī rokrakstu kopas un manuskriptu vai rokraksta grāmatu sējumi. Šajā izdevumā apkopotā rokrakstu paraugu izlase sniedz nelielu vizuāli informatīvi ieskatu LNB krājumu bagātībās.

Medicīna

Rita Grāvere – Tā mēs atgriežamies…

Rīga: Skaldu raksti, 2017 Ar autores piemiņas grāmatu dzimtenē no tālās Amerikas savā 125. gadskārtā atgriežas Latvijas Brīvības cīņu dalībnieks, pirmais latviešu anatoms, viens no anatomikuma un tā muzeja veidotājiem, neaizmirstams pedagogs kā Latvijā, tā arī Amerikā, antropologs – profesors Jēkabs Prīmanis (1892-1971). Kopā ar J. Prīmani Latvijā atgriežas daudzi vārdi, kas līdz 1944. gadam bija Latvijas medicīnā nozīmīgi.

Politika

Ēriks Jēkabsons – Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.-1922. gadā.

Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018 Monogrāfija ir plašs darbs par Latvijas un ASV diplomātiskajām attiecībām no to izveidošanās laika līdz pat mūsu valsts pirmajiem pastāvēšanas gadiem. Tā stāsta par plašo ASV palīdzību brīvības cīņu laikā 1919. gadā, kas ietvēra gan ekonomisko, gan militāro palīdzību, ASV nevalstisko organizāciju darbību Latvijā.

Psiholoģija

Inta Sila – 100 vēstules sievietei.

Rīga: Sirds Ceļš, 2018 Grāmata ir autores atklāsme par savu dzīvi: par aizvainojumu un piedošanu, par šķiršanos un izlīgšanu, par sevis šaustīšanu un sevis pieņemšanu, par zaudējumiem un spēka avota rašanu, par viņas dzīves galvenajiem cilvēkiem un sievišķības meklējumiem, par baudīšanu un sevis ierobežošanu, par ikdienu un svētku svinēšanu. Par to, lai katra diena būtu kā maza svētku diena.

 

 

 

Arita Ģēģere – Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem.

Rīga: Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs “Aisma”, 2018 Grāmatas autores paskata izdegšanai pakļautās riska grupas, pie kurām pieder ne tikai sociālie darbinieki, bet arī mediķi, pedagogi, psihologi un citu palīdzošo profesiju pārstāvji. Ikvienam lasītājam būs vērtīgi uzzināt izdegšanas cēloņus, izpausmes un galvenais – ilgtermiņa un īstermiņa profilakses pasākumus.

 

 

 

Hels Elrods – Brīnumu rīts.

Rīga: Izdevniecība “Avots”, 2018 Grāmatas autors, lektors un biznesa mārketinga konsultants, atklāj iemeslus, kas kavē cilvēkiem gūt panākumus personīgajā un profesionālajā dzīvē. Tie galvenokārt ir laika un motivācijas trūkums, lai koncentrētos un darītu to, ko tie jau zina un prot. Grāmata parāda, kā dzīvot, nedomājot par pagātni, un sniedz plānu, kā gūt panākumus, laimi un labklājību, kas no mums ir vairījusies. Ikvienam ir iespējams savu dzīvi mainīt, lai arī kādi būtu dzīves apstākļi.

Vēsture

Tālis Pumpuriņš – Cēsu ģērbonis.

Cēsis: Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, 2017 Cēsu ģerbonis gadsimtu gaitā piedzīvojis dažādas izmaiņas. Grāmatas autora pētījumā iespējams izsekot Cēsu ģerboņa ģenēzei un ļoti daudzveidīgajai lietošanai, sākot no 14. gadsimta līdz mūsdienām.

 

 

 

Sepo Zeterbergs – Igaunijas vēsture.

Rīga: Latvijas Mediji, 2018 Grāmata ir veltījums igauņiem un mūsu kaimiņvalsts vēsturei. Tas ir stāsts par igauņu vēlmi dzīvot un nemitīgu cīņu par brīvību. Grāmata ir ceļvedis Igaunijas valsts attīstībā, notikumos, procesos, un tas ir stāsts par nozīmīgām un spilgtām personībām. Līdzās politiskajai vēsturei mums ļauts ielūkoties arī ekonomiskajā un kultūras vēsturē.

Arhitektūra

Jānis Krastiņš – Jūgendstila arhitektūra Latvijā.

Rīga: Madris, 2018 Lieliska un pilnvērtīga grāmata cilvēkiem, kuri vēlas izzināt šīs starptautiskās kustības īpatnības Rīgā, citās Latvijas pilsētās un lauku vidē. Grāmatā precīzi raksturots jūgendstila laikmets, izskaidroti tā nosaukumi, kustības vēsture, radošā metode un izvērtēta šī starptautiskā stila vieta Latvijā. Autors sniedz izvērstu redzējumu jūgendstila pasaulē. Šī grāmata noteikti pierāda būtiskas Latvijas kultūras mantojuma daļas vērtību un atklāj šī mantojuma bagātību un daudzveidību.

Māksla

Valda Knāviņa – Hilda Vīka.

Rīga: Neputns, 2018 Latvijas 20. gadsimta 20.–30. gadu mākslas ainā spoži uzmirdzēja savdabīgi valdzinošā Hildas Vīkas daiļrade, kurā naivā dabiskumā sakausējas prāts un jūtīgums, dabas un iztēles radītie sižeti un tēli. Hildas Vīkas mākslu aizvien uztver pretrunīgi – daudzi to apbrīno un cildina, citi nonievā, bet vēl citi cenšas to atšifrēt, meklējot līdzības tā laika Eiropas un latviešu mākslā.

 

 

 

Aleksejs Naumovs

Rīga: Neputns, 2018 Albumā iekļauta plaša mākslinieku darbu izlase, kurā mēģināts atklāt Naumova glezniecības metodes attīstību no ainavas meklējumu pirmsākumiem līdz šodienas atradumiem.

Skatuves māksla

Denī Didro – Paradokss par aktieri.

Rīga: Omnia mea, 2018 Grāmata ir dialoga formā uzrakstīta eseja par teātri – viens no slavenākajiem un strīdīgākajiem Denī Didro dialogiem.

Tēlniecība

Industriālais romantisms

Rīga: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, 2017 21. gadsimta otrajā dekādē Latvijas rūpnieciskās mākslas jeb dizaina vēsture ir kļuvusi par svarīgu izziņas objektu un vienu no nacionālās identitātes marķieriem. Rīgas Porcelāna rūpnīcas māksliniece Beatrise Kārkliņa un viņas darbi ir nozīmīgs avots Latvijas dizaina vēstures rekonstruēšanā, padomju perioda dizaina un rūpnieciskās kultūras pētniecībā. Izzinot un saglabājot šo mantojumu, mēs bagātinām savu un nākamās paaudzes ar daudzveidīgu pieredzi, ar daudzveidīgu estētiku un scenārijiem, kā būt – darbīgam cilvēkam, māksliniekam, radošai būtnei vēstures griežos.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook