Jaunumi Novembris – II

Novembra nozaru literatūras jaunumu otrajā daļā – Astroloģija, ekonomika, kulinārija, novadpētniecība, pedagoģija, reliģija, socioloģija, sports, valodniecība, vēsture, māksla, mājturība.

Astroloģija

Lorna Bērne – Cerības vēsts no eņģeļiem.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2017 Grāmata iedvesmo un apliecina: pat vissarežģītākajās situācijās mēs neesam vieni. Mēs varam pieaicināt palīgus. Autore sniedz viegli izpildāmas norādes, kā būt kontaktā ar Visuma pozitīvajiem spēkiem un vienmēr gūt atbalstu no eņģeļiem.

 

 

 

Valērijs SiņeļņikovsSeno zināšanu glabātāji.

Rīga: Sol Vita, 2017 Seno zināšanu krātuves noslēpums, kas ļoti nepieciešams šodienas cilvēka savas būtības izpratnei. Šī grāmata paredzēta visiem, kurus interesē cilvēces senču pieredzes izpēte, sākot no vissenākajiem laikiem. Šīs grāmatas lapas pusēs jūs atradīsiet atbildes uz jautājumiem par cilvēka rašanos, tēlaino domāšanu, burvestību vietu mūsu dzīvē, atklāsiet krievu tautas pasaku tēlu dažus noslēpumus.

 

 

Osho – Prast dzīvot un prast mirt.

Rīga: Sētava, 2014 Lasot šo grāmatu, uzzināsiet OSHO mācību par to, kā dzīvot un mirt, kā būt priecīgam un kā būt bēdīgam, kā izbaudīt savu jaunību un kā izbaudīt savas vecumdienas, kā izbaudīt savu veselību…

Ekonomika

Anita Kursīte – Gada slēguma un inventarizācijas procedūras budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē.

Dreiliņi, Stopiņu novads: Kursīte & Priedītis, 2017 Grāmatā ar piemēriem un ieteikumiem ir aprakstītas darbības, kuras jāveic budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē katra pārskata gada noslēgumā, lai pārbaudītu to uzskaites datu patiesumu. Secinājumi, skaidrojumi un ieteikumi pamatoti ar attiecīgo normatīvo dokumentu regulējumu.

 

 

Andrejs Jaunzems – J.A, Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu.

Ventspils: Ventspils Augstskola, 2017 Zinātniskajā monogrāfijā pārstrādātā un papildinātā veidā iekļauti divi jau agrāk Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstīs publicēti autora raksti: Asimetriskā informācija un Erroru teorēma mikroekonomikā un Štakelberga – Neša alternatīvas Latvijas izglītības tirgū. Papildus šiem rakstiem monogrāfijā iekļauts iepriekš nepublicēts raksts: J.A. Šumpētera atziņas par uzņēmēju kā ekonomikas pārmaiņu mehānismu: pro, contra, addendum.

Kulinārija

Anete Moldvēra – Kafijas grāmata

Rīga: Zvaigzne ABC, 2017 Ja gribat baudīt patiešām lielisku kafiju arī mājās, šī grāmata būs ļoti noderīga. Tā atklās aizraujošo kafijas pasauli un palīdzēs apgūt nepieciešamās prasmes. Grāmatā soli pa solim aprakstītas kafijas gatavošanas metodes dažādās ierīcēs, doti praktiski padomi, kā pupiņas pareizi grauzdēt un samalt. Vairāk nekā 100 kafijas receptes no visas pasaules. No Amerikas cauri Āfrikai līdz pat Āzijai un Austrālijai – ceļvedis pa pasaulē nozīmīgākajiem kafijas pupiņu audzēšanas reģioniem.

Novadpētniecība

Oļegs Papsujevičs – Kalkūnes pagasts gadsimtu ceļos

Daugavpils: Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūts, 2013 Grāmata, kurā apkopota divu gadu laikā savāktā informācija par ievērojamākajiem notikumiem, vietām un cilvēkiem pagasta vēsturē. Kalkūnes pagastam ir ļoti bagāta vēsture, dažādi spilgti notikumi un cilvēki, par kuriem ir jāpastāsta jaunākajām paaudzēm, jo ikvienam ir jāzina sava vēsture. Jo vairāk mēs pētām, jo vairāk atklājam interesantus notikumus un cilvēkus, kuri daudzus gadu desmitus bija nepelnīti aizmirsti.

 

 

Dzidra Lāce – Zvārde gadsimtu griežos.

Biedrība “Vienoti Zvārdei”, 2017 (Jelgavas tipogrāfija) Grāmata ir senas, ievērojamas Zvārdes pagasta dzimtas atvases, autores Dzidras Lāces dzimušas Krieviņas, sirdsdarbs. Autores personiskajā arhīvā glabājas unikālas vērtības, kas sakrātas uzrunājot, ieinteresējot, aicinot pa Latviju un visu pasauli izklīdinātos zvārdeniekus liecināt par dzimto Zvārdes pagastu un tā ļaudīm.

 

 

Talsu namu stāsti.

Talsi: Aleksandra Pelēča lasītava, 2017 Grāmata, kurā ikvienam ir iespēja iepazīties ar Talsu vecpilsētas, Lielās, Brīvības, Zvaigžņu un citu ielu namu vēsturi, to īpašniekiem un iedzīvotājiem.

Pedagoģija

Vadlīnijas iekļaujošās izglītības īstenošanai pedagogu izglītībā.

Rīga: Latvijas Universitāte, 2014 Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

 

 

 

Baiba Martinsone – Atbalsts pozitīvai uzvedībai (APU).

Rīga: Latvijas Universitāte, 2013 Projekts “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

 

 

 

Gunta Kraģe – Vecāku kompetences pilnveide skolēnu izglītības ieguves atbalstam skolas, pašvaldības, valsts līmenī (VEIP).

Rīga: Latvijas Universitāte, 2014 Projekts “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

 

 

 

Malgožata Raščevska – Skolotāju aptaujas par skolēnu mācību darbību un uzvedību (SASMDU).

Rīga: Latvijas Universitāte, 2014 Projekts “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

 

 

 

Baiba Martinsone – Sociāli emocionālā audzināšana (SEA).

Rīga: Latvijas Universitāte, 2013 Projekts “Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

 

 

 

Laimrota Kriumane – Mūzikas pedagoģija Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Rīga: RaKa, 2017 Grāmata atklāj gan šīs augstākās izglītības iestādes izveides vēsturi, gan mūzikas skolotāja un mūzikas pedagoga profesijas apguves un pilnveides ceļus tajā. Grāmatā plaši analizēts visu līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – studiju process, akcentējot atziņu, ka šajos gados akadēmija nodrošinājusi Latvijas vispārējās, profesionālās, kā arī interešu izglītības iestādes ar vispusīgi izglītotiem skolotājiem, kuri ir spējīgi veikt pedagoģisko, zinātnisko, metodisko, māksliniecisko un organizatorisko darbību to mijattiecībās.

Reliģija

Bīds Grifits – Jauns skatījums uz realitāti.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2017 “Pasaule atrodas uz jauna laikmeta un jaunas kultūras sliekšņa”, rakstīja viens no lielajiem meklētājiem benediktiešu tēvs un grāmatas autors Bīds Grifits. Šajā grāmatā autors aplūko kristietību caur modernās fizikas un Austrumu misticisma prizmu, tiecoties atrast vienojošo. Viņš ir pārliecināts: ja pieredzam kristīgās vēsts būtību, tā mūs ieved dialogā ar pārējām garīgajām tradīcijām.

Socioloģija

Meiks Vikings – Mazā Hygge grāmata.

Rīga: Zvaigzne ABC, 2017 Jūs pazīsiet hygge, tiklīdz to sajutīsiet. Hygge notiek brīdī, kad ieritināties uz dīvāna līdzās mīļam cilvēkam vai omulīgi čilojat kopā ar draugiem. Hygge ir saulaini rīti ar zilām debesīm, silta gaisma, pikniks vasarā un karstvīns ziemā… un hygge ir izjūta, ko var iemācīties!

Sports

Vaiders.

Rīga: Jumava, 2017 Grāmatā par izcilo Latvijas sporta žurnālistu Arturu Vaideru apkopoti 123 Artura draugu, kolēģu, laikabiedru un daudzu leģendāru personību stāsti.

Valodniecība

Matīss Tremanis – Latviski soli pa solim.

Rīga: Autora izdevums MMXVI, 2016 Ievadlekcijas latviešu – ventiņu izloksnē.

 

 

 

Māris Baltiņš – Ceļavējš cilvēku ciltij.

Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2017 Šī ir populārzinātniska grāmata par valodas un sabiedrības attiecībām. Autori aprakstījuši faktorus un apstākļus, kas ietekmē gan to, kā mēs runājam, gan to, kā attīstās valodas. Grāmatas astoņās nodaļās ir apskatīti jautājumi par valodas izcelšanos un cilvēka evolūciju, valodas funkcijām un lietojumu, valodas apguves mehānismu un valodas prasmi, aprakstīta pasaules valodu daudzveidība un to klasifikācijas tradīcijas, valodu kontakti, to cēloņi un sekas, valodas eksistences paveidi, rakstības izveide un tās loma, kā arī valodas situācijas nozīmīgie komponenti un valodas politikas nozīme valodu konkurences apstākļos.

Vēsture

Jānis Tomaševskis – Neatkarības čuksti: Latviešu pagaidu nacionālās padomes vēsture.

Rīga: Jumava, 2017 Grāmatas autora, vēsturnieka grāmata par latviešu Pagaidu nacionālo padomi, kas tika dibināta Valkā, par cilvēkiem, kas to dibināja un vadīja un norisēm Latvijā tai laikā.

 

 

 

 

Manfrēds Šneps – Latviešu strēlnieki.

Rīga: Sava grāmata, 2017 Notikumu centrā ir viens svarīgs pasaules vēstures fakts – latviešu strēlnieku fenomens. Kā viņi Rīgā 1917. gada maijā veica proletariāta revolūciju, kā viņi aizstāvēja, varbūt pat saglāba Lielo Oktobra revolūciju, kā viņi, vesela Latvijas jauniešu paaudze, ziedoja sevi pasaules revolūcijas vārdā, cerot, ka īstenosies sapnis par taisnīgu pasauli. Kā “dzima” latviešu strēlnieki, kareivji, kam bija lemts vārdu “latvieši” ierakstīt pasaules vēsturē?

 

 

Latvijas leģendas VII.

Rīga: Jumava, 2017 Leģenda ir stāsts par neparastu notikumu, vietu vai personību. Mūsu vēsture, mūsu zeme, mūsu cilvēki — tūkstošiem mazu ­leģendu vienā… Jebkuru no tām pavada skaņas, kas savijoties, pārvēršas par ­mūziku… Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, atdzīvina, un ­iepriecina visu dzīvo… To var nosaukt par visa skaistā un cildenā ­iemiesojumu.

 

 

Rita Laima Bērziņa – Skylarks&Rebels.

Stuttgart: Ibidem – Vergal, 2017 Grāmatā autore stāsta par došanos uz PSRS okupēto Latviju astoņdesmito gadu sākumā, iepazīšanos ar latviešu fotogrāfu un uzturēšanās atļaujas pieprasīšanu 1982. gadā par lielu pārsteigumu gan saviem vecākiem un trimdas latviešiem, gan Padomju Latvijas varas iestādēm. Grāmatas 500 lapaspusēs aprakstīti septiņpadsmit gadi Latvijā, dzīvojot mazā Vecrīgas dzīvoklī, audzinot divus dēlus un iepazīstoties ar okupētās tēvzemes apslēpto vēsturi, skaidroja ASV vēstniecībā Latvijā.

 

 

Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā.

Rīga: LZA Baltijas Stratēģisko pētījumu centrs, 2017  Latvijas valsts nepārtrauktība (kontinuitāte) ir viens no bieži lietotiem jēdzieniem, kura saturs nereti ir dažādi interpretēts un saprasts. Pirmo reizi lasītājiem piedāvāta plaša kompleksa pētījuma rezultātā tapusi monogrāfija par valstu nepārtrauktības juridiskajiem aspektiem un to izpausmi Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturē un mūsdienās. Grāmatas 12 autori ir pazīstami Latvijas juristi un vēsturnieki.

 

 

Māris Linde – Kari, kaujas, karavīri.

Liepāja: Māris Linde, 2017 Izdota jau trešā grāmata sērijā “Kari, kaujas, karavīri”, kur tuvāk apskatītas lielākās un nozīmīgākās cīņas jūrā. Arī mūsu tautas likteņi ir cieši saistīti ar jūru: gan tirdzniecību, gan karošanu. Izsaku cerību, ka grāmatā izlasītais un redzētais mūsu jaunajai paaudzei dos ierosmi iemīlēt jūru un apgūt ar to saistītos amatus. Tajā skaitā – kļūt par karavīriem, savas Tēvzemes aizstāvjiem jūrā.

Māksla

Andris Rubenis – Mākslas vēstures priekšvēsture. 

Rīga: Autora izdevums, 2017 Māksla ir visur, un viss par tādu var tikt uzskatīts. Ielūkošanās savā pagātnē dos jaunu impulsu mākslas vēsturei šīsdienas situācijā.

 

 

 

Алвис Херманис – Дневник.

Рига: Neputns, 2017 Автор не хотел, чтобы книгу о нём и его работе писал кто–то другой. Поэтому попробовал написать сам.

 

 

 

Ingūna Ģēģere – Jānis Ferdinands Tīdemanis.

Rīga: Neputns, 2017 Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par Jāni Ferdinandu Tīdemani (1897-1964). Viņa beļģu mākslas ietekmē bagātinātā, impulsīvi košā un ekspresīva sprieguma piesātinātā glezniecības valoda papildināja tolaik jaunreālisma rāmumā ieslīgušo latviešu mākslas kopainu ar spirgtu citādību.

 

 

Lilita Maija Klinkerte – Margarita Stāraste.

Rīga: Latvijas grāmata 2017 Autores, mākslinieku Margaritas Stārastes un Kārļa Stārasta meita, grāmata ir laikmeta liecība ne tikai par mākslinieces dzīvi un savstarpējām attiecībām ģimenē, bet arī par tālaika sabiedrību un sadzīvi.

Mājturība.

Džeralīna Tomasa Brīvs no krāmiem

Mājas detokss. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017 Noderīgi padomi, kā uz visiem laikiem tikt vaļā no nekārtības, atbrīvoties no liekām mantām un ietaupīt naudu.

 

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook